A A A

Jūnijs 2015

Būvniecības ieceres 2015.gada jūnijā

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

02.06.

Lucas iela 1

Pārbūve

Dzīvojamā māja

04.06.

Brenguļu iela 3

Pārbūve

Dzīvojamā māja

08.06.

Leona Paegles iela 10

Jaunbūve

0,4kV pieslēgums

08.06.

Brenguļu iela 3

Pārbūve

Dzīvojamā māja

10.06.

Eduarda Lācera iela 2

Jaunbūve

Reklāmas pilons

10.06.

Beātes iela 41

Pārbūve

Dzīvojamā māja

10.06.

Kazarmju iela 8B

Jaunbūve

0,4kV pieslēgums

10.06.

Tērbatas iela 12

Nojaukšana

Dzīvojamā māja

16.06.

Kocēnu kapi

Jaunbūve

Pievedceļš

26.06.

Nauču iela 13

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

29.06.

Andreja Upīša iela 24A

Pārbūve

Dzīvojamā māja, garāža un malkas šķūnis

Lēmumi par būvatļaujām 2015.gada jūnijā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Alvila Freimaņa iela

Jaunbūve

Optiskā kabeļa aizsargcaurule

Nr.65

02.06.2015.

Brenguļu iela 3

Pārbūve

Dzīvojamā māja

Nr.66

08.06.2015.

Tērbatas iela 12

Nojaukšana

Dzīvojamā māja

Nr.68

16.06.2015.

Ainažu iela 6

Pārbūve

Darbnīca un tirdzniecības telpas

Nr.69

18.06.2015.

Kocēnu kapi

Jaunbūve

Pievedceļš

Nr.70

25.06.2015.

Mākslinieku iela

Jaunbūve

Ūdensapgādes tīkli

Nr.71

26.06.2015.

Lucas iela 1

Pārbūve

Dzīvojamā māja

Nr.72

30.06.2015.

Izsniegtās būvatļaujas 2015.gada jūnijā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Raiņa iela 6

Pārbūve

Ražošanas ēka

01.06.2015.

Andreja Upīša iela 32B

Pārbūve

Dzīvojamā māja

01.06.2015.

Alvila Freimaņa iela

Jaunbūve

Optiskā kabeļa aizsargcaurule

02.06.2015.

Jāņa Cimzes iela 10

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

09.06.2015.

Tērbatas iela 12

Nojaukšana

Dzīvojamā māja

17.06.2015.

Brenguļu iela 3

Pārbūve

Dzīvojamā māja

18.06.2015.

Ainažu iela 6

Pārbūve

Darbnīca un tirdzniecības telpas

29.06.2015.

Mākslinieku iela

Jaunbūve

Ūdensapgādes tīkli

29.06.2015.