A A A

Marts 2017

Būvniecības ieceres 2017.gada martā

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

06.03.

Andreja Upīša iela 44B

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

10.03.

Purva iela

Jaunbūve

Ūdensvada un kanalizācijas pašteces vads

15.03.

Jāzepa Vītola iela 10

Nojaukšana

Dzīvojamā māja, šķūņi

16.03.

Cempu iela 2

Nojaukšana

Ražošanas ēka, kūpinātava, darbnīca, noliktavas

23.03.

Lāčplēša iela 4

Pārbūve, jaunbūve

20 kV tīkli, transformatoru apakšstacija

27.03.

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-1-22

 

Lēmumi par būvatļaujām 2017.gada martā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Sedas iela 1

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Nr.5

03.03.2017.

Raunas iela 4

Pārbūve

Administratīvā ēka

Nr.11

17.03.2017.

Andreja Upīša iela 44B

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Nr.12

22.03.2017.

Jāzepa Vītola iela 10

Nojaukšana

Dzīvojamā māja, šķūņi

Nr.13

29.03.2017.

Cempu iela 2

Nojaukšana

Ražošanas ēka, kūpinātava, darbnīca, noliktavas

Nr.14

29.03.2017.

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-1-22

Nr.15

29.03.2017.

 

Izsniegtās būvatļaujas 2017.gada martā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Mednieku iela 31

Pārbūve

Dzīvojamā māja

03.03.2017.

Raunas iela 4

Pārbūve

Administratīvā ēka

17.03.2017.

Sedas iela 1

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

21.03.2017.

Jāzepa Vītola iela 10

Nojaukšana

Dzīvojamā māja, šķūņi

31.03.2017.

Cempu iela 2

Nojaukšana

Ražošanas ēka, kūpinātava, darbnīca, noliktavas

31.03.2017.

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-1-22

31.03.2017.