A A A

Augusts 2015

Būvniecības ieceres 2015.gada augustā

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

04.08.

Kazarmju iela 8B

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

05.08.

Ezera iela 9

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

05.08.

Rīgas iela 34

Pārbūve

Veikals

10.08.

Beātes iela 25

Pārbūve

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošana

10.08.

Baltā iela 6

Jaunbūve

Sporta būve ģimenes vajadzībām

11.08.

Straupes iela 10

Jaunbūve

Pirts un lapene

13.08.

Koku iela 5

Jaunbūve

Vasaras māja un saimniecības ēka

20.08.

Andreja Upīša iela 12A

Pārbūve

Dzīvojamā māja

20.08.

Jumaras iela 195

Atjaunošana

Teritorijas labiekārtošana

25.08.

Ausekļa iela 4A

Pārbūve

Saimniecības ēka

25.08.

Riharda Gredzena iela

Pārbūve

Kanalizācijas pašteces vads

25.08.

Sporta iela (pie Dauguļu ielas)

Pārbūve

Kanalizācijas pašteces vads

26.08.

Rīgas iela 67

Jaunbūve

Vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātuve

27.08.

Jaunvāles iela

Jaunbūve

Elektronisko sakaru tīkli

 

Lēmumi par būvatļaujām 2015.gada augustā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Rīgas iela 34

Pārbūve

Veikals

06.08.2015.

Kazarmju iela 8B

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

06.08.2015.

Eduarda Lācera iela 2

Jaunbūve

Reklāmas pilons

07.08.2015.

Beātes iela (posmā no Purva ielas līdz Beātes ielai 39C)

Jaunbūve

Kanalizācijas pašteces tīkli

07.08.2015.

Georga Apiņa iela 29

Pārbūve

Veikals

07.08.2015.

Jāņa Ziemeļnieka iela 13

Pārbūve

Dzīvojamā māja

12.08.2015.

Beātes iela 41

Pārbūve

Dzīvojamā māja

12.08.2015.

Ezera iela 9

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

19.08.2015.

Jaunvāles iela

Jaunbūve

Elektronisko sakaru tīkli

27.08.2015.

Beātes iela 25

Jaunbūve

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošana

28.08.2015.

 

Izsniegtās būvatļaujas 2015.gada augustā

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Matīšu iela 5

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

03.08.2015.

Rīgas ielā 34

Pārbūve

Veikals

06.08.2015.

Kazarmju iela 8B

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

07.08.2015.

Georga Apiņa 29

Pārbūve

Veikals

10.08.2015.

Beātes iela (posmā no Purva ielas līdz Beātes ielai 39C)

Jaunbūve

Kanalizācijas pašteces tīkli

10.08.2015.

Beātes iela 41

Pārbūve

Dzīvojamā māja

17.08.2015.

Jāņa Ziemeļnieka iela 13

Pārbūve

Dzīvojamā māja

17.08.2015.

Ezera iela 9

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

19.08.2015.

Jaunvāles iela

Jaunbūve

Elektronisko sakaru tīkli

31.08.2015.