A A A

Aprīlis 2015

Būvniecības ieceres 2015.gada aprīlī

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

09.04.

Mūrmuižas iela 18

Pārbūve

Graudu pirmapstrādes komplekss

09.04.

Kaimiņu iela 12

Pārbūve

Saimniecības ēka

10.04.

Matīšu iela 36D

Novietošana

0,4kV kabeļlīnija

13.04.

Loku iela 58

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

13.04.

Georga Apiņa iela 21

Pārbūve

Dzīvojamā māja un saimniecības ēka

22.04.

Voldemāra Baloža

iela 11D

Pārbūve

Viesību un atpūtas centrs

28.04.

Abula iela 6

Pārbūve

Dienesta viesnīca

 

Lēmumi par būvatļaujām 2015.gada aprīlī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Rīgas iela 91

Jaunbūve

Peldbaseins un BMX riteņbraukšanas trase

Nr.35;

14.04.2015.

Zvejnieku iela 8

Jaunbūve

Saimniecības ēka

Nr.36;

14.04.2015.

Kaimiņu iela 12

Jaunbūve

Saimniecības ēka, siltumnīca

Nr.37;

16.04.2015.

Georga Apiņa iela 21

Pārbūve

Dzīvojamā māja, saimniecības ēka, šķūnis

Nr.38;

21.04.2015.

Loku iela 58

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Nr.40;

22.04.2015.

Mūrmuižas iela 18

Pārbūve

Graudu pirmapstrādes komplekss

Nr.42;

23.04.2015.

Jaunvāles iela 9

Pārbūve

Gaļas pārstrādes cehs

Nr.44;

28.04.2015.

Cēsu iela 24

Atjaunošana

Daudzdzīvokļu dzīvojamās māja

Nr.45;

29.04.

Rūjienas iela 1

Jaunbūve

Šķūnis

Nr.46;

29.04.2015.

 

Izsniegtās būvatļaujas 2015.gada aprīlī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Raiņa iela, Rubenes iela, Valkas iela

Jaunbūve

Optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas atzarojums

02.04.2015.

Rīgas iela 91

Jaunbūve

Peldbaseins un BMX riteņbraukšanas trase

14.04.2015.

Zvejnieku iela 8

Jaunbūve

Saimniecības ēka

17.04.2015.

Kaimiņu iela 12

Jaunbūve

Saimniecības ēka, siltumnīca

21.04.2015.

Loku iela 58

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

22.04.2015.

Georga Apiņa iela 21

Pārbūve

Dzīvojamā māja, saimniecības ēka, šķūnis

27.04.2015.

Mūrmuižas iela 18

Pārbūve

Graudu pirmapstrādes komplekss

27.04.2015.