A A A

Janvāris 2015

Būvniecības ieceres 2015.gada janvārī

Saņemšanas datums
Būvniecības ieceres
realizācijas vieta
Iecerētās būves
veids
Būves plānotā funkcija
05.01.
Tērbatas iela 6 Pārbūve, nojaukšana Segtie tirdzniecības galdi
06.01.
Jāņa Daliņa iela 79 Pārbūve Dzīvojamā māja
08.01.
Nākotnes iela 2 Pārbūve Veikals
09.01.
Cempu iela Pārbūve 20kV GEPL LV-26, LV-75 un T-1290
15.01.
Ausekļa iela (no Rīgas ielas līdz Straupes ielai) Jaunbūve Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija
 
 
Lēmumi par būvatļaujām 2015.gada janvārī
 
Būvniecības ieceres realizācijas vieta
Iecerētās būves
veids
Būves plānotā funkcija
Lēmuma numurs un datums
Brīvības iela (no Palejas ielas līdz Pilātu ielai) Pārbūve Iela
06.01.2015.
Rubenes iela (no Jāņa Endzelīna ielas līdz Raiņa ielai) Pārbūve Siltumtrase
07.01.2015.
Tērbatas iela 6 Pārbūve, nojaukšana Segtie tirdzniecības galdi
07.01.2015.
Skolas iela 6 Pārbūve Dzīvojamā māja
12.01.2015.
Cempu iela Pārbūve 20kV GEPL LV-26, LV-75 un T-1290
13.01.2015.
Jāņa Daliņa iela 79 Pārbūve Dzīvojamā māja
14.01.2015.
Nākotnes iela 2 Pārbūve Veikals
15.01.2015.
Patversmes iela 13 Pārbūve Darbnīcas
19.01.2015.
Ausekļa iela (no Rīgas ielas līdz Straupes ielai) Jaunbūve Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija
19.01.2015.
Āra iela 4 Pārbūve Dzīvojamā māja
26.01.2015.
 
 
Izsniegtās būvatļaujas 2015.gada janvārī
 
Būvniecības ieceres realizācijas vieta
Iecerētās būves
veids
Būves plānotā funkcija
Spēkā stāšanās
datums
Mūrmuižas iela 24 Pārbūve Ražošanas ēka
07.01.2015.
Rubenes iela (no Jāņa Endzelīna ielas līdz Raiņa ielai) Pārbūve Siltumtrase
07.01.2015.
Tērbatas iela 6 Pārbūve, nojaukšana Segtie tirdzniecības galdi
09.01.2015.
Brīvības iela (no Palejas ielas līdz Pilātu ielai) Pārbūve Iela
09.01.2015.
Cempu iela Pārbūve 20kV GEPL LV-26, LV-75 un T-1290
13.01.2015.
Skolas iela 6 Pārbūve Dzīvojamā māja
14.01.2015.
Nākotnes iela 2 Pārbūve Veikals
19.01.2015.
Jāņa Daliņa iela 79 Pārbūve Dzīvojamā māja
19.01.2015.
Ausekļa iela (no Rīgas ielas līdz Straupes ielai) Jaunbūve Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija
22.01.2015.
Patversmes iela 13 Pārbūve Darbnīcas
28.01.2015.