LatviešuEnglish

Trešdiena, 23.Jūlijs, 2014, Magda, Magone, Mērija
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa

Versija drukāšanai

 

SABIEDRISKO ATTIECĪBU UN TŪRISMA NODAĻA

 

Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV- 4201
Tel.: 6 42 07136
Fakss: 6 42 07125
E-pasts: info[at]valmiera.lv


Darba laiks:*
P.8:00-12:00 13:00- 17:00
O.8:00-12:00 13:00- 17:00
T.8:00- 12:00 13:00-18:00
C.8:00-12:00 13:00- 17:00
Pk.8:00-12:00 13:00-16:00

*Steidzamos gadījumos pusdienu pārtraukuma laikā, lūdzam sazināties ar Apmeklētāju pieņemšanas centra darbiniekiem! Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma!


KONTAKTI


Vadītāja: Dace Jase
Kab. 316.. ,Tel.: 6 4207136 , e-pasts: dace.jase[at]valmiera.lv
 

Sabiedrisko attiecību speciāliste:Justīne Deičmane
Kab. 316., Tel.: 6 4207634 , e- pasts: justine.deicmane[at]valmiera.lv
 

Sabiedrisko attiecību speciālists: Didzis Stāvausis
Kab. 316., Tel.: 6 42 07634 , e- pasts: didzis.stavausis[at]valmiera.lv
 

Sabiedrisko attiecību speciāliste: Laura Moča
Kab. 316., Tel.: 6 4207136 , e- pasts: laura.moca[at]valmiera.lv
 

Sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā: Kristīne Melece
Kab. 316., Tel.: 6 4207861 , e- pasts: kristine.melece[at]valmiera.lv

 

Valmieras Tūrisma informācijas centrs
Adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, LV-4201
Tel.: 6 4207177
Fakss:6 4250837
e-pasts: tic[at]valmiera.lv
Mājaslapa: http://visit.valmiera.lv


Darba laiks:
1. jūnijs - 31. augusts
Pirmdiena - piektdiena: pl.09:00-18:00
Sestdiena: pl.10:00-17:00
Svētdiena: pl.10:00-15:00
1. septembris - 31. maijs
Pirmdiena - piektdiena: pl.09:00-18:00
Sestdiena: pl.10:00-15:00

Tūrisma projektu vadītāja: Anita Deigele
Tel.: 6 4207177, epasts: anita.deigele[at]valmiera.lv

Tūrisma informācijas konsultante: Veronika Časnoviča
Tel.: 6 4207177, e-pasts: veronika.casnovica[at]valmiera.lv 

Tūrisma informācijas konsultante: Inita Kūlīte
Tel.: 6 4207177, e-pasts: inita.kulite[at]valmiera.lv

 

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas nolikums

 

 

SABIEDRISKO ATTIECĪBU UN TŪRISMA NODAĻAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

 

Nodaļas mērķi:
• veicināt Valmieras pilsētas un Pašvaldības atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī;
• nodrošināt informācijas pieejamību pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai par Pašvaldības darbību, aktualitātēm, domes lēmumiem, kā arī pilsētas tūrisma piedāvājumu Valmierā un tās apkārtnē;
 


Nodaļas vispārējie uzdevumi:
• sadarbībā ar Pašvaldības vadību, izstrādāt un noteikt Pašvaldības mērķus un uzdevumus komunikācijas, tūrisma un ārējo sakaru jomās;
• izstrādāt Pašvaldības iekšējās un ārējās komunikācijas stratēģiju, tūrisma veicināšanas stratēģiju un ārējo sakaru politiku, kā arī aktivitāšu plānu kārtējam kalendāram gadam;
• nodrošināt Pašvaldības oficiālā viedokļa paušanu un informācijas izplatīšanu medijos;
• sniegt Pašvaldības domes apstiprinātos maksas pakalpojumus;
• sagatavot lēmumu projektus Pašvaldības domes sēdēm par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;
• savā darbībā sadarboties ar citām Pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm.


