A A A

Oktobris 2017

Būvniecības ieceres 2017.gada oktobrī

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

03.10

Ūdens iela 17

Pārbūve

Dzīvojamā māja

05.10.

Rīgas iela 10

Pārbūve

Valmieras kultūras centrs

10.10.

Cēsu iela 54

Pārbūve

Noliktavas ēkas jumts

11.10.

Ezera iela 13

Jaunbūve

Palīgēka un žogs

12.10.

Beātes iela 18A

Jaunbūve

Automazgātava

13.10.

Loku iela 65

Jaunbūve

Šķūnis

27.10. Jumaras iela 195 Pārbūve

Rehabilitācijas centrs

 

Lēmumi par būvatļaujām 2017.gada oktobrī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Cempu iela 27

Novietošana

Noliktava

Nr.90

16.10.2017.

Beātes iela 49

Jaunbūve

Sadzīves kanalizācija

Nr.91

17.10.2017.

Loku iela 65

Jaunbūve

Šķūnis

Nr.94

19.10.2017.

Rīgas ielā 10

Pārbūve

Kultūras centrs

Nr.96

20.10.2017.

Ezera iela 13

Jaunbūve

Palīgēka un žogs

Nr.97

26.10.2017.

Somu iela, Eduarda Lācera iela, Voldemāra Baloža iela, Leona Paegles iela, Ausekļa iela, “Putriņu mežs” Jaunbūve, pārbūve 20kV un 0,4kV kabeļlīnijas, kabeļbalsti, transformatora apakšstacija

Nr.99

31.10.2017.

 

Izsniegtās būvatļaujas 2017.gada oktobrī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Loku iela 65

Jaunbūve

Šķūnis

20.10.2017.

Beātes iela 49

Jaunbūve

Sadzīves kanalizācija

23.10.2017.

Rīgas ielā 10

Pārbūve

Kultūras centrs

23.10.2017.

Ezera iela 13

Jaunbūve Palīgēka un žogs 27.10.2017.