A A A

Decembris 2016

Būvniecības ieceres 2016.gada decembrī

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

06.12.

Ūdru iela 13

Jaunbūve

Dzīvojamā māja un saimniecības ēka

07.12.

Imantas iela 16

Pārbūve

Dzīvojamā māja

07.12.

Jumaras iela 195

Pārbūve

Slimnīcas A korpusa fasāde un jumts

13.12.

Smiltenes iela, Ūdens iela

Pārbūve

Smiltenes iela (posmā no Stacijas ielas līdz Gaides) un Ūdens ielas atzars (posmā no Brenguļu ielas līdz Smiltenes ielai)

23.12.

Austrumu iela 30

Pārbūve

Dzīvojamā māja un saimniecības ēka

27.12.

Abula iela

Jaunbūve

Ūdensapgādes tīkli (no Mūrmuižas ielas līdz Abula ielai 2)

27.12.

Semināra iela 2

Jaunbūve

Ūdensapgādes tīkli

29.12.

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-12-37

 

Lēmumi par būvatļaujām 2016.gada decembrī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Rūpniecības iela 21B

Pārbūve

Dzīvojamā māja un saimniecības ēka

Nr.134

02.12.2016.

Nauču iela 13

Jaunbūve

Malkas šķūnis ar lapeni

Nr.136

06.12.2016.

Jumaras iela 195

Pārbūve

Slimnīcas A korpusa fasāde un jumts

Nr.137

15.12.2016.

Smiltenes iela, Ūdens iela

Pārbūve

Smiltenes iela (posmā no Stacijas ielas līdz Gaides) un Ūdens ielas atzars (posmā no Brenguļu ielas līdz Smiltenes ielai)

Nr.138

21.12.2016.

Nākotnes iela 3-100

Jaunbūve

Garāža

Nr.139

28.12.2016.

 

Izsniegtās būvatļaujas 2016.gada decembrī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Posmā no Senču ielas līdz Ģīmes upītei

Pārbūve

Slēgtais meliorācijas kolektors

01.12.2016.

Rūpniecības iela 21B

Pārbūve

Dzīvojamā māja un saimniecības ēka

05.12.2016.

Nauču iela 13

Jaunbūve

Malkas šķūnis ar lapeni

08.12.2016.

Jumaras iela 195

Pārbūve

Slimnīcas A korpusa fasāde un jumts

15.12.2016.

Smiltenes iela, Ūdens iela

Pārbūve

Smiltenes iela (posmā no Stacijas ielas līdz Gaides) un Ūdens ielas atzars (posmā no Brenguļu ielas līdz Smiltenes ielai)

22.12.2016.

Nākotnes iela 3-100

Jaunbūve

Garāža

28.12.2016.