A A A

Marts 2014

Būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes 2014.gadā 

Saņemšanas
datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
05.03.
Andreja Upīša iela Jaunbūve Sadalošais gāzes vads
05.03.
Cempu iela 13 Jaunbūve Rūpniecisko notekūdeņu neitralizācijas un sērskābes atgūšanas stacija
07.03.
Andreja Upīša iela 46 Jaunbūve Lapene, siltumnīca
11.03.
Rīgas ielā 65 Rekonstrukcija Darbnīca
12.03.
Loku iela 64 Jaunbūve Siltumnīca
17.03.
Bruņinieku iela 2 Renovācija Baznīcas tornis
19.03.
Stacijas iela 9 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja
19.03.
Voldemāra Baloža iela 13 Rekonstrukcija Automazgātava
24.03.
Pārgaujas iela 1-7 Rekonstrukcija Dzīvoklis
27.03.
Marijas iela, Vadu iela Rekonstrukcija Siltumtrase
28.03.
Mērnieku iela 8 Jaunbūve Dārza mājiņa
 
Tehniskie projekti, kas iesniegti akceptēšanai 2014.gadā
 
Saņemšanas
datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
10.03.
Rīgas iela 39 Jaunbūve Optiskā kabeļa pieslēgums
14.03.
Kauguru iela, Ciedru iela, Rūpniecības iela Rekonstrukcija Maģistrālā siltumtrase posmā no Kauguru ielas līdz Rūpniecības ielai
14.03.
Kaimiņu iela 3 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja, siltumnīca
17.03.
Cempu iela 13 Jaunbūve Rūpniecisko notekūdeņu neitralizācijas un sērskābes atgūšanas stacija
17.03.
Jāņa Ziemeļnieka iela 2 Jaunbūve Gāzesvada pievads
17.03.
Strenču iela 2 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja
18.03.
Loku iela 64 Jaunbūve Siltumnīca
18.03.
Andreja Upīša iela 17B-75 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis
19.03.
Jāņa Cimzes iela 4 Jaunbūve Dzīvojamā māja
24.03.
Voldemāra Baloža iela 13A Jaunbūve Koģenerācijas elektrostacija
26.03.
Zvejnieku iela Jaunbūve Kanalizācijas pašteces vads (no Zvejnieku ielas 8 līdz Zvejnieku ielai 11)
26.03.
Ausekļa iela 2C Jaunbūve Ūdensvada un kanalizācijas tīkla pievads
26.03.
Meldru iela 4 Jaunbūve Ūdensvada un kanalizācijas tīkla pievads
26.03.
Ausekļa iela 2B Jaunbūve Ūdensvada un kanalizācijas tīkla pievads
26.03.
Mālu iela 5/7 Jaunbūve Kanalizācijas tīkla pievads
27.03.
Riharda Gredzena iela 27 Jaunbūve Saimniecības ēka
28.03.
Rīgas iela 4 Vienkāršota renovācija Tirdzniecības centra telpas 1.stāvā
31.03.
Bastiona iela 24 Vienkāršota renovācija Kafejnīcas telpas
 
 Pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai 2014.gadā
 
Saņemšanas
datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
03.03.
Šķūņu iela 11 Jaunbūve, rekonstrukcija Dārza māja, malkas šķūnis, siltumnīca, noliktava
06.03.
Imantas iela 16B Jaunbūve Saimniecības ēka
19.03.
Jaunā Smilšu iela 2 Jaunbūve Nojume
19.03.
Cempu iela 13 Jaunbūve Rūpniecisko notekūdeņu neitralizācijas un sērskābes atgūšanas stacija
20.03.
Strenču iela 2 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja
24.03.
Jāņa Cimzes iela 4 Jaunbūve Dzīvojamā māja
24.03.
Ausekļa iela 31 Vienkāršota renovācija Administratīvās ēkas – mehānisko darbnīcu un sadzīves telpu korpusa fasāde
28.03.
Nauču iela 3 Jaunbūve Saimniecības ēka, malkas novietne
28.03.
Kaimiņu iela 3 Rekonstrukcija, nojaukšana Dzīvojamā māja, siltumnīca
 
 Lēmumi par būvniecības iesniegumu – uzskaites kartēm 2014.gadā
 
 
Datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
 
Lēmums
04.03.
Loku iela 47 Jaunbūve Saimniecības ēka Izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu (PAU)
04.03.
Mujānu iela 4 Jaunbūve Šķūnis Izsniegt PAU
04.03.
Mednieku iela    Rekonstrukcija Ūdensvads Izsniegt PAU
04.03.
Kārļa iela Rekonstrukcija Ūdensvads Izsniegt PAU
05.03.
Jāņa Daliņa iela, Jaunzemju iela Rekonstrukcija Ūdensvads Izsniegt PAU
11.03.
Cempu iela 13 Jaunbūve Rūpniecisko notekūdeņu neitralizācijas un sērskābes atgūšanas stacija Izsniegt PAU
12.03.
Andreja Upīša iela Jaunbūve Sadalošais gāzes vads Izsniegt PAU
17.03.
Grīšļu ielā 6 Rekonstrukcija Noliktava Izsniegt PAU
17.03.
Andreja Upīša iela 46 Jaunbūve Lapene, siltumnīca Izsniegt PAU
18.03.
Rīgas ielā 65 Rekonstrukcija Darbnīca Izsniegt PAU
18.03.
Loku iela 64 Jaunbūve Siltumnīca Izsniegt PAU
25.03.
Bruņinieku iela 2 Renovācija Baznīcas tornis Izsniegt PAU
25.03.
Stacijas iela 9 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja Izsniegt PAU
26.03.
Pārgaujas iela 1-7 Rekonstrukcija Dzīvoklis Izsniegt PAU
27.03.
Voldemāra Baloža iela 13 Rekonstrukcija Automazgātava Izsniegt PAU
 
