A A A

Jūlijs 2014

Būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes 2014.gadā 

Saņemšanas
datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
01.07.
Tērbatas iela 22 Jaunbūve Saimniecības ēka, pirts
08.07.
Cempu iela 8B Rekonstrukcija Dienesta viesnīca
09.07.
Brēžas iela 2 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja
09.07.
Beverīnas iela 35 Jaunbūve Dzīvojamā māja
09.07.
Rubenes iela 41 Jaunbūve Malkas šķūnis
17.07.
Mūrmuižas iela 13B Jaunbūve Veikals
17.07.
Kuršu iela 10 Jaunbūve Nojume
18.07.
Rīgas iela 69 Jaunbūve Tirdzniecības nams
18.07.
Garā iela 8 Rekonstrukcija Šķūnis
21.07.
Kuršu iela 6 Jaunbūve Dzīvojamā māja un šķūnis
21.07.
Cēsu iela 38 Jaunbūve Pirts un šķūnis
25.07.
Cempu iela 13 Rekonstrukcija Sporta zāle
25.07.
Matīšu šoseja 10 Jaunbūve un rekonstrukcija Šķūnis, siltumnīca un dzīvojamā māja
28.07.
Graudu un Salacas iela Rekonstrukcija Elektrotīkli
31.07.
Rīgas iela 27 Rekonstrukcija Veikals
  
Lēmumi par būvniecības iesniegumu – uzskaites kartēm 2014.gadā
 
 
Datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
 
Lēmums
01.07.
Mūrmuižas iela 16D Jaunbūve Noliktavas Izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu (PAU)
01.07.
Stacijas iela 11 Rekonstrukcija Aptieka Izsniegt PAU
01.07.
Lucas iela 6 Jaunbūve Šķūnis, pirts Izsniegt PAU
03.07.
Tērbatas iela 22 Jaunbūve Saimniecības ēka, pirts Izsniegt PAU
03.07.
Ezera iela 10 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja Izsniegt PAU
16.07.
Brēžas iela 2 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja Izsniegt PAU
16.07.
Rubenes iela 41 Jaunbūve Šķūnis Izsniegt PAU
22.07.
Beverīnas iela 35 Jaunbūve Dzīvojamā māja Izsniegt PAU
23.07.
Kuršu iela 10 Jaunbūve Šķūnis Izsniegt PAU
24.07.
Cempu iela 8B Rekonstrukcija Dienesta viesnīca Izsniegt PAU
29.07.
Mūrmuižas iela 13B Jaunbūve Veikals Izsniegt PAU
29.07.
Rīgas iela 69 Jaunbūve Tirdzniecības nams Izsniegt PAU
29.07.
Matīšu šoseja 10 Jaunbūve un rekonstrukcija Šķūnis, siltumnīca un dzīvojamā māja Izsniegt PAU
29.07. Cēsu iela 38 Jaunbūve Pirts un šķūnis Izsniegt PAU
29.07. Garā iela 8 Rekonstrukcija Šķūnis Izsniegt PAU
29.07. Kocēnu iela 8 Jaunbūve Dzīvojamā māja Izsniegt PAU
29.07. Kuršu iela 6 Jaunbūve Dzīvojamā māja un šķūnis Izsniegt PAU
29.07. Jumaras iela 195 Rekonstrukcija Sporta zāle Izsniegt PAU
 
