LatviešuEnglish

Pirmdiena, 24.Novembris, 2014, Kadrija, Kate, Katrīna, Trīne
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa

Versija drukāšanai

SABIEDRISKO ATTIECĪBU UN TŪRISMA NODAĻA

 

Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālr.: 6 4207136
Fakss: 6 4207125
E-pasts: info[at]valmiera.lv


Darba laiks:*
P. 8.00-12.00 13.00-17.00
O. 8.00-12.00 13.00-17.00
T. 8.00-12.00 13.00-18.00
C. 8.00-12.00 13.00-17.00
Pk. 8.00-12.00 13.00-16.00

* Steidzamos gadījumos pusdienu pārtraukuma laikā lūdzam sazināties ar Apmeklētāju pieņemšanas centra darbiniekiem. Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma.


KONTAKTI


Nodaļas vadītāja: Dace Jase
Kab. 316.. ,Tālr.: 6 4207136, e-pasts: dace.jase[at]valmiera.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste:Justīne Deičmane
Kab. 316., Tālr.: 6 4207634, e-pasts: justine.deicmane[at]valmiera.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste: Laura Moča
Kab. 316., Tālr.: 6 4207634, e-pasts: laura.moca[at]valmiera.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste: Maira Andžejevska
Kab. 316., Tālr.: 6 4207136, e-pasts: maira.andzejevska[at]valmiera.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā: Kristīne Melece
Kab. 316., Tālr.: 6 4207861, e-pasts: kristine.melece[at]valmiera.lv

 

Valmieras Tūrisma informācijas centrs
Adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, LV-4201
Tālr.: 6 4207177
Fakss:6 4250837
e-pasts: tic[at]valmiera.lv
Mājaslapa: http://visit.valmiera.lv


Darba laiks:
1.jūnijs - 31.augusts
Pirmdiena - piektdiena: plkst.9.00-18.00
Sestdiena: plkst.10.00-17.00
Svētdiena: plkst.10.00-15.00
1.septembris - 31.maijs
Pirmdiena - piektdiena: plkst.9.00-18.00
Sestdiena: plkst.10.00-15.00

Tūrisma projektu vadītāja: Iluta Bērziņa
Tālr.: 6 4207177, epasts: iluta.berzina[at]valmiera.lv

Tūrisma informācijas konsultants: Mikus Krišāns
Tālr.: 6 4207177, e-pasts: mikus.krisans[at]valmiera.lv 

Tūrisma informācijas konsultante: Inita Kūlīte
Tālr.: 6 4207177, e-pasts: inita.kulite[at]valmiera.lv

 

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas nolikums

 

SABIEDRISKO ATTIECĪBU UN TŪRISMA NODAĻAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

 

Nodaļas mērķi:
• veicināt Valmieras pilsētas un pašvaldības atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī;
• nodrošināt informācijas pieejamību pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai par pašvaldības darbību, aktualitātēm, domes lēmumiem, kā arī pilsētas tūrisma piedāvājumu Valmierā un tās apkārtnē.

Nodaļas vispārējie uzdevumi:
• sadarbībā ar pašvaldības vadību, izstrādāt un noteikt pašvaldības mērķus un uzdevumus komunikācijas, tūrisma un ārējo sakaru jomās;
• izstrādāt pašvaldības iekšējās un ārējās komunikācijas stratēģiju, tūrisma veicināšanas stratēģiju un ārējo sakaru politiku, kā arī aktivitāšu plānu kārtējam kalendāram gadam;
• nodrošināt pašvaldības oficiālā viedokļa paušanu un informācijas izplatīšanu medijos;
• sniegt pašvaldības domes apstiprinātos maksas pakalpojumus;
• sagatavot lēmumu projektus pašvaldības domes sēdēm par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;
• savā darbībā sadarboties ar citām pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm.

