A A A

Augusts 2017

Būvniecības ieceres 2017.gada augustā

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

03.08.

Savariņa iela 1

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

03.08.

Somu iela, Voldemāra Baloža iela, Ausekļa iela, Leona Paegles iela

Pārbūve

Iela

07.08.

Rīgas iela 100

Pārbūve

Kocēnu kapu meliorācijas sistēma

08.08.

Strenču iela 1

Jaunbūves

Palīgēkas

09.08.

Ūdens iela 7

Pārbūve

Dzīvojamā māja

14.08.

Mālu iela posmā no Matīšu šosejas līdz Ainažu ielai

Jaunbūve

Iela

18.08.

Skolas ielas, Sporta ielas un Mālu ielas kvartāls

Jaunbūve

Vidējā spiediena sadales gāzesvads

18.08.

Namdaru iela 14

Pārbūve

Dzīvojamā māja

23.08.

Vadu iela 3

Jaunbūve

Multifunkcionālas metālapstrādes mācību laboratorija

25.08.

Beātes iela 49

Jaunbūve

Sadzīves kanalizācijas pašteces vads

 

Lēmumi par būvatļaujām 2017.gada augustā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Ķieģeļu iela 8, Ķieģeļu iela

Jaunbūve

20 kV kabeļlīnija un transformatora apakšstacija

Nr.67

01.08.2017.

Salacas iela 36

Pārbūve

Dzīvojamā māja

Nr.68

03.08.2017.

Ķieģeļu iela 8, Mālu iela 1

Jaunbūve

 

Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pašteces vadi

Nr.69

04.08.2017.

Vadu iela

Pārbūve

Iela

Nr.70

07.08.2017.

Somu iela, Voldemāra Baloža iela, Ausekļa iela, Leona Paegles iela

Pārbūve

Iela

Nr.71

07.08.2017.

Strenču iela 1

Jaunbūve

Šķūņi un siltumnīca

Nr.72

21.08.2017.

Svariņa iela 1

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Nr.73

21.08.2017.

Ūdens iela 7

Pārbūve

Dzīvojamā māja

Nr.75

22.08.2017.

Mālu iela posmā no Matīšu šosejas līdz Ainažu ielai

Jaunbūve

Iela

Nr.76

23.08.2017.

Namdaru iela 14

Pārbūve

Dzīvojamā māja

Nr.77

25.08.2017.

Skolas ielas, Sporta ielas un Mālu ielas kvartāls

Jaunbūve

Vidējā spiediena sadales gāzesvads

Nr.78

29.08.2017.

 

 

Izsniegtās būvatļaujas 2017.gada augustā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Mujānu iela 9

Jaunbūve

Dzīvojamā māja, garāža

01.08.2017.

Ķieģeļu iela 8, Ķieģeļu iela

Jaunbūve

20 kV kabeļlīnija un transformatora apakšstacija

03.08.2017.

Ķieģeļu iela 8, Mālu iela 1

Jaunbūve

 

Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pašteces vadi

07.08.2017.

Vadu iela

Pārbūve

Iela

07.08.2017.

Svariņa iela 1

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

24.08.2017.

Strenču iela 1

Jaunbūves

Palīgēkas

24.08.2017.

Ķieģeļu iela (posmā no Matīšu šosejas līdz Dzegu ielai)

Jaunbūve

Iela

28.08.2017.

Namdaru iela 14

Pārbūve

Dzīvojamā māja

29.08.2017.

Ūdens iela 7

Pārbūve

Dzīvojamā māja

31.08.2017.