A A A

Aprīlis 2014

Būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes 2014.gadā 

Saņemšanas
datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
01.04.
Mujānu iela 1 Jaunbūves Nojume, laubīte
01.04.
Stacijas iela 30 Jaunbūve Āra nojume – telts
02.04.
Kārļa Baumaņa iela 6A Rekonstrukcija Veikals
02.04.
Cepļa iela 1 Rekonstrukcija Veikals un biroja ēka
03.04.
Baltā iela 2 Jaunbūve Dzīvojamā māja
08.04.
Voldemāra Baloža iela 11D Rekonstrukcija, jaunbūve Atpūtas komplekss, garāža
08.04.
Graudu iela 4B Jaunbūve Saimniecības ēka
09.04.
Rīgas iela 59 Jaunbūve Noliktava
10.04.
Cēsu iela 24 Renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – nesošo sienu savilkšana
11.04.
Brenguļu iela 23 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja
11.04.
Cempu iela 27 Rekonstrukcija, jaunbūve Šūšanas cehs, noliktava
14.04.
Nauču iela, Mujānu iela Jaunbūve Ielas apgaismojums
14.04.
Smiltenes iela Jaunbūve Ielas apgaismojums no Ūdens ielas līdz Gaides ielai
14.04.
Riharda Gredzena iela Jaunbūve Ielas apgaismojums
14.04.
Ziedu iela 6 Jaunbūve Šķūnis
15.04.
Āra iela 4 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja
15.04.
Ziedu iela 8 Jaunbūve Šķūņi
15.04.
Āra iela 11 Jaunbūve Nojume
17.04.
Austrumu iela 35 Jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka
22.04.
Beverīnas iela 46 Jaunbūve, rekonstrukcija Saimniecības ēka, dzīvojamā māja
22.04.
Āra iela 6 Jaunbūve Saimniecības ēka
22.04.
Brīvības iela 31 Rekonstrukcija Saimniecības ēka, siltumnīca
22.04.
Rīgas iela 91 Rekonstrukcija Sporta ēka
22.04.
Vaidavas iela 15 Rekonstrukcija Viesnīca
23.04.
Austrumu iela 8 Jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka
24.04.
Ūdens iela 2C Rekonstrukcija Kopmītne
24.04.
Satiksmes iela 7 Jaunbūve Dzīvojamā māja, saimniecības ēka
28.04.
Kuršu iela 7 Jaunbūve Saimniecības ēka, siltumnīca
28.04.
Krasta iela 7 Jaunbūve Dzīvojamā māja
 
Tehniskie projekti, kas iesniegti akceptēšanai 2014.gadā
 
Saņemšanas
datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
02.04.
Rīgas iela 65 Rekonstrukcija Darbnīca
03.04.
Beātes iela 25A Renovācija Teritorijas labiekārtošana
03.04.
Beātes iela 19 Renovācija Teritorijas labiekārtošana
03.04.
Ausekļa iela Rekonstrukcija Iela (posmā no Rīgas ielas līdz Straupes ielai)
04.04.
Beātes iela 36A Jaunbūve Dzīvojamā māja
07.04.
Ausekļa iela 12 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja, saimniecības ēka
08.04.
Medņu iela 7 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja, saimniecības ēka
22.04.
Linarda Laicena iela 9-68 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis
28.04.
Georga Apiņa iela 3-48 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis
 
