A A A

Jūlijs 2015

Būvniecības ieceres 2015.gada jūlijā

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

02.06.

Beātes iela 7

Pārbūve

Saimniecības ēka

08.07.

Loku iela 38

Jaunbūve

Šķūnis

09.07.

Matīšu iela 5

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

15.07.

Jāņa Ziemeļnieka iela 13

Pārbūve

Dzīvojamā māja

21.07.

Jaunzemju iela

Jaunbūve

Šķūnis

27.07.

Matīšu šoseja 3

Jaunbūve

DUS gāzes modulis

30.07.

Georga Apiņa iela 29

Pārbūve

Tirdzniecības telpas

 

Lēmumi par būvatļaujām 2015.gada jūlijā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Nauču iela 13

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

02.07.2015.

Beātes iela 7

Pārbūve

Saimniecības ēka

07.07.2015.

Salacas iela (posmā no Sēļu ielas līdz Salacas ielai 12)

Jaunbūve

Gāzes vads

09.07.2015.

Stacijas iela 11

Pārbūve

Aptieka

24.07.2015.

Loku iela 38

Jaunbūve

Šķūnis

29.07.2015.

Jaunzemju iela 8

Jaunbūve

Šķūnis

30.07.2015.

Matīšu iela 5

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

31.07.2015.

 

Izsniegtās būvatļaujas 2015.gada jūlijā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Lucas iela 1

Pārbūve

Dzīvojamā māja

02.07.2015.

Nauču iela 13

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

02.07.2015.

Beātes iela 7

Pārbūve

Saimniecības ēka

08.07.2015.

Salacas iela (posmā no Sēļu ielas līdz Salacas ielai 12)

Jaunbūve

Gāzes vads

13.07.2015.

Loku iela 38

Jaunbūve

Šķūnis

29.07.2015.

Jaunzemju iela 8

Jaunbūve

Šķūnis

30.07.2015.