A A A

Novembris 2015

Būvniecības ieceres 2015.gada novembrī

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres
realizācijas vieta
Iecerētās būves
veids

Būves plānotā funkcija

02.11.

Dīvaliņa iela 5

Pārbūve, jaunbūve

Saimniecības ēka, šķūnis, siltumnīca

16.11.

Stacijas iela 21

Pārbūve

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošana

23.11.

Ezera iela 4

Jaunbūve

Saimniecības ēka

 

Lēmumi par būvatļaujām 2015.gada novembrī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves
veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-7-3

Nr.126

03.11.2015.

Straupes iela 10

Jaunbūve

Pirts un lapene

Nr.127

06.11.2015.

Stacijas iela 31

Pārbūve

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošana

Nr.129

09.11.2015.

Vienības iela 1F

Pārbūve

Dzīvojamā māja

Nr.130

12.11.2015.

Dīvaliņa iela 5

Pārbūve, jaunbūve

Saimniecības ēka, siltumnīca, šķūnis

Nr.132

17.11.2015.

Imantas iela 24

Jaunbūve

Saimniecības ēka

Nr.133

17.11.2015.

Ezera iela 4

Jaunbūve

Saimniecības ēka

Nr.134

30.11.2015.

 

Izsniegtās būvatļaujas 2015.gada novembrī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves
veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās
datums

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-12-51

02.11.2015.

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-7-3

04.11.2015.

Stacijas iela 31

Pārbūve

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošana

09.11.2015.

Imantas iela 24

Jaunbūve

Saimniecības ēka

19.11.2015.

Dīvaliņa iela 5

Pārbūve, jaunbūve

Saimniecības ēka, siltumnīca, šķūnis

23.11.2015.

Vienības iela 1F

Pārbūve

Dzīvojamā māja

30.11.2015.