A A A

Janvāris 2017

Būvniecības ieceres 2017.gada janvārī

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

02.01.

Meldru iela 19

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

18.01.

Mūrmuižas iela 13B

Jaunbūve

20/0,4kV pieslēgums

18.01.

Rīgas iela 34

Pārbūve

Spēļu zāle

23.01.

Mednieku iela 31

Pārbūve

Dzīvojamā māja

 

Lēmumi par būvatļaujām 2017.gada janvārī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Austrumu iela 30

Pārbūve

Dzīvojamā māja un saimniecības ēka

Nr.1

03.01.2017.

Semināra iela 2

Jaunbūve

Ūdensapgādes tīkli

Nr.3

04.01.2017.

Abula iela

Jaunbūve

Ūdensapgādes tīkli (no Mūrmuižas ielas līdz Abula ielai 2)

Nr.4

04.01.2017.

Imantas iela 16

Pārbūve

Dzīvojamā māja

Nr.6

09.01.2017.

Ķiršu iela 14

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Nr.7

10.01.2017.

Abula iela 8

Pārbūve

Ražošanas ēka

Nr.9

18.01.2017.

Ūdru iela 13

Jaunbūve

Dzīvojamās māja un saimniecības ēka

Nr.10

20.01.2017.

Rīgas iela 34

Pārbūve

Spēļu zāle

Nr.11

23.01.2017.

Meldru iela 19

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Nr.12

24.01.2017.

Mūrmuižas iela 13B, Mūrmuižas iela

Jaunbūve

20/0,4kV tīklu elektroapgāde

Nr.13

27.01.2017.

 

Izsniegtās būvatļaujas 2017.gada janvārī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-12-37

03.01.2017.

Austrumu iela 30

Pārbūve

Dzīvojamā māja un saimniecības ēka

04.01.2017.

Semināra iela 2

Jaunbūve

Ūdensapgādes tīkli

05.01.2017.

Abula iela

Jaunbūve

Ūdensapgādes tīkli (no Mūrmuižas ielas līdz Abula ielai 2)

05.01.2017.

Imantas iela 16

Pārbūve

Dzīvojamā māja

16.01.2017.

Ķiršu iela 14

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

16.01.2017.

Abula iela 8

Pārbūve

Ražošanas ēka

19.01.2017.

Rīgas iela 34

Pārbūve

Spēļu zāle

24.01.2017.

Meldru iela 19

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

24.01.2017.

Ūdru iela 13

Jaunbūve

Dzīvojamās māja un saimniecības ēka

26.01.2017.

Mūrmuižas iela 13B, Mūrmuižas iela

Jaunbūve

20/0,4kV tīklu elektroapgāde

30.01.2017.