A A A

Jūlijs 2016

Būvniecības ieceres 2016.gada jūlijā

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

01.07.2016.

Cempu iela 13B

Jaunbūve

Transformatora apakšstacija

04.07.2016.

Raiņa iela 3

Pārbūve

Sporta zāle

05.07.2016.

Cempu iela 13A

Pārbūve

Šķiedras ražošanas nodaļas ēka – 4.krāsns telpu grupa

13.07.2016.

Šķūņu iela 2

Jaunbūve

Nojume un žogs

13.07.2016.

Beverīnas iela 1

Jaunbūve

Garāža

14.07.2016.

Šķūņu iela 2A

Jaunbūve, pārbūve

Garāža, siltumnīca, lapene

19.07.2016.

Senču iela 4A

Jaunbūve

Šķūnis

 

Lēmumi par būvatļaujām 2016.gada jūlijā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Ausekļa iela 25B un Ausekļa iela 25C

Pārbūve

Dienesta viesnīca

Nr.78

01.07.2016.

Straupes iela 5

Jaunbūve

Pirts

Nr.79

05.07.2016.

Beverīnas iela 1

Jaunbūve

Garāža

Nr.81

13.07.2016.

Raiņa iela 3

Pārbūve

Skola un sporta zāle

Nr.82

13.07.2016.

Viestura aleja

Pārbūve

Skola

Nr.83

18.07.2016.

Cempu iela 13B

Jaunbūve

Transformatora apakšstacija

Nr.84

19.07.2016.

Rīgas iela 80

Pārbūve

Dzīvojamā māja

Nr.85

19.07.2016.

Vienības laukums

Pārbūve

Laukuma labiekārtojums

Nr.86

21.07.2016.

Beverīnas iela 35

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Nr.87

22.07.2016.

Senču iela 4A

Jaunbūve

Šķūnis

Nr.88

25.07.2016.

Lucas iela 6

Pārbūve

Dzīvojamā māja

Nr.89

25.07.2016.

Lucas iela 6

Jaunbūve

Saimniecības ēka

Nr.90

25.07.2016.

Diakonāta iela 6

Pārbūve

Veselības centrs

Nr.91

28.07.2016.

Cempu iela 13A

Pārbūve

Ražošanas ēka

Nr.92

29.07.2016.

Diakonāta 3

Pārbūve

Pagalma labiekārtojums

Nr.93

29.07.2016.

 

Izsniegtās būvatļaujas 2016.gada jūlijā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Ausekļa iela 25B un Ausekļa iela 25C

Pārbūve

Dienesta viesnīca

01.07.2016.

Straupes iela 5

Jaunbūve

Pirts

06.07.2016.

Baltā iela 8

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

06.07.2016.

Beverīnas iela 1

Jaunbūve

Garāža

13.07.2016.

Raiņa iela 3

Pārbūve

Skola un sporta zāle

13.07.2016.

Viestura aleja

Pārbūve

Skola

18.07.2016.

Rīgas iela 80

Pārbūve

Dzīvojamā māja

20.07.2016.

Cempu iela 13B

Jaunbūve

Transformatora apakšstacija

21.07.2016.

Vienības laukums

Pārbūve

Laukuma labiekārtojums

21.07.2016.

Beverīnas iela 35

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

22.07.2016.

Lucas iela 6

Jaunbūve

Saimniecības ēka

28.07.2016.

Lucas iela 6

Pārbūve

Dzīvojamā māja

28.07.2016.