Tehniskie projekti, kas iesniegti akceptēšanai 2014.gadā
 
Saņemšanas
datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
01.07.
Cempu iela 25 un 27 Rekonstrukcija, jaunbūve Šūšanas cehs, noliktava
01.07.
Beātes iela 13-34 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis
03.07.
Rīgas iela 64 Rekonstrukcija Mazumtirdzniecības veikals
10.07.
Raiņa iela Jaunbūve Gājēju ietve un ielas apgaismojums (posmā no Rubenes ielas līdz valsts autoceļam A3)
10.07.
Grīšļu iela 6 Rekonstrukcija Noliktava
14.07.
Voldemāra Baloža 13 Rekonstrukcija Automāzgātuve
14.07.
Voldemāra Baloža 13 Fasādes vienkāršota renovācija Darbnīca
17.07.
Rīgas iela 59 Jaunbūve Noliktava
17.07.
Linarda Laicena iela 2 Inženiertīklu rekonstrukcija Ražošanas ēka
18.07.
Mednieku iela (posmā no Sūnu ielas līdz Sloku ielai) Rekonstrukcija Ūdensvads
18.07.
Beātes iela 39D Jaunbūve Dzīvojamā māja
22.07.
Limbažu iela 6A Jaunbūve Garāža
23.07.
Tirgus iela Rekonstrukcija Elektrotīkli
23.07.
Tērbatas iela 6 Fasādes vienkāršota renovācija Paviljons
25.07.
Brīvības iela (posmā no Palejas līdz Pilātu ielai) Rekonstrukcija Iela
25.07.
Cempu iela 13 Fasādes vienkāršota renovācija Ražošanas ēka
25.07.
Jumaras iela 195 Fasādes vienkāršota renovācija Slimnīca. C korpuss
25.07.
Gaujas iela 11 Dzīvokļa vienkāršota renovācija Dzīvoklis
25.07.
Rubenes iela 41 Jaunbūve Šķūnis
25.07.
Beātes iela 26 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja
25.07.
Andreja Upīša iela 9 Fasādes daļēja vienkāršota renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
25.07.
Jāņa Daliņa iela 2 Rekonstrukcija un jaunbūve Vieglatlētikas stadions un manēža
25.07.
Mūrmuižas iela 14 Rekonstrukcija Ražošanas ēka
29.07.
Posmā no Beātes ielas 5 līdz Beātes ielai 2 Rekonstrukcija Elektroniskie sakaru tīkli
29.07.
Jumaras iela 195 Fasādes vienkāršota renovācija Slimnīca. B korpuss
31.07.
Rīgas iela 25B un Andreja Upīša iela Rekonstrukcija Autostāvlaukums un iela
 
Tehnisko projektu akceptēšana 2014.gadā
 
 
Datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
 
Lēmums
03.07.
Cempu iela, Paula Valdena iela Rekonstrukcija Ielas Akceptēt
03.07.
Beātes iela 13-34 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis Akceptēt
08.07.
Cempu iela 25 un 27 Rekonstrukcija, jaunbūve Šūšanas cehs, noliktava Akceptēt
10.07.
Rīgas iela 64 Rekonstrukcija Mazumtirdzniecības veikals Akceptēt
11.07.
Grīšļu iela 6 Rekonstrukcija Noliktava Akceptēt
15.07.
Raiņa iela Jaunbūve Gājēju ietve un ielas apgaismojums Akceptēt
21.07.
Mednieku iela (posmā no Sūnu ielas līdz Sloku ielai) Jaunbūve Ūdensvads Akceptēt
22.07.
Voldemāra baloža iela 13 Fasādes Vienkāršota renovācija Darbnīca Akceptēt
23.07.
Voldemāra baloža iela 13 Rekonstrukcija Automazgātuve Akceptēt
24.07.
Ainažu iela 6 Rekonstrukcija Darbnīca un tirdzniecības telpas Akceptēt
24.07.
Limbažu iela 6A Jaunbūve Garāža Akceptēt
24.07.
Tirgus iela Rekonstrukcija Elektrotīkli Akceptēt
28.07.
Andreja Upīša    iela 9 Fasādes daļēja vienkāršota renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Akceptēt
28.07.
Rubenes iela 41 Jaunbūve Šķūnis Akceptēt
28.07.
Gaujas iela 11 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis Akceptēt
29.07.
Cempu iela 13 Fasādes vienkāršota renovācija Skābes apstrādes nodaļa Akceptēt
29.07.
Jumaras iela 195 Fasādes vienkāršota renovācija (korekcijas) Slimnīca Saskaņot
29.07.
Posmā no Beātes ielas 5 līdz Beātes ielai 3 Rekonstrukcija Elektroniskie sakaru tīkli Akceptēt
29.07.
Jumaras iela 195 Fasādes vienkāršota renovācija Slimnīca Akceptēt
 
Pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai 2014.gadā
 
Saņemšanas
datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
02.07.
Tirgus iela 4 Jaunbūve Dzīvojamā māja
02.07.
Lāčplēša iela 4 Renovācija Teātra ēkas pamatu pastiprināšana
03.07.
Voldemāra Baloža iela 13A Jaunbūve Koģenerācijas elektrostacijas 1.kārta
04.07.
Ganību iela 1B Jaunbūve Dzīvojamā māja
09.07.
Cempu iela 25 un 27 Rekonstrukcija, jaunbūve Šūšanas cehs, noliktava
17.07.
Matīšu iela 15 Rekonstrukcija, jaunbūve Saimniecības ēka, siltumnīca
18.07.
Ausekļa 32 Rekonstrukcija Veikals
21.07.
Linarda Laicena iela 2 Fasādes renovācija Ražošanas ēka
21.07.
Sūnu iela 12 Jaunbūve Dzīvojamā māja
22.07.
Limbažu iela 6A Jaunbūve Garāža
25.07.
Patversmes iela 4B Jaunbūve Dzīvojamā māja
25.07.
Patversmes iela 4B Jaunbūve Saimniecības ēka
25.07.
Smiltenes iela 1A Fasādes renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
25.07.
Posmā no Kauguru ielas līdz siltumkamerai Rūpniecības ielā Rekonstrukcija Siltumtrase
25.07.
Kārļa iela (posmā no Lillijas ielas līdz Kārļa ielai 1) Rekonstrukcija Ūdensvads 
 
Lēmumi par būvatļaujām 2014.gadā
 
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
Lēmuma pieņemšanas
datums
Lāčplēša iela 4 Renovācija Teātra ēkas pamatu pastiprināšana 02.07.2014.
Tirgus iela 4 Jaunbūve Dzīvojamā māja 07.07.2014.
Vadu iela 3A Jaunbūve Transformatora apakšstacija 07.07.2014.
Cempu iela 25 un 27 Rekonstrukcija, jaunbūve Šūšanas cehs, noliktava 09.07.2014.
Stacijas iela 9 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja 10.07.2014.
Voldemāra Baloža iela 13A Jaunbūve Koģenerācijas elektrostacijas 1.kārta 11.07.2014.
„Vecais dzelzceļš”, Kauguru iela 20, Ciedru iela, Ciedru iela 2A, Rūpniecības iela 21C, Rūpniecības iela Rekonstrukcija Maģistrālā siltumtrase 28.07.2014.
Kārļa iela (posmā no Lilijas ielas līdz Kārļa ielai 1) Rekonstrukcija Ūdensvads 29.07.2014.
  
Izsniegtās būvatļaujas 2014.gadā
 
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
Spēkā stāšanās
datums
Lāčplēša iela 4 Renovācija Teātra ēkas pamatu pastiprināšana 04.07.2014.
Tirgus iela 4 Jaunbūve Dzīvojamā māja 08.07.2014.
Cempu iela 25 un 27 Rekonstrukcija, jaunbūve Šūšanas cehs, noliktava 09.07.2014.
Vadu iela 3A Jaunbūve Transformatora apakšstacija 10.07.2014.
Stacijas iela 9 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja 10.07.2014.
Voldemāra Baloža iela 13A Jaunbūve Koģenerācijas elektrostacijas 1.kārta 11.07.2014.
Limbažu iela 6A Jaunbūve Garāža 31.07.2014.