A A A

Jūlijs 2018

Būvniecības ieceres 2018.gada jūlijā

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

11.07.

Jumaras iela 196

Pārbūve

Vidzemes slimnīcas Ambulatorās un funkcionālās diagnostikas nodaļa

11.07.

Jumaras iela 196

Pārbūve

Vidzemes slimnīcas Endoskopijas nodaļa

16.07.

Ainažu iela 1A

Jaunbūve

Veterinārā klīnika

20.07.

Dāliju iela 1

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

27.07.

Salacas iela 32

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

 

Lēmumi par būvatļaujām 2018.gada jūlijā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Brīvības iela 4

Pārbūve

Saimniecības ēka

Nr.51

28.06.2018.

Ķiršu iela no Brīvības ielas līdz Ķiršu ielai 1

Pārbūve

Ūdensvads

Nr.52

29.06.2018.

Mūrmuižas iela 16

Pārbūve

Reklāmas birojs ar darbnīcu

Nr.53

02.07.2018.

Rūjienas iela 12

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Nr.54

04.07.2018.

Raiņa iela 8

Jaunbūve

Noliktava

Nr.55

04.07.2018.

Jumaras iela 196

Pārbūve

Vidzemes slimnīcas Ambulatorās un funkcionālās diagnostikas nodaļa

Nr.58

13.07.2018.

Jumaras iela 196

Pārbūve

Vidzemes slimnīcas Endoskopijas nodaļa

Nr.59

13.07.2018.

Sporta iela 46

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Nr.60

26.07.2018.

Dāliju iela 1

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Nr.61

27.07.2018.

 

Izsniegtās būvatļaujas 2018.gada jūlijā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Brīvības iela 4

Pārbūve

Saimniecības ēka

04.07.2018.

Andreja Upīša iela 32

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

04.07.2018.

Ķiršu iela no Brīvības ielas līdz Ķiršu ielai 1

Pārbūve

Ūdensvads

04.07.2018.

Mūrmuižas iela 16

Pārbūve

Reklāmas birojs ar noliktavu

06.07.2018.

Raiņa iela 8

Jaunbūve

Noliktava

04.07.2018.

Rūjienas iela 12

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

10.07.2018.

Jumaras iela 196

Pārbūve

Vidzemes slimnīcas Ambulatorās un funkcionālās diagnostikas nodaļa

13.07.2018.

Jumaras iela 196

Pārbūve

Vidzemes slimnīcas Endoskopijas nodaļa

13.07.2018.