A A A

Marts 2018

Būvniecības ieceres 2018.gada martā

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

06.03.

Jaunā iela 7

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

08.03.

Kuršu iela, Ausekļa iela

Jaunbūve

Optiskais kabelis

12.03.

Skolas iela 22C

Jaunbūve

Dzīvojamā māja, saimniecības ēka

12.03.

Ausekļa iela 25B

Jaunbūve

20kV kabeļlīnijas un transformatora apakšstacija

15.03.

Jāņa Cimzes iela 3

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

20.03.

Rīgas iela 91

Jaunbūve

BMX riteņbraukšanas trase un starta māja

20.03.

Rīgas iela 10

Pārbūve

Kafejnīca

29.03.

Georga Apiņa iela 10A

Pārbūve

Tirdzniecības centrs

 

Lēmumi par būvatļaujām 2018.gada martā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Gaides iela 8

Pārbūve

Noliktava

Nr.11

07.03.2018.

Dakstiņu iela 13

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Nr.13

09.03.2018.

Šķūņu iela 19

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Nr.14

13.03.2018.

Rīgas iela 91

Jaunbūve

BMX riteņbraukšanas trase un starta māja

Nr.15

20.03.2018.

Posmā no Eksporta ielas līdz Cēsu ielai

Pārbūve

Lietus ūdens kolektors

Nr.16

23.03.2018.

Jāņa Cimzes iela 3

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Nr.17

23.03.2018.

Ausekļa iela 25B

Jaunbūve

20kV kabeļlīnijas un transformatora apakšstacija

Nr.18

26.03.2018.

Skolas iela 22C

Jaunbūve

Dzīvojamā māja, saimniecības ēka

Nr.20

27.03.2018.

 

Izsniegtās būvatļaujas 2018.gada martā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Šķūņu iela 19

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

14.03.2018.

Dakstiņu iela 13

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

15.03.2018.

Gaides iela 8

Pārbūve

Noliktava

19.03.2018.

Rīgas iela 91

Jaunbūve

BMX riteņbraukšanas trase un starta māja

20.03.2018.

Jāņa Cimzes iela 3

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

26.03.2018.