A A A

Septembris 2014

Būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes 2014.gadā 

Saņemšanas
datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
01.09.
Pauku iela 2 Jaunbūve Dārza mājiņa
02.09.
Austrumu iela 24B Jaunbūve Saimniecības ēka
02.09.
Pučurgas iela 5 Jaunbūve Saimniecības ēka
08.09.
Rubenes iela 45 (1.korpuss) Renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumts
08.09.
Šķūņu iela 8 Jaunbūve Dzīvojamā māja un saimniecības ēka
09.09.
Beātes iela Jaunbūve Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas ievads (no Beātes ielas 32 līdz Beātes ielai 30A)
10.09.
Georga Apiņa iela 17 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja
10.09.
Stacijas iela 46 Nojaukšana Dzīvojamā māja un šķūnis
11.09.
Nauču iela 20A Jaunbūve Pirts
12.09.
Andreja Upīša iela 32B Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, lapene
15.09.
Beātes, Georga Apiņa, Rubenes iela Rekonstrukcija T-1222 Z8 un T-1002 Z6 0,4kV tīkls un komercuzskaites
15.09.
Riharda Gredzena, Ošu, Valkas iela Rekonstrukcija T-1132 Z-23 0,4kV tīkls
19.09.
Rīgas iela 9 Rekonstrukcija Biroja telpas
23.09.
Salacas iela 24 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja
25.09.
Cempu iela 10 Rekonstrukcija Mazumtirdzniecības ēka
 
Lēmumi par būvniecības iesniegumu – uzskaites kartēm 2014.gadā
 
 
Datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
 
Lēmums
01.09.
Cempu iela Rekonstrukcija 20 kV GEPL LV-26, LV-75 un T-1290 Izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu (PAU)
02.09.
Nauču iela 4 Jaunbūve Saimniecības ēka Izsniegt PAU
02.09.
Voldemāra Baloža iela 22k-3 Renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumts Izsniegt PAU
03.09.
Pauku iela 2 Jaunbūve Dārza mājiņa Izsniegt PAU
10.09.
Lucas iela 1 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja Izsniegt PAU
10.09.
Šķūņu iela 8 Jaunbūve Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Izsniegt PAU
11.09.
Stacijas iela 46 Nojaukšana Dzīvojamā māja un šķūnis Izsniegt atzinumu
11.09.
Austrumu iela 24B Jaunbūve Saimniecības ēka Izsniegt PAU
15.09.
Pučurgas iela 5 Jaunbūve Saimniecības ēka Izsniegt PAU
16.09.
Nauču iela 20A Jaunbūve Pirts Izsniegt PAU
16.09.
Andreja Upīša iela 32B Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, lapene Izsniegt PAU
17.09.
Rubenes iela 45 (1.korpuss) Renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumts Izsniegt PAU
18.09.
Beātes iela Jaunbūve Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas ievads (no Beātes ielas 32 līdz Beātes ielai 30A) Izsniegt PAU
23.09.
Rīgas iela 9 Rekonstrukcija Biroja telpas Izsniegt PAU
24.09.
Georga Apiņa iela 17 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja Izsniegt PAU
24.09.
Salacas iela 24 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja Izsniegt PAU
29.09.
Cempu iela 10 Rekonstrukcija Mazumtirdzniecības ēka Izsniegt PAU
30.09.
Beātes, Georga Apiņa, Rubenes iela Rekonstrukcija T-1222 Z8 un T-1002 Z6 0,4kV tīkls un komercuzskaites Izsniegt PAU
30.09.
Riharda Gredzena, Ošu, Valkas iela Rekonstrukcija T-1132 Z-23 0,4kV tīkls Izsniegt PAU
 
