A A A

Jūnijs 2014

Būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes 2014.gadā 

Saņemšanas
datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
02.06.
Austrumu iela 34 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja
04.06.
Senču iela 6A Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, šķūnis
05.06.
Strenču iela 9 Jaunbūve Šķūnis
10.06.
Semināra iela 4A Jaunbūve Siltumnīcas, šķūnis
13.06.
Beātes iela Jaunbūve Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija
16.06.
Smiltenes iela, Gaides iela Rekonstrukcija T-1304, Z-11 0,4 kV tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija
18.06.
„Gaides 1” Jaunbūve Noliktavas
19.06.
Stacijas iela 11 Rekonstrukcija Aptieka
19.06.
Kalna iela 10 Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, šķūņi
25.06.
Lucas iela 6 Jaunbūve Šķūnis – pirts
30.06.
Ezera iela 10 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja
 
 Lēmumi par būvniecības iesniegumu – uzskaites kartēm 2014.gadā
 
 
Datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
 
Lēmums
04.06.
Rīgas iela 36 Jaunbūve Biroju ēka Izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu (PAU)
04.06.
Lodes iela 12 Jaunbūve Šķūni Izsniegt PAU
04.06.
Kalna iela 4 Jaunbūve Šķūnis Izsniegt PAU
06.06.
Audēju iela 4 Jaunbūve Zobārstniecības klīnika Izsniegt PAU
06.06.
Ziedu iela 3 Jaunbūve Saimniecības ēka, nojume Izsniegt PAU
06.06.
Brīvības iela 36 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja Izsniegt PAU
11.06
Austrumu iela 34 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja Izsniegt PAU
11.06.
Sporta iela 55 Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, palīgēkas Izsniegt PAU
11.06.
Senču iela 8 Jaunbūve Dzīvojamā māja Izsniegt PAU
12.06.
Mednieku iela 31 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja Izsniegt PAU
17.06.
Senču iela 6A Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, šķūnis Izsniegt PAU
18.06.
Strenču iela 9 Jaunbūve Šķūnis Izsniegt PAU
19.06.
Semināra iela 4A Jaunbūve Siltumnīcas, šķūnis Izsniegt PAU
29.06.
Beātes iela Jaunbūve Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija Izsniegt PAU
20.06.
Smiltenes iela, Gaides iela Rekonstrukcija T-1304, Z-11 0,4 kV tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija Izsniegt PAU
26.06.
Kalna iela 10 Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, šķūņi Izsniegt PAU
 
 Tehniskie projekti, kas iesniegti akceptēšanai 2014.gadā
 
Saņemšanas
datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
05.06.
Raiņa iela Jaunbūve Optisko šķiedru kabeļa kanalizācija no autoceļa A3 līdz Raiņa ielai 14
06.06.
Dūķeru iela 9 Jaunbūve Malkas novietne
06.06.
Lucas iela 6 Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka
09.06.
Pilskalna iela 1 Rekonstrukcija Palīgēka
09.06.
Kauguru iela 3 Rekonstrukcija Pansionāts (lifta ierīkošana)
10.06.
Georga Apiņa iela 22 – 90 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis
11.06.
Ausekļa iela 12 Jaunbūve Ūdensvada un kanalizācijas pievads
11.06.
Alvila Freimaņa iela Jaunbūve Autostāvvietas
13.06.
Ainažu iela 6 Jaunbūve Ārējie elektrotīkli
19.06.
Kārļa iela Rekonstrukcija Ūdensvads (posmā no Lilijas ielas līdz Kārļa ielai)
19.06.
Viršu iela 12 Jaunbūve Kanalizācijas pievads
19.06.
Ausekļa iela 4A Jaunbūve Kanalizācijas pievads
26.06.
Leona Paegles iela 10 Vienkāršota renovācija Vecpuišu parka paviljons
 
