A A A

Maijs 2018

Būvniecības ieceres 2018.gada maijā

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

03.05.

Putnu iela 5

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

08.05.

Dūķeru iela 7

Jaunbūve

Saimniecības ēka, siltumnīca

10.05.

Leona Paegles iela 47

Pārbūve

Ražošanas ēka

14.05.

Brīvības iela 4

Pārbūve

Saimniecības ēka

18.05.

Dzelzceļa iela, Dzelzceļa iela 3, Dzelzceļa iela 3A

Pārbūve, jaunbūve

20kV kabeļlīnijas, transformatora apakšstacija

21.05.

Grīšļu iela 6

Pārbūve

Biroja ēka ar garāžu

28.05.

Raiņa iela 8

Jaunbūve

Noliktava

 

Lēmumi par būvatļaujām 2018.gada maijā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Diakonāta iela 6

Pārbūve

Lifts

Nr.30

08.05.2018.

Kārļa Baumaņa iela no Rīgas ielas 13 līdz Kārļa Baumaņa ielai 6

Jaunbūve

Lietus ūdens kanalizācijas pašteces vads

Nr.31

15.05.2018.

Kuršu iela, Ausekļa iela

Jaunbūve

Optiskais kabelis

Nr.32

16.05.2018.

Diakonāta iela 1, Diakonāta iela 3, Diakonāta iela

Pārbūve

Siltumtrases pievads

Nr.33

16.05.2018.

Stacijas iela 41, Ūdens iela 2

Pārbūve

Siltumtrases pievads

Nr.34

17.05.2018.

Leona Paegles iela 47

Pārbūve

Ražošanas ēka

Nr.35

22.05.2018.

Putnu iela 5

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Nr.36

22.05.2018.

Dūķeru iela 7

Jaunbūve

Saimniecības ēka, siltumnīca

Nr.37

22.05.2018.

Grīšļu iela 6

Pārbūve

Biroja ēka ar garāžu

Nr.38

24.05.2018.

Dzelzceļa iela, Dzelzceļa iela 3, Dzelzceļa iela 3A

Pārbūve, jaunbūve 20kV kabeļlīnijas, transformatora apakšstacija

Nr.39

24.05.2018.

 

Izsniegtās būvatļaujas 2018.gada maijā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Pilskalna iela 1

Pārbūve

Mūzikas skola

03.05.2018.

Diakonāta iela 6

Pārbūve

Lifts

14.05.2018.

Kārļa Baumaņa iela no Rīgas ielas 13 līdz Kārļa Baumaņa ielai 6

Jaunbūve

Lietus ūdens kanalizācijas pašteces vads

16.05.2018.

Kuršu iela, Ausekļa iela

Jaunbūve

Optiskais kabelis

17.05.2018.

Diakonāta iela 1, Diakonāta iela 3, Diakonāta iela

Pārbūve

Siltumtrases pievads

21.05.2018.

Stacijas iela 41, Ūdens iela 2

Pārbūve

Siltumtrases pievads

21.05.2018.

Leona Paegles iela 47

Pārbūve

Ražošanas ēka

24.05.2018.

Grīšļu iela 6

Pārbūve

Biroja ēka ar garāžu

24.05.2018.

Dūķeru iela 7

Jaunbūve

Saimniecības ēka, siltumnīca

28.05.2018.

Putnu iela 5

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

28.05.2018.

Dzelzceļa iela, Dzelzceļa iela 3, Dzelzceļa iela 3A Pārbūve, jaunbūve 20kV kabeļlīnijas, transformatora apakšstacija

28.05.2018.