A A A

Jūlijs 2017

Būvniecības ieceres 2017.gada jūlijā

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

07.07.

Cempu iela 27

Jaunbūve

Noliktava

11.07.

Salacas iela 36

Pārbūve

Dzīvojamā māja

13.07.

Mujānu iela 9

Jaunbūve

Dzīvojamā māja, garāža

17.07.

Ķieģeļu iela 8, Mālu iela 1

Jaunbūve

Ūdensvads un sadzīves kanalizācijas pašteces vads

18.07.

Mūrmuižas iela 16

Pārbūve

Reklāmas birojs ar darbnīcu

21.07.

Ķieģeļu iela 8, Ķieģeļu iela

Jaunbūve

0,4kV ārējie elektrotīkli

24.07.

Jaunvāles iela 5

Pārbūve

Autoserviss

 

Lēmumi par būvatļaujām 2017.gada jūlijā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-7-4

Nr.59

04.07.2017.

Ausekļa iela 2B

Pārbūve, jaunbūve

Dzīvojamā māja, saimniecības ēka, šķūnis, siltumnīca

Nr.62

07.07.2017.

Mālu iela 1

Jaunbūve

Katlumāja

Nr.63 25.07.2017.

Mūrmuižas iela 16

Pārbūve

Reklāmas birojs ar darbnīcu

Nr.64

27.07.2017.

Mujānu iela 9

Jaunbūve

Dzīvojamā māja, garāža

Nr.65

28.07.2017.

Ķieģeļu iela (posmā no Matīšu ielas līdz Dzegu ielai)

Jaunbūve

Iela

31.07.2017.

Nr.66

Izsniegtās būvatļaujas 2017.gada jūlijā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Savariņa iela 14

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

04.07.2017.

Šķūņu iela 2

Jaunbūve

Saimniecības ēka

05.07.2017.

Ausekļa iela 2B

Pārbūve, jaunbūve

Dzīvojamā māja, saimniecības ēka, šķūnis, siltumnīca

11.07.2017.

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-7-4

12.07.2017.

Mālu iela 1

Jaunbūve

Katlumāja

26.07.2017.

Mūrmuižas 16

Pārbūve Reklāmas birojs ar darbnīcu 31.07.2017.