Uzdevumi sabiedrisko attiecību jomā:
• organizēt preses konferences un citus mediju pasākumus;
• veikt preses publikāciju analīzi;
• nodrošināt līgumu par raidlaiku rezervēšanu izpildi;
• veikt sabiedriskās domas izpēti par Pašvaldības darbību un sniegtajiem pakalpojumiem;
• nodrošināt Pašvaldības simbolikas lietošanu un izmantošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
• nodrošināt Pašvaldības oficiālo apbalvojumu „Gada valmierietis”, „Goda valmierietis”, „Pateicība” sagatavošanu;
• nodrošināt portāla www.valmiera.lv satura veidošanu;
• veicināt iekšējo komunikāciju Pašvaldībā, uzturēt un attīstīt iekštīklu iekstikls.valmiera.lv;
• sagatavot izdošanai Pašvaldības informatīvo izdevumu;
• veicināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām;
• apzināt un uzturēt datu bāzi par nevalstiskajām organizācijām Valmieras pilsētā;
• organizēt tādus pasākumus, kas veicinātu nevalstisko organizāciju iesaistīšanos Pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā un citās aktīvās darbībās;
• nodrošināt Pašvaldības oficiālo prezentāciju sagatavošanu;
• nodrošināt Pašvaldības un tās struktūrvienību un iestāžu maksas publikāciju sagatavošanu un publicēšanu.


Uzdevumi tūrisma jomā:
• apzināt, veidot, uzturēt un atjaunot datu bāzi par tūrisma objektiem un pakalpojumiem Valmierā un tās apkārtnē;
• apzināt un uzturēt informāciju par tūrisma objektiem Vidzemē un Latvijā;
• sniegt tūrisma informāciju un iespēju robežās sniegt palīdzību tūrisma pakalpojumu izmantošanā ikvienam interesentiem;
• sadarboties ar uzņēmējiem tūrisma piedāvājuma sagatavošanā un popularizēšanā;
• sagatavot un izplatīt informatīvus materiālus par Valmieras pilsētu un Pašvaldību;
• nodrošināt Valmieras pilsētas un Pašvaldības suvenīru un reprezentācijas priekšmetu sagatavošanu.


Uzdevumi ārējo sakaru jomā:
• koordinēt ārvalstu sadarbības kontaktus Pašvaldībā un tās struktūrvienībās un iestādēs;
• sadarbības līgumu ietvaros veicināt, atbalstīt un koordinēt sadarbības partneru kontaktus starp dažādām pilsētu organizācijām, iestādēm un interešu grupām;
• veicināt jaunu ārvalstu sadarbības projektu veidošanos;
• sniegt informāciju par sadarbības iespējām ārvalstīs Pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, kā arī nevalstiskajām organizācijām un komercsabiedrībām;
• sadarbībā ar citām Pašvaldības struktūrvienībām organizēt ārvalstu vizītes un ārvalstu delegāciju uzņemšanu Pašvaldībā;
• organizēt, realizēt vai piedalīties projektos, kas veicina Pašvaldības un Valmieras pilsētas tēla popularizēšanu nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī sekmē tūrisma jomas attīstību.

Uzdevumi vides komunikācijas jomā:
• izstrādāt vidēja termiņa Pašvaldības vides komunikācijas stratēģiju, ikgadējo aktivitāšu plānus un īstenot tos;
• apkopot un sistematizēt informāciju par Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā īstenotajiem vides komunikācijas pasākumiem;
• koordinēt, popularizēt un veicināt jaunu vides komunikācijas pasākumu īstenošanu Pašvaldības administratīvajā teritorijā;
• koordinēt vides izglītības aktivitātes mērķgrupai (skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm u.c.);
• plānot un ieviest Pašvaldības iniciētas vides izglītības aktivitātes mērķgrupām (pasākumi, kampaņas u.tml.);
• piedalīties sabiedrības izglītošanas un informēšanas aktivitātēs, kuras īsteno citas iestādes, organizācijas, uzņēmumi; savas kompetences ietvaros pārstāvēt Pašvaldību tajās;
• nodrošināt informācijas plūsmu vides un dabas aizsardzības jautājumiem starp Pašvaldību un sabiedrību;
• sagatavot un izdot izglītojošas informācijas materiālus vides izglītības jomā;
• veicināt videi draudzīgas rīcības pasākumu ieviešanu Pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās;
• savas kompetences ietvaros iesaistīties iniciatīvās un projektos saistītos ar vides komunikāciju.
 


© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība