A A A

Aktuālie satiksmes ierobežojumi

Aktualizēts 09.10.2019.

  • No 7. līdz 11.oktobrim būs satiksmes ierobežojumi Jāņa Daliņa  ielas posmā no Beverīnas ielas līdz Stadiona ielai. Piekļuve īpašumiem tiks nodrošināta. Ielas posms tiks slēgts pazemes inženierkomunikāciju izbūves darbu veikšanas dēļ.

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA

  • Tiek turpināta Valmieras Rietumu industriālās maģistrāles izbūve, paredzot satiksmes ierobežojumus Voldemāra Baloža ielā.  Plānotais darbu veikšanas laiks Voldemāra Baloža ielā no 08.08.2019.-30.08.2019. un Somu ielas posmā no 12.08.2019. - 13.09.2019. Rekonstrukcijas darbu laikā slēgts Voldemāra Baloža un Ausekļa ielu krustojums. Apbraucamais ceļš organizēts pa Vaidavas un Siguldas ielām. Piekļūšanai objektiem iespējams izmantot Voldemāra Baloža un Leona Paegles ielas.

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA (879.78 KB)

 

  • No 7.maija Valmierā ir uzsākta Kauguru ielas pārbūve. Komunikāciju izbūves laikā transporta satiksmei tiks slēgts Kauguru ielas posms no Cēsu ielas līdz Rūpniecības ielai. Apbraucamais ceļš tiks organizēts pa Rūpniecības ielu un Cēsu ielu līdz autoceļa P20 un V185 krustojumam. Cēsu iela posmā no šaursliežu dzelzceļa uzbēruma līdz krustojumam ar autoceļu V185 būs divvirzienu un braukšanas ātrums tiks ierobežots līdz 30 km/h.
    SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA - Kauguru iela (1,009.54 KB)
  • No 3.septembra transporta satiksme slēgta Kauguru ielas posmā no krustojuma ar Rūpniecības ielu līdz īpašumam Kauguru ielā 3 (krustojumam ar Stacijas ielu). Kauguru ielas krustojumā ar Rūpniecības ielu būs sašaurināta brauktuve līdz vienai joslai, nodrošinot Kauguru ielas šķērsošanu.  Apbraucamais ceļš visiem transportlīdzekļiem tiks organizēts pa Rūpniecības ielu, Marijas ielu un Stacijas ielu.

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA (1.28 MB)