A A A

Novembris 2016

Būvniecības ieceres 2016.gada novembrī

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

01.11.

Rubenes iela 39

Jaunbūves

Dzīvojamā māja, pirts

02.11.

Posmā no Senču ielas līdz Ģīmes upītei

Pārbūve

Slēgtais meliorācijas kolektors

11.11

Nauču iela 13

Jaunbūve

Malkas šķūnis

11.11.

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-11-37

22.11.

Rūpniecības iela 21B

Pārbūve

Dzīvojamā māja, saimniecības ēka

 

Lēmumi par būvatļaujām 2016.gada novembrī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Ķieģeļu iela 8, Mālu iela 1

Jaunbūves

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Nr.124

01.11.2016.

Abula iela

Jaunbūve

Pašteces kanalizācijas vads

Nr.125

02.11.2016

Mūrmuižas iela 18

Jaunbūve, nojaukšana

Graudu uzglabāšanas torņi; angārs un kalte

Nr.126

03.11.2016.

Jāņparka iela, Burtnieku iela, Pļavas iela

Jaunbūves

Pašteces kanalizācijas vadi

Nr.127

03.11.2016.

Jumaras iela 195

Pārbūve

Slimnīcas Bērnu slimību nodaļa

Nr.128

08.11.2016.

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-11-37

Nr.129

21.11.2016.

Mūrmuižas iela 13B

Jaunbūve

Graudu uzglabāšanas komplekss

Nr.130

21.11.2016.

Posmā no Senču ielas līdz Ģīmes upītei

Pārbūve

Slēgtais meliorācijas kolektors

Nr.133

30.11.2016.

 

Izsniegtās būvatļaujas 2016.gada novembrī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Ķieģeļu iela 8, Mālu iela 1

Jaunbūves

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

03.11.2016.

Mūrmuižas iela 18

Jaunbūve, nojaukšana

Graudu uzglabāšanas torņi; angārs un kalte

03.11.2016.

Abula iela

Jaunbūve

Pašteces kanalizācijas vads

04.11.2016.

Jāņparka iela, Burtnieku iela, Pļavas iela

Jaunbūves

Pašteces kanalizācijas vadi

04.11.2016.

Jumaras iela 195

Pārbūve

Slimnīcas Bērnu slimību nodaļa

10.11.2016.

Mūrmuižas iela 13B

Jaunbūve

Graudu uzglabāšanas komplekss

21.11.2016.

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-11-37

24.11.2016.