Tehniskie projekti, kas iesniegti akceptēšanai 2014.gadā
 
Saņemšanas
datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
01.09.
Kalna iela 10 Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka
02.09.
Raunas iela 4 Rekonstrukcija Ūdensvada un kanalizācijas pievads
02.09.
Georga Apiņa iela Rekonstrukcija Iela (posmā no Beātes ielas līdz Rubenes ielai)
04.09.
Dārza iela 13-62 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis
04.09.
Smiltenes iela Rekonstrukcija 0,4kV elektriskie tīkli (posmā no Ūdens ielas līdz Gaides ielai 2)
08.09.
Ūdens iela 4 Jaunbūve Ūdensvada un kanalizācijas pievads
08.09.
Ezera iela 10 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja
09.09.
Dikļu iela 18 Jaunbūve Ūdensvada un kanalizācijas pievads
10.09.
Brēžas iela 2A Jaunbūve Kanalizācijas pievads
11.09.
Cēsu iela 24 Renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (nesošo sienu pastiprināšana)
15.09.
Lucas iela 8 Vienkāršota renovācija Dzīvojamās mājas fasāde
15.09.
Lucas iela 8-1 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis
16.09.
Smiltenes iela 2A-6 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis
16.09.
Georga Apiņa iela 2-19 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis
17.09.
Senču iela 8 Jaunbūve Dzīvojamā māja
18.09.
Miera iela 3A Vienkāršota rekonstrukcija un renovācija Veikals
18.09.
Cēsu iela 31-15 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis
19.09.
Parka iela 3 Jaunbūve Kanalizācijas pievads
19.09.
Andreja Upīša iela Jaunbūve Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija (posmā no Beātes ielas līdz Patversmes ielai)
22.09.
Dzelzceļa iela 7 Rekonstrukcija Katlu māja
22.09.
Cempu iela 27 Rekonstrukcija, jaunbūve Šūšanas cehs, noliktava
24.09.
Baltā iela 2 Jaunbūve Dzīvojamā māja
24.09.
Rīgas iela 66 Jaunbūve Ūdensvada un kanalizācijas pievads
25.09.
Šķūņu iela 1B Jaunbūve Dzīvojamā māja
25.09.
Tērbatas iela 4 Rekonstrukcija Vasaras terase
25.09.
Mujānu iela 1 Jaunbūve Nojume un laubīte
29.09.
Mujānu iela 2 Jaunbūve Šķūnis
29.09.
Gaujas iela 11-4 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis
29.09.
Rīgas iela 66 Renovācija Teritorijas labiekārtošana
30.09.
Šķūņu iela 1B Jaunbūve Gāzes vada pievads
30.09.
Voldemāra Baloža iela 22-k-3 Renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumts
 
Tehnisko projektu akceptēšana 2014.gadā
 
 
Datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
 
Lēmums
02.09.
Kalna iela 10 Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka Akceptēt
02.09.
Dārza iela 13-61 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis Akceptēt
02.09.
Palejas iela 5 Renovācija Ēkas virtuves telpu ventilācija Saskaņot
04.09.
Smiltenes iela Rekonstrukcija 0,4kV elektriskie tīkli (posmā no Ūdens ielas līdz Gaides ielai 2) Akceptēt
04.09.
Georga Apiņa iela Rekonstrukcija Iela (posmā no Beātes ielas līdz Rubenes ielai) Akceptēt
09.09.
Lucas iela Rekonstrukcija Iela (posmā no Lucas ielas 2 līdz Tērbatas ielai) Akceptēt
09.09.
Ezera iela 10 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja Akceptēt
09.09.
Dārza iela 13-62 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis Akceptēt
11.09.
Ūdens iela 4 Jaunbūve Ūdensvada un kanalizācijas pievads Saskaņot
12.09.
Rīgas iela 18 Vienkāršota renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasāde Akceptēt
15.09.
Lucas iela 8 Vienkāršota renovācija Dzīvojamās mājas fasāde Akceptēt
15.09.
Lucas iela 8-1 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis Akceptēt
16.09.
Dikļu iela 18 Jaunbūve Ūdensvada un kanalizācijas pievads Saskaņot
16.09.
Georga Apiņa iela 2-19 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis Akceptēt
18.09.
Smiltenes iela 2A-6 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis Akceptēt
19.09.
Cēsu iela 31-15 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis Akceptēt
22.09.
Parka iela 3 Jaunbūve Kanalizācijas pievads Saskaņot
22.09.
Raunas iela 4 Rekonstrukcija Ūdensvada un kanalizācijas pievads Saskaņot
22.09.
Miera iela 3A Vienkāršota rekonstrukcija un renovācija Veikals Akceptēt
22.09.
Andreja Upīša iela Jaunbūve Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija (posmā no Beātes ielas līdz Patversmes ielai) Akceptēt
25.09.
Dzelzceļa iela 7 Rekonstrukcija Katlu māja Akceptēt
25.09.
Tērbatas ielas 6 Vienkāršota renovācija Ēkas fasāde Akceptēt
26.09.
Šķūņu iela 1B Jaunbūve Dzīvojamā māja Akceptēt
26.09.
Mujānu iela 1 Jaunbūve Nojume un laubīte Akceptēt
26.09.
Tērbatas iela 4 Rekonstrukcija Vasaras terase Akceptēt
29.09.
Gaujas iela 11-4 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis  
29.09.
Rīgas iela 66 Jaunbūve Ūdensvada un kanalizācijas pievads Saskaņot
30.09.
Rīgas iela 66 Renovācija Teritorijas labiekārtošana Saskaņot
30.09.
Šķūņu iela 1B Jaunbūve Gāzes vada pievads Saskaņot
30.09.
Cempu iela 27 Rekonstrukcija, jaunbūve Šūšanas cehs, noliktava Akceptēt
30.09.
Voldemāra Baloža iela 22-k-3 Renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumts Akceptēt
30.09.
Baltā iela 2 Jaunbūve Dzīvojamā māja Akceptēt
 
Pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai 2014.gadā
 
Saņemšanas
datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
03.09.
Matīšu iela 22 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja un saimniecības ēka
04.09.
Tirgus iela, Liepu iela, Lucas iela Rekonstrukcija T-1036 Z-3 0,4kV tīkls un komercuzskaites
09.09.
Austrumu iela 8 Nojaukšana Dzīvojamā māja un saimniecības ēka
25.09.
Dzelzceļa iela 7 Rekonstrukcija Katlu māja
26.09.
Tērbatas iela 6 Vienkāršota renovācija Ēkas fasāde
29.09.
Rīgas iela 65 Rekonstrukcija Darbnīca
29.09.
Šķūņu iela 1B Jaunbūve Dzīvojamā māja
29.09.
A.Upīša iela Rekonstrukcija Iela, 2.un 3.kārta
30.09.
Cempu iela 27 Rekonstrukcija, jaunbūve Šūšanas cehs, noliktava
30.09.
Mujānu iela 2 Jaunbūve Šķūnis
30.09.
Kalna iela 10 Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka
 
Lēmumi par būvatļaujām 2014.gadā
 
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
Lēmuma pieņemšanas
datums
Beātes iela Jaunbūve Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija posmā no Beātes ielas 5 līdz Beātes ielai 2 02.09.2014.
Austrumu iela 8 Nojaukšana Dzīvojamā māja un saimniecības ēka 17.09.2014.
Matīšu iela 22 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja un saimniecības ēka 25.09.2014.
Tērbatas iela 6 Vienkāršota renovācija Ēkas fasāde 30.09.2014.
Rīgas iela 65 Rekonstrukcija Darbnīca 30.09.2014.
Šķūņu iela 1B Jaunbūve Dzīvojamā māja 30.09.2014.
A.Upīša iela Rekonstrukcija Iela, 2.un 3.kārta 30.09.2014.
Cempu iela 27 Rekonstrukcija, jaunbūve Šūšanas cehs, noliktava 30.09.2014.
Mujānu iela 2 Jaunbūve Šķūnis 30.09.2014.
Kalna iela 10 Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka 30.09.2014.
 
Izsniegtās būvatļaujas 2014.gadā
 
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
Spēkā stāšanās
datums
Mujānu iela 4 Jaunbūve Šķūnis 03.09.2014.
Rubenes iela 41 Jaunbūve Šķūnis 05.09.2014.
Beātes iela Jaunbūve Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija posmā no Beātes ielas 5 līdz Beātes ielai 2 09.09.2014.
Austrumu iela 8 Nojaukšana Dzīvojamā māja un saimniecības ēka 26.09.2014.
Tērbatas iela 6 Vienkāršota renovācija Ēkas fasāde 30.09.2014.