A A A

Novembris 2014

Lēmumi par būvatļaujām 2014.gada novembrī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta
Iecerētās būves
veids
Būves plānotā funkcija
Lēmuma numurs un datums
Brenguļu iela 9A Pārbūve Garāžas
05.11.2014.
Vaidavas iela 15 Pārbūve Viesnīcas ēka
10.11.2014.
Rīgas iela 27 Pārbūve Administratīvā ēka
13.11.2014.
 
 
Izsniegtās būvatļaujas 2014.gada novembrī
 
Būvniecības ieceres realizācijas vieta
Iecerētās būves
veids
Būves plānotā funkcija
Spēkā stāšanās
datums
Brenguļu iela 9A Pārbūve Garāžas
07.11.2014.
Tērbatas iela 17 Pārbūve Dzīvojamā māja
10.11.2014.
Rīgas iela 27 Pārbūve Administratīvā ēka
14.11.2014.