A A A

Aprīlis 2018

Būvniecības ieceres 2018.gada aprīlī

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

05.04.

Pilskalna iela 1

Pārbūve

Mūzikas skola

06.04.

Strenču iela posmā no Pilātu ielas līdz Rūjienas  ielai

Pārbūve

Ūdensvads

06.04.

Rožu iela posmā no Rožu ielas 14 līdz Mazai Loku ielai

Pārbūve

Ūdensvads                             

10.04.

Siguldas iela 7

Jaunbūve

Saimniecības ēka                   

13.04.

Jāņa Cimzes iela 5

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

16.04.

Stacijas iela 14-23

Pārbūve

Skaistumkopšanas salons

20.04.

Diakonāta iela 6

Pārbūve

Lifts sakaru mezgla ēkā

21.04.

Rīgas iela 20-2

Pārbūve

Skaistumkopšanas salons

23.04.

Kārļa Baumaņa iela no Rīgas ielas 13 līdz Kārļa Baumaņa ielai 6

Jaunbūve

Lietus ūdens kanalizācijas pašteces vads

24.04.

Andreja Upīša iela 32

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

24.04.

Diakonāta iela 1, Diakonāta iela 3, Gaujas iela 2

Pārbūve

Siltumtrase

24.04.

Stacijas iela 41, Ūdens iela 1

Pārbūve

Siltumtrase

24.04.

Rūjienas iela 12

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

 

Lēmumi par būvatļaujām 2018.gada aprīlī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Jaunā iela 7

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Nr.21

16.04.2018.

Dīvaliņa iela 10

Jaunbūve

Spoguļu parks

Nr.22

17.04.2018.

Georga Apiņa iela 10A

Pārbūve

Tirdzniecības centrs

Nr.23

17.04.2018.

Stacijas iela 14-23

Pārbūve

Skaistumkopšanas salons

Nr.24

18.04.2018.

Rožu iela posmā no Rožu ielas 14 līdz Mazai Loku ielai

Pārbūve

Ūdensvads                      

Nr.25

20.04.2018.

Strenču iela posmā no Pilātu ielas līdz Rūjienas  ielai

Pārbūve

Ūdensvads

Nr.26

21.04.2018.

Jāņa Cimzes iela 5

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Nr.27

21.04.2018.

 

Izsniegtās būvatļaujas 2018.gada aprīlī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Ausekļa iela 25B

Jaunbūve

20kV kabeļlīnijas un transformatora apakšstacija

03.04.2018.

Skolas iela 22C

Jaunbūve

Dzīvojamā māja, saimniecības ēka

03.04.2018.

Jaunā iela 7

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

19.04.2018.

Dīvaliņa iela 10

Jaunbūve

Spoguļu parks

17.04.2018.

Stacijas iela 14-23

Pārbūve

Skaistumkopšanas salons

20.04.2018.

Rožu iela posmā no Rožu ielas 14 līdz Mazai Loku ielai

Pārbūve

Ūdensvads                      

23.04.2018.

Strenču iela posmā no Pilātu ielas līdz Rūjienas  ielai

Pārbūve

Ūdensvads

23.04.2018.

Jāņa Cimzes iela 5

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

23.04.2018.