A A A

Decembris 2014

Būvniecības ieceres 2014.gada decembrī

Saņemšanas datums
Būvniecības ieceres
realizācijas vieta
Iecerētās būves
veids
Būves plānotā funkcija
18.12.
Lucas iela 8 Pārbūve Dzīvojamā māja
19.12.
Sloku iela 4 Jaunbūve 0,4 kV elektroapgādes ārējie tīkli
23.10.
Rubenes iela Pārbūve Siltumtrase posmā no J.Endzelīna ielas līdz Raiņa ielai
 
Lēmumi par būvatļaujām 2014.gada decembrī
 
Būvniecības ieceres realizācijas vieta
Iecerētās būves
veids
Būves plānotā funkcija
Lēmuma numurs un datums
Jāņparka iela Jaunbūve Jāņparka ielas atzars
02.12.2014.
Ziedoņa iela 3 Pārbūve Dzīvojamā māja
12.12.2014.
Voldemāra Baloža iela 22-k-1 Atjaunošana Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
15.12.2014.
Voldemāra Baloža iela 22-k-2 Atjaunošana Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
15.12.2014.
Mūrmuižas ielas 13B Novietošana Veikals
18.12.2014.
Beātes iela (posmā no Beātes ielas 32 līdz Beātes ielai 30A) Jaunbūve Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija
18.12.2014.
Ausekļa iela 26 Pārbūve Degvielas uzpildes stacijas ēka
18.12.2014.
Bruņinieku iela 2 Atjaunošana Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcas tornis
19.12.2014.
Semināra iela 4 Jaunbūves Siltumnīcas un šķūnis
22.12.2014.
Lucas iela 8 Pārbūve Dzīvojamā māja
22.12.2014.
Mūrmuižas 14 Pārbūve Ražošanas ēka
23.12.2014.
Rīgas iela 9 Pārbūve Biroja telpas
29.12.2014.
 
Izsniegtās būvatļaujas 2014.gada decembrī
 
Būvniecības ieceres realizācijas vieta
Iecerētās būves
veids
Būves plānotā funkcija
Spēkā stāšanās
datums
Vaidavas iela 15 Pārbūve Viesnīcas ēka
02.12.2014.
Jāņparka iela Jaunbūve Jāņparka ielas atzars
03.12.2014.
Beātes iela (posmā no Beātes ielas 32 līdz Beātes ielai 30A) Jaunbūve Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija
19.12.2014.
Ausekļa iela 26 Pārbūve Degvielas uzpildes stacijas ēka
19.12.2014.
Rīgas iela 50 Jaunbūve Pašapkalpošanās automazgātuve
19.12.2014.
Voldemāra Baloža iela 22-k-1 Atjaunošana Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
19.12.2014.
Voldemāra Baloža iela 22-k-2 Atjaunošana Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
19.12.2014.
Bruņinieku iela 2 Atjaunošana Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcas tornis
22.12.2014.
Semināra iela 4 Jaunbūves Siltumnīcas un šķūnis
23.12.2014.
Lucas iela 8 Pārbūve Dzīvojamā māja
30.12.2014.
Mūrmuižas ielas 13B Novietošana Veikals
30.12.2014.
Rīgas iela 9 Pārbūve Biroja telpas
30.12.2014.