A A A

Februāris 2015

Būvniecības ieceres 2015.gada februārī

Saņemšanas datums
Būvniecības ieceres
realizācijas vieta
Iecerētās būves
veids
Būves plānotā funkcija
03.02.
Kuršu iela 7 Jaunbūve Saimniecības ēka, siltumnīca
09.02.
Tālavas iela 9 Pārbūve Saimniecības ēkas jumts
09.02.
Teodora Ūdera iela 14 Jaunbūve Dzīvojamā māja
10.02.
Austrumu iela 8 Jaunbūve Dzīvojamā māja un saimniecības ēka
16.02.
Alvila Freimaņa iela (posmā no Somu ielas līdz apgriešanās laukumam) Pārbūve Autostāvvietas
16.02.
Raiņa iela (posmā no Rubenes ielas līdz valsts autoceļam A3) Jaunbūve Gājēju ietve un ielas apgaismojums
20.02.
Rūjas iela 15 Pārbūve Saimniecības ēka
20.02.
Baltā iela 2 Jaunbūve 0,4kV komercuzskaites
 
 
Lēmumi par būvatļaujām 2015.gada februārī
 
Būvniecības ieceres realizācijas vieta
Iecerētās būves
veids
Būves plānotā funkcija
Lēmuma numurs un datums
Āra iela 19 Pārbūve, jaunbūve Dzīvojamā māja, šķūnis
Nr.11; 06.02.2015.
Alvila Freimaņa iela (posmā no Somu ielas līdz apgriešanās laukumam) Pārbūve Autostāvvietas
Nr.13; 16.02.2015.
Raiņa iela (posmā no Rubenes ielas līdz valsts autoceļam A3) Jaunbūve Gājēju ietve un ielas apgaismojums
Nr.14; 16.02.2015.
Austrumu iela 8 Jaunbūve Dzīvojamā māja un saimniecības ēka
Nr. 15; 18.02.2015.
 
Kuršu iela 7 Jaunbūve Saimniecības ēka un siltumnīca
Nr.16; 24.02.2015.
Cempu iela 13 Jaunbūve Rūpniecisko notekūdeņu neitralizācijas un sērskābes atgūšanas stacija
Nr. 17.; 25.02.2015.
Brenguļu iela, Misas iela, Krautuves iela, Gaides iela Jaunbūve, pārbūve Ūdensvada un kanalizācijas tīkli
Nr.18; 26.02.2015.
Ausekļa iela, Mākslinieku iela, Jāņparka iela Jaunbūve, pārbūve Ūdensvada un kanalizācijas tīkli
Nr.19; 26.02.2015.
 
 
Izsniegtās būvatļaujas 2015.gada februārī
 
Būvniecības ieceres realizācijas vieta
Iecerētās būves
veids
Būves plānotā funkcija
Spēkā stāšanās
datums
Āra iela 4 Pārbūve Dzīvojamā māja
06.02.2015.
Āra iela 19 Pārbūve, jaunbūve Dzīvojamā māja, šķūnis
09.02.2015.
Alvila Freimaņa iela (posmā no Somu ielas līdz apgriešanās laukumam) Pārbūve Autostāvvietas
16.02.2015.
Raiņa iela (posmā no Rubenes ielas līdz valsts autoceļam A3) Jaunbūve Gājēju ietve un ielas apgaismojums
16.02.2015.
Austrumu iela 8 Jaunbūve Dzīvojamā māja un saimniecības ēka
19.02.2015.
Kuršu iela 7 Jaunbūve Saimniecības ēka un siltumnīca
27.02.2015.
Brenguļu iela, Misas iela, Krautuves iela, Gaides iela Jaunbūve, pārbūve Ūdensvada un kanalizācijas tīkli
27.02.2015.
Ausekļa iela, Mākslinieku iela, Jāņparka iela Jaunbūve, pārbūve Ūdensvada un kanalizācijas tīkli
27.02.2015.