Lēmumi par būvniecības iesniegumu – uzskaites kartēm 2014.gadā
 
 
Datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
 
Lēmums
01.04.
Marijas iela, Vadu iela Rekonstrukcija Siltumtrase Izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu (PAU)
01.04.
Mērnieku iela 8 Jaunbūve Dārza mājiņa Izsniegt PAU
09.04.
Cepļa iela 1 Rekonstrukcija Veikals un biroja ēka Izsniegt PAU
09.04.
Mujānu iela 1 Jaunbūves Nojume, laubīte Izsniegt PAU
10.04.
Stacijas iela 30 Jaunbūve Āra nojume Izsniegt PAU
11.04.
Voldemāra Baloža iela 11D Rekonstrukcija, jaunbūve Atpūtas komplekss, garāža Izsniegt PAU
16.04.
Graudu iela 4B Jaunbūve Saimniecības ēka Izsniegt PAU
16.04.
Smiltenes iela Jaunbūve Ielas apgaismojums no Ūdens ielas līdz Gaides ielai Izsniegt PAU
16.04.
Nauču iela, Mujānu iela Jaunbūve Ielas apgaismojums Izsniegt PAU
16.04.
Brenguļu iela 23 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja Izsniegt PAU
16.04.
Rīgas iela 59 Jaunbūve Noliktava Izsniegt PAU
22.04.
Baltā iela 2 Jaunbūve Dzīvojamā māja Izsniegt PAU
23.04.
Cempu iela 27 Rekonstrukcija, jaunbūve Šūšanas cehs, noliktava Izsniegt PAU
22.04.
Kārļa Baumaņa iela 6A Rekonstrukcija Veikals Izsniegt PAU
24.04.
Cēsu iela 24 Renovācija Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – nesošo sienu savilkšana Izsniegt PAU
28.04.
Ziedu iela 6 Jaunbūve Šķūnis Izsniegt PAU
28.04.
Ziedu iela 8 Jaunbūve Šķūņi Izsniegt PAU
28.04.
Āra iela 4 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja Izsniegt PAU
 
Tehnisko projektu akceptēšana 2014.gadā
 
 
Datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
 
Lēmums
01.04.
Bastiona iela 24 Vienkāršota renovācija Kafejnīcas telpas Akceptēt
08.04.
Rīgas iela 65 Rekonstrukcija Darbnīca Akceptēt
08.04.
Ausekļa iela 12 Rekonstrukcija Dzīvojamā māja, saimniecības ēka Akceptēt
08.04.
Ausekļa iela Rekonstrukcija Iela (posmā no Rīgas ielas līdz Straupes ielai) Akceptēt
14.04.
Beātes iela 25A Renovācija Teritorijas labiekārtošana Saskaņot
14.04.
Beātes iela 19 Renovācija Teritorijas labiekārtošana Saskaņot
17.04.
Mālu iela 5/7 Jaunbūve Kanalizācijas tīkla pievads Saskaņot
23.04.
Meldru iela 4 Jaunbūve Ūdensvada un kanalizācijas tīkla pievads Saskaņot
23.04.
Ausekļa iela 2C Jaunbūve Ūdensvada un kanalizācijas tīkla pievads Saskaņot
23.04.
Ausekļa iela 2B Jaunbūve Ūdensvada un kanalizācijas tīkla pievads Saskaņot
23.04.
Linarda Laicena iela 9-68 Vienkāršota renovācija Dzīvoklis Akceptēt
23.04.
Stacijas iela 8A Nojaukšana Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – jaunbūve Akceptēt
23.04.
Beātes iela 36A Jaunbūve Dzīvojamā māja Akceptēt
 
Pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai 2014.gadā
 
Saņemšanas
datums
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
08.04.
Kauguru iela 12 Jaunbūve Saimniecības ēka
11.04.
Zvejnieku iela Jaunbūve Kanalizācijas pašteces vads
11.04.
Pleskavas iela Rekonstrukcija 0,4kV tīkls un komercuzskaites
25.04.
Beātes iela 36A Jaunbūve Dzīvojamā māja
 
Lēmumi par būvatļaujām 2014.gadā
 
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
Lēmuma pieņemšanas
datums
Nauču iela 3 Jaunbūve Saimniecības ēka, malkas novietne 08.04.2014.
Kaimiņu iela 3 Rekonstrukcija, nojaukšana Dzīvojamā māja, siltumnīca 09.04.2014.
Kauguru iela 12 Jaunbūve Saimniecības ēka 10.04.2014.
Zvejnieku iela Jaunbūve Kanalizācijas pašteces vads 14.04.2014.
Pleskavas iela Rekonstrukcija 0,4kV tīkls un komercuzskaites 14.04.2014.
 
 Izsniegtās būvatļaujas 2014.gadā
 
Plānoto būvdarbu
 veikšanas vieta
Būvniecības
veids
Būves plānotā
funkcija
Spēkā stāšanās
datums
Nauču iela 3 Jaunbūve Saimniecības ēka, malkas novietne 09.04.2014.
Kaimiņu iela 3 Rekonstrukcija, nojaukšana Dzīvojamā māja, siltumnīca 10.04.2014.
Pleskavas iela Rekonstrukcija 0,4kV tīkls un komercuzskaites 15.04.2014.
Zvejnieku iela Jaunbūve Kanalizācijas pašteces vads 15.04.2014.
Kauguru iela 12 Jaunbūve Saimniecības ēka 16.04.2014.