A A A

Attīstība

Saskaņā ar Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam:

Valmieras vērtības
Valmieras ilgtermiņa attīstības pamatā ir trīs vērtības, kas saistītas ar pilsētas stratēģiskajiem mērķiem: iedzīvotāji, uzņēmējdarbība un pilsētvide.
 
Misija
Valmiera – dinamiska, videi draudzīga, uz izcilību, inovācijām un viesmīlību virzīta pilsēta cilvēka personības izaugsmei, ģimenes labklājībai un uzņēmējdarbībai.
 
Devīze
Dzīvojam zaļi!

Vīzija – Valmiera 2030.gadā
Valmierietis ir izglītots, strādīgs, aktīvs, radošs, dzīvo veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, ir pašapzinīgs un lepojas ar savu pilsētu un valsti. Pieejamas darbavietas, dzīvesvietas, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi. Ir palielinājies Valmieras pilsētas iedzīvotāju skaits. Pilsēta lepojas ar ģimenei atbalstošu un drošu vidi. Pieaugusi iedzīvotāju labklājība. Ir nodrošināta iespēja iegūt konkurētspējīgu un vispusīgu visu līmeņu un veidu izglītību. Pilsēta ir atpazīstama ar daudzveidīgu kultūras, sporta, tūrisma un aktīvās atpūtas piedāvājumu. Valmiera ir nacionālas nozīmes attīstības centrs, kas vienlaicīgi veicina arī reģiona novadu un pilsētu attīstību. Ekonomisko izaugsmi, konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti sekmējuši pilsētā radītie labvēlīgie priekšnosacījumi. Valmiera ir industriāla un zaļa pilsēta ar inovatīvu, videi draudzīgu un līdzsvarotu uzņēmējdarbību un pilsētvidi. Izveidota kvalitatīva un pievilcīga pilsētvide, kas veicina tūrisma pakalpojumu pieprasījumu, stiprina vietējo iedzīvotāju identitāti un sekmē uzņēmējdarbības aktivitāti. 
 
Valmiera, strauji attīstoties kā industriālai pilsētai un tajā pašā laikā esot vienai no zaļākajām Latvijas pilsētām, pierāda, ka ir iespējama industriālo teritoriju un dabas vides līdzsvarota un ilgtspējīga attīstība, ja attīstības pamatā ir ievēroti interešu saskaņotības un partnerattiecību principi – lietišķa sadarbība starp pašvaldību, uzņēmējdarbības pārstāvjiem un sabiedrību, kā arī, ja Eiropas Savienības finansējums tiek piesaistīts ilgtermiņa, sabiedrībai, ekonomikai un pilsētvidei nozīmīgiem projektiem.
 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE 

Valmiera ir industriāla un rūpnieciska pilsēta – Vidzemes biznesa centrs, jo te atrodas vairums Vidzemes lielāko uzņēmumu. Jau kopš 20.gadsimta vidus Valmierā koncentrējas lielākie Vidzemes reģiona un arī valsts ražošanas un tirdzniecības uzņēmumi, kas ir atpazīstami arī ārpus valsts robežām. Valmieras uzņēmumi ir lielākie darba devēji reģionā, nodarbinot ne tikai pilsētas, bet arī reģiona iedzīvotājus.
 
Valmieras pilsētas pašvaldība pamatoti lepojas un maksimāli cenšas atbalstīt pilsētā esošos uzņēmumus, kas ir gan lielākie darba devēji, gan nodokļu maksātāji. Pašvaldība nemitīgi strādā pie labvēlīgu apstākļu radīšanas jaunu uzņēmumu ar palielinātu pievienoto vērtību attīstības. 2007.gadā izveidots Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators. Tā būtība ir dot iespēju jaunajiem uzņēmējiem sākt patstāvīgu komercdarbību, tādejādi sekmējot uzņēmējdarbības attīstību reģionā. Inkubatorā tiek attīstīta uzņēmējdarbība informācijas tehnoloģiju, elektronikas, mašīnbūves projektēšanas, aparātbūves un plaša pielietojuma dizaina sfērā.
 
2016. gada rudenī tika dibināta biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra”, kuras viens no galvenajiem darbības mērķiem ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību pilsētā. Tā attīsta un pilnveido atbalsta un sadarbības pasākumu organizēšanu uzņēmumiem un izglītības iestādēm, kā arī veicina pētniecības, attīstības un inovāciju pilotprojektu realizēšanu. Aģentūras ikdienas uzdevumi aptver komunikācijas nodrošināšanu starp uzņēmēju un pašvaldību, kā arī konsultāciju sniegšanu par pašvaldības atbalsta iespējām un uzņēmējdarbības attīstību. Vairāk par uzņēmējdarbības vidi pilsētā, kā arī biedrības sniegtajiem pakalpojumiem varat iepazīties šeit: https://developvalmiera.lv
 
Ķīmiskā rūpniecība un tekstila rūpniecība:
AS „Valmieras stikla šķiedra” (Vācija) (stikla šķiedras un stikla šķiedras izstrādājumi)
Valmiera – Andren Ltd. (Latvijas – Zviedrijas kopuzņēmums) (tvertnes, caurules un citas iekārtas agresīvu šķidrumu glabāšanai)
Culimeta Baltics SIA (vītnes un faktūras, stikla šķiedras izstrādājumi)
 
Pārtikas ražošana:
Food Union / AS „Valmieras Piens” (piena pārstrāde, piena produktu ražošana)
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "VAKS" (lauksaimniecības produkcijas pirmapstrāde, realizācija, uzglabāšana)
 
Metālapstrāde:
Valtanks SIA (Zviedrija) (pazemes rezervuāri, tvertnes, tehnoloģiskās šahtas u.c.)
SIA „VALPRO” (metāla degvielas kannas, ugunsdzēsības aparāti un ugunsdzēsības aparātu korpusi u.c. metāla izstrādājumi)
 
Mēbeļu ražošana:
SIA „Daiļrade koks” / SIA „Valmieras mēbeles” (mēbeļu un mēbeļu furnitūras ražošana)
 
Citi uzņēmumi:
SIA „V.L.T.” (olu palikņi un kastes)
SIA AGA (gāzes, gāzu maisījumi)