A A A

Jūnijs 2016

Būvniecības ieceres 2016.gada jūnijā

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

01.06.2016.

Ausekļa iela 25B un 25C

Pārbūve

Dienesta viesnīcas ēkas

07.06.2016.

Brūkleņu iela 5

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

07.06.2016.

Baltā iela 8

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

10.06.2016.

Salnu iela 14

Jaunbūve

Nojume

13.06.2016.

Raiņa iela

Pārbūve

Ūdensvads un kanalizācija

13.06.2016.

Beverīnas iela 1

Jaunbūve

Noliktava

15.06.2016.

Straupes iela 5

Jaunbūve

Pirts

21.06.2016.

Vienības laukums

Pārbūve

Teritorijas labiekārtošana

27.06.2016.

Viestura aleja 3

Pārbūve

Valmieras Viestura vidusskola

27.06.2016.

Beverīnas iela 35

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

27.06.2016.

Lucas iela 6

Pārbūve

Saimniecības ēka

28.06.2016.

Patversmes iela 21

Pārbūve

Darbnīcas, administratīvās ēkas, nojumes jumts

28.06.2016.

Austrumu iela 34

Pārbūve

Dzīvojamā māja

29.06.2016.

Diakonāta iela 6

Pārbūve

Veselības centrs

 

Lēmumi par būvatļaujām 2016.gada jūnijā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Rīgas iela 69

Jaunbūve

Mazumtirdzniecības veikals

Nr.67

01.06.2016.

Ausekļa iela 26A

Jaunbūve

Automazgātava

Nr.68

08.06.2016.

Baltā iela 8

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Nr.70

10.06.2016.

Rūpniecības iela 12

Jaunbūve

Garneļu pārstrādes cehs

Nr.71

10.06.2016.

Brūkleņu iela 5

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Nr.72

13.06.2016.

Salnu iela 14

Jaunbūve

Nojume

Nr.73

13.06.2016.

Raiņa iela

Pārbūve

Ūdensvads un kanalizācija

Nr.75

20.06.2016.

Misas iela 8

Pārbūve

Dzīvojamā māja

Nr.77

30.06.2016.

 

Izsniegtās būvatļaujas 2016.gada jūnijā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Cempu iela 13

Jaunbūve

Artēziskā aka Nr.5

01.06.2016.

Cempu iela 13

Jaunbūve

Artēziskā aka Nr.4

01.06.2016.

Cempu iela 13

Jaunbūve

Nojume spoļu glabāšanai

01.03.2016.

Cempu iela 13

Jaunbūve

Taras noliktava

01.06.2016.

Cempu iela 13

Pārbūve

Piebūve sērskābes noliktavai

01.06.2016.

Rīgas iela 69

Jaunbūve

Mazumtirdzniecības veikals

03.06.2016.

Ausekļa iela 26A

Jaunbūve

Automazgātava

10.06.2016.

Rūpniecības iela 12

Jaunbūve

Garneļu pārstrādes cehs

15.06.2016.

Brūkleņu iela 5

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

17.06.2016.

Salnu iela 14

Jaunbūve

Nojume

20.06.2016.

Raiņa iela

Pārbūve

Ūdensvads un kanalizācija

20.06.2016.