Tehnisko projektu akceptēšana 2014.gadā
 
 
Datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
 
Lēmums
02.06.
Andreja Upīša iela Vienkāršota renovācija Elektrokabeļa pārcelšana Saskaņot  
04.06.
Stacijas iela 9 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja Akceptēt
09.06.
Raiņa iela Jaunbūve Optisko šķiedru kabeļa kanalizācija no autoceļa A3 līdz Raiņa ielai 14 Akceptēt
10.06.
Lucas iela 6 Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka Akceptēt
11.06.
Kauguru iela 3 Rekonstrukcija Pansionāts (lifta ierīkošana) Akceptēt
11.06.
Georga Apiņa iela 22 – 90 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis Akceptēt
12.06.
Pilskalna iela 1 Rekonstrukcija Palīgēka Akceptēt
13.06.
Ausekļa iela 12 Jaunbūve Ūdensvada un kanalizācijas pievads Saskaņot
16.06.
Alvila Freimaņa iela Jaunbūve Autostāvvietas Akceptēt
19.06.
Tirgus iela 4 Jaunbūve Dzīvojamā māja Akceptēt
20.06.
Kārļa iela Rekonstrukcija Ūdensvads (posmā no Lilijas ielas līdz Kārļa ielai) Akceptēt
20.06.
Viršu iela 12 Jaunbūve Kanalizācijas pievads Saskaņot
20.06.
Ausekļa iela 4A Jaunbūve Kanalizācijas pievads Saskaņot
27.06.
Leona Paegles iela 10 Vienkāršota renovācija Vecpuišu parka paviljons Akceptēt
 
 Pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai 2014.gadā
 
Saņemšanas
datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
02.06.
Gaujas iela 9 Vienkāršota renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasāde
10.06.
Lucas iela 6 Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka
10.06.
Jaunzemju iela, Jāņa Daliņa iela Jaunbūve Ūdensvads (posmā no Austrumu ielas līdz Jāņa Daliņa ielai un no Jaunzemju ielas līdz Jāņa Daliņa ielai 77)
12.06.
Stacijas iela 8A Nojaukšana Nepabeigta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
19.06.
Pļavas ielas rajons, Šķesteru kvartāla rajons, Palejas ielas rajons, Kaugurmuižas rajons, Centrs Jaunbūve, rekonstrukcija Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
20.06.
Stacijas iela 9 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja
30.06.
Vadu iela 3A Jaunbūve Transformatora apakšstacija
  
Lēmumi par būvatļaujām 2014.gadā
 
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
Lēmuma pieņemšanas
datums
Gaujas iela 9 Vienkāršota renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasāde 02.06.2014.
Linarda Laicena iela 9 Vienkāršota renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasāde 04.06.2014.
Stacijas iela 22 Vienkāršota renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasāde 04.06.2014.
Andreja Upīša iela 27 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja 09.06.2014.
Stacijas iela 8A Nojaukšana Nepabeigta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja 12.06.2014.
Lucas iela 6 Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka 17.06.2014.
Jaunzemju iela, Jāņa Daliņa iela Jaunbūve Ūdensvads (posmā no Austrumu ielas līdz Jāņa Daliņa ielai un no Jaunzemju ielas līdz Jāņa Daliņa ielai 77) 18.06.2014.
Pļavas ielas rajons, Šķesteru kvartāla rajons, Palejas ielas rajons, Kaugurmuižas rajons, Centrs Jaunbūve, rekonstrukcija Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 30.06.2014.
 
Izsniegtās būvatļaujas 2014.gadā
 
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
Spēkā stāšanās
datums
Andreja Upīša iela 43 Jaunbūve Gāzes vads 02.06.2014.
Gaujas iela 9 Vienkāršota renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasāde 02.06.2014.
Linarda Laicena iela 9 Vienkāršota renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasāde 04.06.2014.
Stacijas iela 22 Vienkāršota renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasāde 04.06.2014.
Riharda Gredzena iela 27 Jaunbūve Saimniecības ēka 09.06.2014.
Andreja Upīša iela 27 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja 10.06.2014.
Ausekļa iela 12 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja, saimniecības ēka 10.06.2014.
Stacijas iela 8A Nojaukšana Nepabeigta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja 13.06.2014.
Jaunzemju iela, Jāņa Daliņa iela Jaunbūve Ūdensvads (posmā no Austrumu ielas līdz Jāņa Daliņa ielai un no Jaunzemju ielas līdz Jāņa Daliņa ielai 77) 19.06.2014.
Lucas iela 6 Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka 25.06.2014.