A A A

Oktobris 2014

Būvniecības ieceres 2014.gada oktobrī

Saņemšanas datums
Būvniecības ieceres
realizācijas vieta
Iecerētās būves
veids
Būves plānotā funkcija
08.10.
Sloku iela 4 Jaunbūve Veikals - serviss
10.10.
Brenguļu iela 9A Pārbūve Garāžas
13.10.
Sedas iela, Salacas iela, Senču iela, Putnu iela Pārbūve 0,4kV tīkls un komercuzskaites
15.10.
Cēsu iela 35 Jaunbūve Gruntī iedziļināto atkritumu konteineru laukums
16.10.
Mūrmuižas iela Jaunbūve Ielas turpinājums
29.10.
Ausekļa iela 26 Jaunbūve Elektroietaišu jaudas palielināšana 
 
Lēmumi par būvatļaujām 2014.gada oktobrī
Būvniecības ieceres realizācijas vieta
Iecerētās būves
veids
Būves plānotā funkcija
Lēmuma numurs un datums
Mujānu iela 1 Jaunbūve Nojume un laubīte
09.10.2014.
Sloku iela 4 Jaunbūve Veikals – serviss
13.10.2014.
Ezera iela 10 Pārbūve Dzīvojamā māja
15.10.2014.
Baltā iela 2 Jaunbūve Dzīvojamā māja
17.10.2014.
Voldemāra Baloža iela 22-k-3 Atjaunošana Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumts
20.10.2014.
Vaidavas iela 2 Pārbūve Saimniecības ēka
28.10.2014.
Tērbatas iela 17 Pārbūve Dzīvojamā māja
28.10.2014.
 
Izsniegtās būvatļaujas 2014.gada oktobrī
Būvniecības ieceres realizācijas vieta
Iecerētās būves
veids
Būves plānotā funkcija
Spēkā stāšanās
datums
Mujānu iela 1 Jaunbūve Nojume un laubīte
14.10.2014.
Sloku iela 4 Jaunbūve Veikals – serviss
14.10.2014.
Ezera iela 10 Pārbūve Dzīvojamā māja
16.10.2014.
Voldemāra Baloža iela 22-k-3 Atjaunošana Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumts
20.10.2014.
Baltā iela 2 Jaunbūve Dzīvojamā māja
20.10.2014.