Tehnisko projektu akceptēšana 2014.gadā
 
 
Datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
 
Lēmums
04.03.
Leona Paegles iela 40A Vienkāršota rekonstrukcija Sporta zāles elektroapgāde Saskaņot
12.03.
Rīgas iela 39 Jaunbūve Optiskā kabeļa pieslēgums Saskaņot
17.03.
Stacijas iela 23 Vienkāršota renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Akceptēt
17.03.
Jāņa Ziemeļnieka iela 2 Jaunbūve Gāzesvada pievads Saskaņot
18.03.
Cempu iela 13 Jaunbūve Rūpniecisko notekūdeņu neitralizācijas un sērskābes atgūšanas stacija Akceptēt
18.03.
Kaimiņu iela 3 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja, siltumnīca Akceptēt
18.03.
Beātes iela 23 Vienkāršota renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Akceptēt
19.03.
Strenču iela 2 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja Akceptēt
19.03.
Kauguru iela, Ciedru iela, Rūpniecības iela Rekonstrukcija Maģistrālā siltumtrase posmā no Kauguru ielas līdz Rūpniecības ielai Akceptēt
19.03.
Andreja Upīša iela 17B-75 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis Akceptēt
19.03.
Loku iela 64 Jaunbūve Siltumnīca Akceptēt
20.03.
Jāņa Cimzes iela 4 Jaunbūve Dzīvojamā māja Akceptēt
28.03.
Zvejnieku iela Jaunbūve Kanalizācijas pašteces vads (no Zvejnieku ielas 8 līdz Zvejnieku ielai 11) Akceptēt
31.03.
Voldemāra Baloža iela 13A Jaunbūve Koģenerācijas elektrostacija Akceptēt
31.03.
Rīgas iela 4 Vienkāršota renovācija Tirdzniecības centra telpas 1.stāvā Akceptēt
31.03.
Riharda Gredzena iela 27 Jaunbūve Saimniecības ēka Akceptēt
 
 Lēmumi par būvatļaujām 2014.gadā
 
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
Lēmuma pieņemšanas
datums
Bērzu iela 23 Jaunbūve Dzīvojamā māja 04.03.2014.
Mujānu iela 17 Jaunbūve Dzīvojamā māja 05.03.2014.
Andreja Upīša iela 43 Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka 06.03.2014.
Andreja Upīša iela 30B Rekonstrukcija, jaunbūve Saimniecības ēka, pirts, šķūnis 06.03.2014.
Cempu iela 11 Rekonstrukcija Saimniecības ēka 12.03.2014.
Šķūņu iela 11 Jaunbūve, rekonstrukcija Dārza māja, malkas šķūnis, siltumnīca, noliktava 14.03.2014.
Imantas iela 16B Jaunbūve Saimniecības ēka 14.03.2014.
Cempu iela 13 Jaunbūve Rūpniecisko notekūdeņu neitralizācijas un sērskābes atgūšanas stacija 19.03.2014.
Jaunā Smilšu iela 2 Jaunbūve Nojume 24.03.2014.
Jāņa Cimzes iela 4 Jaunbūve Dzīvojamā māja 24.03.2014.
Strenču iela 2 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja 24.03.2014.
 
Izsniegtās būvatļaujas 2014.gadā
 
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
Spēkā stāšanās
datums
Limbažu iela 6A Jaunbūve Garāža k-6-5 03.03.2014.
Bērzu iela 23 Jaunbūve Dzīvojamā māja 04.03.2014.
Mujānu iela 17 Jaunbūve Dzīvojamā māja 05.03.2014.
Andreja Upīša iela 43 Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka 07.03.2014.
Andreja Upīša iela 30B Rekonstrukcija, jaunbūve Saimniecības ēka, pirts, šķūnis 12.03.2014.
Stacijas laukums 1, Mūrmuižas iela Jaunbūve Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija 11.03.2014.
Cempu iela 11 Rekonstrukcija Saimniecības ēka 13.03.2014.
Meža iela 8 Rekonstrukcija Skaistumkopšanas salons 13.03.2014.
Šķūņu iela 11 Jaunbūve, rekonstrukcija Dārza māja, malkas šķūnis, siltumnīca, noliktava 14.03.2014.
Imantas iela 16B Jaunbūve Saimniecības ēka 19.03.2014.
Cempu iela 13 Jaunbūve Rūpniecisko notekūdeņu neitralizācijas un sērskābes atgūšanas stacija 19.03.2014.
Jaunā Smilšu iela 2 Jaunbūve Nojume 25.03.2014.
Strenču iela 2 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja 25.03.2014.
Jāņa Cimzes iela 4 Jaunbūve Dzīvojamā māja 26.03.2014.