A A A

Februāris 2017

Būvniecības ieceres 2017.gada februārī

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

06.02.

Sedas iela 1

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

07.02.

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-10-61

20.02.

Raunas iela 4

Pārbūve

Administratīvā ēka

 

Lēmumi par būvatļaujām 2017.gada februārī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-10-61

Nr.1

21.02.2017.

Jāņa Ruģēna iela 13

Jaunbūve

Dzīvojamā māja, saimniecības ēka

Nr.2

28.02.2017.

Mednieku iela 31

Pārbūve

Dzīvojamā māja

Nr.3

28.02.2017.

 

Izsniegtās būvatļaujas 2017.gada februārī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-10-61

22.02.2017.