A A A

Maijs 2015

Būvniecības ieceres 2015.gada maijā

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

05.05.

Ganību iela 1B

Jaunbūve

0,4kV ārējie elektrotīkli

05.05.

Voldemāra Baloža iela

Pārbūve

Siltumtrase

08.05.

Jāņa Cimzes iela 10

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

14.05.

Raiņa iela 6

Pārbūve

Ražošanas ēka

14.05.

Abula iela 6

Pārbūve

Dienesta viesnīca

15.05.

Andreja Upīša iela 32B

Pārbūve

Dzīvojamā māja

27.05.

Mākslinieku iela

Jaunbūve

Ūdensapgādes tīkli

27.05.

Beātes iela

Jaunbūve

Kanalizācijas pašteces tīkli

 

Lēmumi par būvatļaujām 2015.gada maijā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Vaidavas iela 13A

Pārbūve

Auto serviss

Nr.52

21.05.2015.

Voldemāra Baloža iela 11D

Pārbūve

Viesību un atpūtas centrs, garāža ar nojumi

Nr.55

25.05.2015.

Abula iela 6

Pārbūve

Administrācijas ēka

Nr.56

25.05.2015.

Voldemāra Baloža iela

Pārbūve

Siltumtrase

Nr.57

26.06.2015.

Andreja Upīša iela (krustojumos ar Sedas un Salacas ielām)

Jaunbūve

Sadales gāzesvada atzars

Nr.58

26.05.2015.

Kauguru iela (posmā no Kauguru ielas 13 līdz Cēsu ielai 41) un Cēsu iela 41

Pārbūve

Kanalizācijas pašteces vads

Nr.59

27.05.2015.

Andreja Upīša iela 32B

Pārbūve

Dzīvojamā māja

Nr.60

28.05.2015.

Jāņa Cimzes iela 10

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Nr.61

28.05.2015.

Voldemāra Baloža iela 13

Jaunbūve

Neapkurināma noliktava

Nr.62

28.05.2015.

Raiņa iela 6

Pārbūve

Ražošanas ēka

Nr.64

29.05.2015.

 

Izsniegtās būvatļaujas 2015.gada maijā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Jaunvāles iela 9

Pārbūve

Gaļas pārstrādes cehs

05.05.2015.

Rūjienas iela 1

Jaunbūve

Šķūnis

05.05.2015.

Cēsu iela 24

Atjaunošana

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

18.05.2015.

Vaidavas iela 13A

Pārbūve

Auto serviss

22.05.2015.

Abula iela 6

Pārbūve

Administrācijas ēka

26.05.2015.

Voldemāra Baloža iela 11D

Pārbūve

Viesību un atpūtas centrs, garāža ar nojumi

27.05.2015.

Voldemāra Baloža iela

Pārbūve

Siltumtrase

27.05.2015.

Andreja Upīša iela (krustojumos ar Sedas un Salacas ielām)

Jaunbūve

Sadales gāzesvada atzars

28.05.2015.

Kauguru iela (posmā no Kauguru ielas 13 līdz Cēsu ielai 41) un Cēsu iela 41

Pārbūve

Kanalizācijas pašteces vads

29.05.2015.

Voldemāra Baloža iela 13

Jaunbūve

Neapkurināma noliktava

29.05.2015.