A A A

Februāris 2014

Būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes 2014.gadā 

Saņemšanas
datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
03.02.
Salacas iela Jaunbūve Gāzes vads
03.02.
Voldemāra Baloža iela 13A Jaunbūve Koģenerācijas elektrostacija
03.02.
Upes iela 20A Rekonstrukcija Saimniecības ēka
10.02.
Mujānu iela 2 Jaunbūve Malkas šķūnis
11.02.
Valkas iela 36 Jaunbūve Malkas šķūnis, saimniecības ēka
11.02.
Tirgus iela, Liepu iela Rekonstrukcija 0,4 kV tīkls un komercuzskaites
12.02.
Smilšu iela 2 Jaunbūve, nojaukšana Dārza māja, garāža, šķūnis, dzīvojamā māja
13.02.
Jāņa Ziemeļnieka iela 13 Jaunbūve Saimniecības ēka
13.02.
Strenču iela 2 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja
17.02.
Alvila Freimaņa iela Jaunbūve Autostāvvietas
18.02.
Beātes iela 33A Jaunbūve Dzīvojamā māja
19.02.
Annas iela 14 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja, saimniecības ēka
20.02.
Stacijas laukums 1 Rekonstrukcija Stacijas ēka
20.02.
Beātes iela 39D Jaunbūve Dzīvojamā māja
25.02.
Loku iela 47 Jaunbūve Saimniecības ēka
25.02.
Jāņa Daliņa iela, Jaunzemju iela Jaunbūve Ūdensvads
25.02.
Mednieku iela Jaunbūve Ūdensvads
25.02.
Kārļa iela Jaunbūve Ūdensvads
28.02.
Mujānu iela 4 Jaunbūve Šķūnis
28.02.
Grīšļu iela 6 Rekonstrukcija Šķidrā kurināmā noliktava
 
Tehniskie projekti, kas iesniegti akceptēšanai 2014.gadā
 
Saņemšanas
datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
03.02.
Imantas iela 19B Jaunbūve Saimniecības ēka
03.02.
Brīvības iela 19 Vienkāršota renovācija Dzīvojamā māja
05.02.
Limbažu iela 6A k-11-59 Jaunbūve Garāža
06.02.
Diakonāta iela 1 Vienkāršota renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
10.02.
Salacas iela 12 Jaunbūve Ārējais sadalošais gāzes vads
10.02.
Salacas iela 12 Jaunbūve Gāzes vada pievads
11.02.
Šķūņu iela 11 Jaunbūve, rekonstrukcija Dārza māja, malkas šķūnis, siltumnīca, noliktava
12.02.
Rīgas iela 59 Vienkāršota renovācija Ēkas katlu telpa
17.02.
Limbažu iela 6A Jaunbūve Garāža k-6-5
18.02.
Andreja Upīša iela 30B Jaunbūve Pirts, šķūnis
18.02.
Andreja Upīša iela 30B Rekonstrukcija Saimniecības ēka
20.02.
Rīgas iela 20 Renovācija Pagalma labiekārtošana
21.02.
Andreja Upīša iela 43 Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka
21.02.
Jāzepa Vītola iela 2A-35 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis
24.02.
Stacijas iela 8A Nojaukšana Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
24.02.
Linarda Laicena iela 2 Vienkāršota renovācija Ražošanas ēkas Nr.008 fasāde
25.02.
Linarda Laicena iela 2 Vienkāršota rekonstrukcija Siltumapgāde
27.02.
Jumaras iela 195 Vienkāršota renovācija Slimnīcas ēkas fasāde
28.02.
Leona Paegles iela 40A Vienkāršota rekonstrukcija Sporta zāles elektroapgāde
 
Pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai 2014.gadā
 
Saņemšanas
datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
05.02.
Voldemāra Baloža iela, Rietekļa iela Jaunbūve Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija
06.02.
Cempu iela 13B Vienkāršota renovācija Tekstilaptrādes ražotnes apdares nodaļa
07.02.
Limbažu iela 6A Jaunbūve Garāža k-11-59
10.02.
Meža iela 8 Rekonstrukcija Skaistumkopšanas salons
12.02.
Bērzu iela 23 Jaunbūve Dzīvojamā māja
26.02.
Andreja Upīša iela 43
Rekonstrukcija,
jaunbūve
Dzīvojamā māja, saimniecības ēka
27.02.
Andreja Upīša iela 30B
Rekonstrukcija,
jaunbūve
Saimniecības ēka, pirts, šķūnis
27.02.
Cempu iela 11 Rekonstrukcija Saimniecības ēka
  
Lēmumi par būvniecības iesniegumu – uzskaites kartēm 2014.gadā
 
 
Datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
 
Lēmums
04.02.
Salacas iela Jaunbūve Gāzes vads Izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu (PAU)
05.02.
Šķūņu iela 2A Rekonstrukcija, jaunbūve Garāža, siltumnīca, lapene Izsniegt PAU
11.02.
Voldemāra Baloža iela 13A Jaunbūve Koģenerācijas elektrostacija Izsniegt PAU
12.02.
Upes iela 20A Rekonstrukcija Saimniecības ēka Izsniegt PAU
18.02.
Tirgus iela, Liepu iela Rekonstrukcija 0,4 kV tīkls un komercuzskaites Izsniegt PAU
19.02.
Alvila Freimaņa iela Jaunbūve Autostāvvietas Izsniegt PAU
19.02.
Mujānu iela 2 Jaunbūve Malkas šķūnis Izsniegt PAU
24.02.
Valkas iela 36 Jaunbūve Malkas šķūnis, saimniecības ēka Izsniegt PAU
24.02.
Smilšu iela 2 Jaunbūve, nojaukšana Dārza māja, garāža, šķūnis, dzīvojamā māja Izsniegt PAU
24.02.
Jāņa Ziemeļnieka iela 13 Jaunbūve Saimniecības ēka Izsniegt PAU
24.02.
Strenču iela 2 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja Izsniegt PAU
26.02.
Beātes iela 39D Jaunbūve Dzīvojamā māja Izsniegt PAU
26.02.
Beātes iela 33A Jaunbūve Dzīvojamā māja Izsniegt PAU
26.02.
Annas iela 14 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja, saimniecības ēka Izsniegt PAU
28.02.
Stacijas laukums 1 Rekonstrukcija Stacijas ēka Izsniegt PAU
 
 Tehnisko projektu akceptēšana 2014.gadā
 
 
Datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
 
Lēmums
05.02.
Brīvības iela 19 Vienkāršota renovācija Dzīvojamā māja Akceptēt
07.02. Limbažu iela 6A k-11-59 Jaunbūve Garāža Akceptēt
07.02. Cempu iela 33   Rekonstrukcija  Stikla šķiedras pārstrādes ražotne Akceptēt
11.02. Imantas iela 19B Jaunbūve Saimniecības ēka Akceptēt
13.02. Salacas iela 12 Jaunbūve Ārējais sadalošais gāzes vads Akceptēt
13.02. Salacas iela 12 Jaunbūve Gāzes vada pievads Saskaņot
13.02. Diakonāta iela 1 Vienkāršota renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Akceptēt
24.02. Jāzepa Vītola iela 2A-35 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis Akceptēt
24.02. Andreja Upīša iela 43 Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka Akceptēt
24.02.
Limbažu iela 6A
k-6-5
Jaunbūve Garāža Akceptēt
24.02. Andreja Upīša iela 30B Rekonstrukcija Saimniecības ēka Akceptēt
24.02. Rīgas iela 59 Vienkāršota renovācija Ēkas katlu telpa Saskaņot
25.02. Rīgas iela 20 Renovācija Pagalma labiekārtošana Saskaņot
25.02. Linarda Laicena iela 2 Vienkāršota rekonstrukcija Siltumapgāde Saskaņot
25.02. Linarda Laicena iela 2 Vienkāršota renovācija Ražošanas ēkas Nr.008 fasāde Akceptēt
26.02. Šķūņu iela 11 Jaunbūve, rekonstrukcija Dārza māja, malkas šķūnis, siltumnīca, noliktava Akceptēt
28.02. Jumaras iela 195 Vienkāršota renovācija Slimnīcas ēkas fasāde Akceptēt
 
Lēmumi par būvatļaujām 2014.gadā
 
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
Lēmuma pieņemšanas
datums
Imantas iela 3 Jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka 17.02.2014.
Limbažu iela 6A Jaunbūve Garāža k-11-59 19.02.2014.
Stacijas laukums 1, Mūrmuižas iela Jaunbūve Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija 19.02.2014.
Voldemāra Baloža iela, Rietekļa iela Jaunbūve Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija 24.02.2014.
Limbažu iela 6A Jaunbūve Garāža k-6-5 27.02.2014.
 
 Izsniegtās būvatļaujas 2014.gadā
 
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
Spēkā stāšanās
datums
Imantas iela 3 Jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka 19.02.2014.
Limbažu iela 6A Jaunbūve Garāža k-11-59 19.02.2014.
Voldemāra Baloža iela, Rietekļa iela Jaunbūve Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija 25.02.2014.