A A A

Aprīlis 2016

Būvniecības ieceres 2016.gada aprīlī

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

08.04.

Abula iela 1

Pārbūve

Biroja ēka

11.04.

Dīvaliņa iela 20, Dīvaliņa iela (posmā no Jāņa Daliņa ielas līdz Dīvaliņa ielai 20)

Jaunbūve, pārbūve

Automašīnu stāvlaukums, ielas pārbūve

12.04.

Andreja Upīša iela (posmā no Rīgas ielas līdz Andreja Upīša ielai 1A)

Jaunbūve

Ūdensvads

13.04.

Sporta iela 39

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

29.04.

Cempu iela 13

Jaunbūve

Ēka virs artēziskās akas Nr.4

29.04.

Cempu iela 13

Jaunbūve

Ēka virs artēziskās akas Nr.5

29.04.

Cempu iela 13

Jaunbūve

Nojume spoļu glabāšanai

29.04.

Palejas iela 12A

Pārbūve, jaunbūve

Saimniecības ēka, siltumnīca, nojume

 

Lēmumi par būvatļaujām 2016.gada aprīlī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Voldemāra Baloža iela posmā no Voldemāra Baloža ielas 2 līdz Ausekļa ielai

Pārbūve

Lietus ūdens kanalizācijas pašteces vads

Nr.35

08.04.2016.

Voldemāra Baloža iela posmā no Voldemāra Baloža ielas 2 līdz Ausekļa ielai

Pārbūve

Ūdensvads un kanalizācijas pašteces vads

Nr.36

08.04.2016.

Andreja Upīša iela 45

Jaunbūve

Garāža

Nr.37

11.04.2016.

Dakstiņu iela (posmā no Matīšu šosejas līdz Parka ielai)

Jaunbūve

Ūdensvads

Nr.38

12.04.2016.

 

Dīvaliņa iela 20, Dīvaliņa iela (posmā no Jāņa Daliņa ielas līdz Dīvaliņa ielai 20)

Jaunbūve, pārbūve

Automašīnu stāvlaukums, ielas pārbūve

Nr.39

12.04.2016.

Leona Paegles iela 47

Pārbūve

Noliktavas un biroja ēka, garāža

Nr.40

15.04.2016.

Abula iela 1

Pārbūve

Biroja ēka

Nr.43

21.04.2016.

Dūķeru iela 5

Jaunbūve

Saimniecības ēka

Nr.44

21.04.2016.

Andreja Upīša iela (posmā no Rīgas ielas līdz Andreja Upīša ielai 1A)

Jaunbūve

Ūdensvads

Nr.45

22.04.2016.

Austrumu iela 8A

Jaunbūve

Siltumnīca

Nr.48

26.04.2016.

Sporta iela 39

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Nr.50

27.04.2016.

 

Izsniegtās būvatļaujas 2016.gada aprīlī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Voldemāra Baloža iela posmā no Voldemāra Baloža ielas 2 līdz Ausekļa ielai

Pārbūve

Lietus ūdens kanalizācijas pašteces vads

11.04.2016.

Andreja Upīša iela 45

Jaunbūve

Garāža

12.04.2016.

Dīvaliņa iela 20, Dīvaliņa iela (posmā no Jāņa Daliņa ielas līdz Dīvaliņa ielai 20)

Jaunbūve, pārbūve

Automašīnu stāvlaukums, ielas pārbūve

12.04.2016.

Voldemāra Baloža iela posmā no Voldemāra Baloža ielas 2 līdz Ausekļa ielai

Pārbūve

Ūdensvads un kanalizācijas pašteces vads

13.04.2016.

Dakstiņu iela (posmā no Matīšu šosejas līdz Parka ielai)

Jaunbūve

Ūdensvads

13.04.2016.

Leona Paegles iela 47

Pārbūve

Noliktavas un biroja ēka, garāža

21.04.2016.

Dūķeru iela 5

Jaunbūve

Saimniecības ēka

22.04.2016.

Abula iela 1

Pārbūve

Biroja ēka

26.04.2016.

Andreja Upīša iela (posmā no Rīgas ielas līdz Andreja Upīša ielai 1A)

Jaunbūve

Ūdensvads

27.04.2016.

Sporta iela 39

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

28.04.2016.