Uzdevumi sabiedrisko attiecību jomā:
• organizēt preses konferences un citus mediju pasākumus;
• veikt preses publikāciju analīzi;
• nodrošināt līgumu par raidlaiku rezervēšanu izpildi;
• veikt sabiedriskās domas izpēti par pašvaldības darbību un sniegtajiem pakalpojumiem;
• nodrošināt pašvaldības simbolikas lietošanu un izmantošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
• nodrošināt pašvaldības oficiālo apbalvojumu „Gada valmierietis”, „Goda valmierietis”, „Pateicība” sagatavošanu;
• nodrošināt portāla www.valmiera.lv satura veidošanu;
• veicināt iekšējo komunikāciju pašvaldībā, uzturēt un attīstīt iekštīklu mana.valmiera.lv;
• sagatavot izdošanai pašvaldības informatīvo izdevumu;
• veicināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām;
• apzināt un uzturēt datu bāzi par nevalstiskajām organizācijām Valmieras pilsētā;
• organizēt tādus pasākumus, kas veicinātu nevalstisko organizāciju iesaistīšanos pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā un citās aktīvās darbībās;
• nodrošināt pašvaldības oficiālo prezentāciju sagatavošanu;
• nodrošināt pašvaldības un tās struktūrvienību un iestāžu maksas publikāciju sagatavošanu un publicēšanu.

Uzdevumi tūrisma jomā:
• apzināt, veidot, uzturēt un atjaunot datu bāzi par tūrisma objektiem un pakalpojumiem Valmierā un tās apkārtnē;
• apzināt un uzturēt informāciju par tūrisma objektiem Vidzemē un Latvijā;
• sniegt tūrisma informāciju un iespēju robežās sniegt palīdzību tūrisma pakalpojumu izmantošanā ikvienam interesentiem;
• sadarboties ar uzņēmējiem tūrisma piedāvājuma sagatavošanā un popularizēšanā;
• sagatavot un izplatīt informatīvus materiālus par Valmieras pilsētu un pašvaldību;
• nodrošināt Valmieras pilsētas un pašvaldības suvenīru un reprezentācijas priekšmetu sagatavošanu.

Uzdevumi ārējo sakaru jomā:
• koordinēt ārvalstu sadarbības kontaktus pašvaldībā un tās struktūrvienībās un iestādēs;
• sadarbības līgumu ietvaros veicināt, atbalstīt un koordinēt sadarbības partneru kontaktus starp dažādām pilsētu organizācijām, iestādēm un interešu grupām;
• veicināt jaunu ārvalstu sadarbības projektu veidošanos;
• sniegt informāciju par sadarbības iespējām ārvalstīs pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, kā arī nevalstiskajām organizācijām un komercsabiedrībām;
• sadarbībā ar citām pašvaldības struktūrvienībām organizēt ārvalstu vizītes un ārvalstu delegāciju uzņemšanu pašvaldībā;
• organizēt, realizēt vai piedalīties projektos, kas veicina pašvaldības un Valmieras pilsētas tēla popularizēšanu nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī sekmē tūrisma jomas attīstību.

Uzdevumi vides komunikācijas jomā:
• izstrādāt vidēja termiņa pašvaldības vides komunikācijas stratēģiju, ikgadējo aktivitāšu plānus un īstenot tos;
• apkopot un sistematizēt informāciju par Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā īstenotajiem vides komunikācijas pasākumiem;
• koordinēt, popularizēt un veicināt jaunu vides komunikācijas pasākumu īstenošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā;
• koordinēt vides izglītības aktivitātes mērķgrupai (skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm u.c.);
• plānot un ieviest pašvaldības iniciētas vides izglītības aktivitātes mērķgrupām (pasākumi, kampaņas u.tml.);
• piedalīties sabiedrības izglītošanas un informēšanas aktivitātēs, kuras īsteno citas iestādes, organizācijas, uzņēmumi; savas kompetences ietvaros pārstāvēt pašvaldību tajās;
• nodrošināt informācijas plūsmu vides un dabas aizsardzības jautājumiem starp pašvaldību un sabiedrību;
• sagatavot un izdot izglītojošas informācijas materiālus vides izglītības jomā;
• veicināt videi draudzīgas rīcības pasākumu ieviešanu pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās;
• savas kompetences ietvaros iesaistīties iniciatīvās un projektos saistītos ar vides komunikāciju.


© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība