A A A

Augusts 2014

Būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes 2014.gadā

Saņemšanas
datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
01.08. Ausekļa iela 26 Rekonstrukcija Degvielas uzpildes stacija
01.08. Sēļu iela, Salacas iela, Sedas iela, Putnu iela Rekonstrukcija T-1285 "Graudu iela" un T-1103 "Salacas iela" 0,4kV tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija
05.08. Krāsotāju iela Jaunbūve Kanalizācijas pašteces vads
05.08. Cempu iela, Kauguru pag. Rekonstrukcija 20kV GEPL LV-26 (posmā no AV26-01 līdz T-1290), LV-75 un T-1290 "Gāzes stacija"
06.08. Andreja Upīša iela 12A Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka
06.08. Purva iela 17 Jaunbūve Noliktava
06.08. Purva iela 17 Jaunbūve Kokmateriālu kalte
06.08. Purva iela 17 Jaunbūve Zāģmateriālu novietne
07.08. Stacijas iela 22-602 Rekonstrukcija Ventilācija
15.08. Kazarmju iela 11 Jaunbūve Šķūnis
19.08. Koku iela 12 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja
19.08. Skolas iela 6 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja
21.08. Lucas iela 1 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja
25.08. Šķūņu iela 1B Jaunbūve Dzīvojamā māja
26.08. Voldemāra Baloža iela 22/3 Vienkāršotā renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumts
28.08. Nauču iela 4 Jaunbūve Saimniecības ēka
 
Lēmumi par būvniecības iesniegumu – uzskaites kartēm 2014.gadā
 
 
Datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
 
Lēmums
13.08. Ausekļa iela 26 Rekonstrukcija Degvielas uzpildes stacijas veikala ēka Izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu (PAU)
14.08. Andreja Upīša iela 12A Rekonstrukcija, jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka Izsniegt PAU
14.08. Stacijas iela 22-602 Rekonstrukcija Ventilācija Izsniegt PAU
14.08. Sēļu iela, Salacas iela, Sedas iela, Putnu iela Rekonstrukcija T-1285 "Graudu iela" un T-1103 "Salacas iela" 0,4kV tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija Izsniegt PAU
18.08. Kazarmju iela 11 Jaunbūve Šķūnis Izsniegt PAU
19.08. Purva iela 17 Jaunbūve un rekonstrukcija Nojume un kokmateriālu kalte ar noliktavu Izsniegt PAU
26.08. Krāsotāju iela Jaunbūve Kanalizācijas pašteces vads Izsniegt PAU
27.08. Skolas iela 6 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja Izsniegt PAU
28.08. Koku iela 12 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja Izsniegt PAU
28.08. Šķūņu iela 1B Jaunbūve Dzīvojamā māja Izsniegt PAU
 
Tehniskie projekti, kas iesniegti akceptēšanai 2014.gadā
 
Saņemšanas
datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
01.08. Austrumu iela 8 Demontāža Dzīvojamā māja un saimniecības ēka
04.08. Kauguru iela 18 Jaunbūve Dzīvojamā māja
06.08. Kuršu iela 6 Jaunbūve Šķūnis
07.08. Georga Apiņa iela 20 Renovācija Teritorijas labiekārtošana
08.08. Rubenes iela 34 – 36 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis
11.08. Rīgas iela 91 Jaunbūve Peldbaseins un BMX riteņbraukšanas trase
12.08. Cempu iela 8B Rekonstrukcija Dienesta viesnīca
13.08. Stacijas iela 15 Vienkāršota renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasāde
14.08. Stacijas iela 10 Vienkāršota renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumts
19.08. Kārļa Baumaņa iela 6A Rekonstrukcija Veikals
22.08. Meža iela 2A-19 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis
25.08. Lucas iela Rekonstrukcija Iela (posmā no Lucas ielas 2 līdz Tērbatas ielai)
25.08. Senču iela 2 Jaunbūve Ūdensvada un kanalizācijas pievads
25.08. Linarda Laicena iela 9-129 Rekonstrukcija Dzīvoklis
27.08. Palejas iela 5 Renovācija Ēkas virtuves telpu ventilācija
29.08. Dārza iela 13-61 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis
 
Tehnisko projektu akceptēšana 2014.gadā
 
 
Datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
 
Lēmums
04.08. Rīgas iela 59 Jaunbūve Noliktava Akceptēt
05.08. Kauguru iela 18 Jaunbūve Dzīvojamā māja Akceptēt
07.08. Kuršu iela 6 Jaunbūve Šķūnis Akceptēt
11.08. Mujānu iela 4 Jaunbūve Šķūnis Akceptēt
11.08. Beātes iela 26 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja, garāža Akceptēt
12.08. Rubenes iela 34 – 36 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis Akceptēt
12.08. Rīgas iela 25B, Andreja Upīša iela Rekonstrukcija Autostāvlaukums, iela Akceptēt
13.08 Cempu iela 8B Rekonstrukcija Dienesta viesnīca Akceptēt
13.08. Austrumu iela 8 Demontāža Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Akceptēt
14.08. Rīgas iela 91 Jaunbūve Peldbaseins un BMX riteņbraukšanas trase Akceptēt
14.08. Georga Apiņa iela 20 Renovācija Teritorijas labiekārtošana Saskaņot
20.08. Stacijas iela 15 Vienkāršota renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasāde Akceptēt
20.08. Stacijas iela 10 Vienkāršota renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumts Akceptēt
21.08. Kārļa Baumaņa iela 6A Rekonstrukcija Veikals Akceptēt
22.08. Meža iela 2A-19 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis Akceptēt
25.08. Linarda Laicena iela 9-129 Rekonstrukcija Dzīvoklis Akceptēt
27.08. Senču iela 2 Jaunbūve Ūdensvada un kanalizācijas pievads Saskaņot
 
Pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai 2014.gadā
 
Saņemšanas
datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
05.08. Mednieku iela Jaunbūve Ūdensvads (no Sūnu ielas līdz Sloku ielai)
06.08. Kauguru iela 18 Jaunbūve Dzīvojamā māja
08.08. Beātes iela 39D Jaunbūve Dzīvojamā māja
12.08. Cēsu, Zvaigžņu, Meža iela Rekonstrukcija Siltumtrase posmā no Cēsu ielas 31 līdz Meža ielai
12.08. Voldemāra Baloža iela 13 Rekonstrukcija Automazātuve
13.08. Marijas iela, Vadu iela Rekonstrukcija Siltumtrase (posmā no Gaides ielas līdz Vadu ielai un no Marijas ielas līdz Vadu ielai 3)
15.08. Mujānu iela 4 Jaunbūve Šķūnis
15.08. Beātes iela 26 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja un garāža
15.08. Kauguru iela 3 Rekonstrukcija Pansionāts
25.08. Linarda Laicena iela 9-129 Rekonstrukcija Dzīvoklis
26.08. Rubenes iela 41 Jaunbūve Šķūnis
26.08. Beātes iela Jaunbūve Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija (posmā no Beātes ielas 5 līdz Beātes ielai 2)
 
Lēmumi par būvatļaujām 2014.gadā
 
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
Lēmuma pieņemšanas
datums
Mednieku iela Jaunbūve Ūdensvads 11.08.2014.
Voldemāra Baloža iela 13 Rekonstrukcija Automazātuve 15.08.2014.
Sūnu iela 12 Jaunbūve Dzīvojamā māja 19.08.2014.
Posmā no Cēsu ielas 31 līdz Meža ielai Rekonstrukcija Siltumtrase 19.08.2014.
Marijas iela Rekonstrukcija Siltumtrase 19.08.2014.
Ganību iela 1B Jaunbūve Dzīvojamā māja 22.08.2014.
Beātes iela 39D Jaunbūve Dzīvojamā māja 22.08.2014.
Kauguru iela 3 Rekonstrukcija Pansionāts 22.08.2014.
Kauguru iela 18 Jaunbūve Dzīvojamā māja 25.08.2014.
Beātes iela 26 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja un garāža 27.08.2014.
Kuršu iela 6 Jaunbūve Šķūnis 27.08.2014.
Mujānu iela 4 Jaunbūve Šķūnis 27.08.2014.
Linarda Laicena iela 9-129 Rekonstrukcija Dzīvoklis 28.08.2014.
Rubenes iela 41 Jaunbūve Šķūnis 28.08.2014.
 
Izsniegtās būvatļaujas 2014.gadā
 
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
Spēkā stāšanās
datums
Mednieku iela Jaunbūve Ūdensvads 11.08.2014.
Voldemāra Baloža iela 13 Rekonstrukcija Automazātuve 18.08.2014.
Sūnu iela 12 Jaunbūve Dzīvojamā māja 19.08.2014.
Posmā no Cēsu ielas 31 līdz Meža ielai Rekonstrukcija Siltumtrase 19.08.2014.
Marijas iela Rekonstrukcija Siltumtrase 20.08.2014.
Ganību iela 1B Jaunbūve Dzīvojamā māja 22.08.2014.
Beātes iela 39D Jaunbūve Dzīvojamā māja 22.08.2014.
Kauguru iela 3 Rekonstrukcija Pansionāts 22.08.2014.
Kauguru iela 18 Jaunbūve Dzīvojamā māja 28.08.2014.
Linarda Laicena iela 9-129 Rekonstrukcija Dzīvoklis 29.08.2014.