A A A

Maijs 2016

Būvniecības ieceres 2016.gada maijā

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

03.05.2016.

Beātes iela 39C

Jaunbūve

Palīgēka

03.05.2016.

Stacijas iela 26A

Jaunbūve

Daudzfunkcionāla ēka

06.05.2016.

Palejas iela 13

Pārbūve

Dzīvojamā māja

09.05.2016.

Georga Apiņa iela 17

Pārbūve

Dzīvojamā māja

09.05.2016.

Zvaigžņu iela 7

Jaunbūve

Automašīnu stāvlaukums

16.05.2016.

Ausekļa iela 26A

Jaunbūve, nojaukšana

Automazgātava, tehniskās apkopes ēka

17.05.2016.

Cempu iela 13

Jaunbūve

Taras noliktava

17.05.2016.

Cempu iela 13

Pārbūve

Piebūve sērskābes noliktavai

17.05.2016.

Beātes iela 49

Pārbūve

Ražošanas telpas

18.05.2016.

Rīgas iela 69

Jaunbūve

Mazumtirdzniecības veikals

19.05.2016.

Misas iela 8

Pārbūve

Dzīvojamā māja

30.05.2016.

Rūpniecības iela 12

Jaunbūve

Garneļu pārstrādes cehs

30.05.2016.

Rīgas iela 80

Pārbūve

Dzīvojamā māja

 

Lēmumi par būvatļaujām 2016.gada maijā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Raiņa iela, Valkas iela, Rubenes iela

Pārbūve

Ielu krustojums

Nr.51

02.05.2016.

Cempu ielā 13

Jaunbūve

Degvielas uzpildes punkts

Nr.52

02.05.2016.

Beātes ielā 39C

Jaunbūve

Palīgēka

Nr.53

06.05.2016.

Vienības ielā 32

Jaunbūve

Palīgēka

Nr.54

09.05.2016.

Palejas ielā 21A

Jaunbūve

Palīgēkas

Nr.56

12.05.2016.

Cempu iela 13

Jaunbūve

Artēziskā aka Nr.5

Nr.57

12.05.2016.

Cempu iela 13

Jaunbūve

Artēziskā aka Nr.4

Nr.58

12.05.2016.

Cempu iela 13

Jaunbūve

Nojume spoļu glabāšanai

Nr.59

12.05.2016.

Georga Apiņa iela 17

Pārbūve

Dzīvojamā māja

Nr.60

16.05.2016.

Zvaigžņu iela 7

Jaunbūve

Automašīnu stāvlaukums

Nr.61

16.05.2016.

Palejas iela 13

Pārbūve

Dzīvojamā māja

Nr.62

16.05.2016.

Cempu iela 13

Jaunbūve

Taras noliktava

Nr.64

23.05.2016.

Cempu iela 13

Pārbūve

Piebūve sērskābes noliktavai

Nr.65

24.05.2016.

 

Izsniegtās būvatļaujas 2016.gada maijā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Raiņa iela, Valkas iela, Rubenes iela

Pārbūve

Ielu krustojums

02.05.2016.

Austrumu ielā 8A

Jaunbūve

Siltumnīca

03.05.2016.

Beātes ielā 39C

Jaunbūve

Palīgēka

06.05.2016.

Lilijas iela (posmā no Andreja Upīša ielas līdz Miera ielai)

Pārbūve

Iela

09.05.2016.

Palejas ielā 21A

Jaunbūve

Palīgēkas

13.05.2016.

Cempu ielā 13

Jaunbūve

Degvielas uzpildes punkts

17.05.2016.

Zvaigžņu iela 7

Jaunbūve

Automašīnu stāvlaukums

18.05.2016.

Georga Apiņa iela 17

Pārbūve

Dzīvojamā māja

18.05.2016.

Palejas iela 13

Pārbūve

Dzīvojamā māja

18.05.2016.