LatviešuEnglish

Pirmdiena, 30.Marts, 2015, Nanija, Ilgmārs, Igmārs
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa

Versija drukāšanai

SABIEDRISKO ATTIECĪBU UN TŪRISMA NODAĻA

Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālr.: 6 4207136
Fakss: 6 4207125
E-pasts: info[at]valmiera.lv

Darba laiks:*
P. 8.00-12.00 13.00-17.00
O. 8.00-12.00 13.00-17.00
T. 8.00-12.00 13.00-18.00
C. 8.00-12.00 13.00-17.00
Pk. 8.00-12.00 13.00-16.00

* Steidzamos gadījumos pusdienu pārtraukuma laikā lūdzam sazināties ar Apmeklētāju pieņemšanas centra darbiniekiem. Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma.

 

Valmieras Tūrisma informācijas centrs
Adrese: Rīgas iela 10, Valmiera, LV-4201
Tālr.: 6 4207177
Fakss:6 4250837
e-pasts: tic[at]valmiera.lv
Mājaslapa: http://visit.valmiera.lv

Darba laiks:
1.jūnijs - 31.augusts
Pirmdiena - piektdiena: plkst.9.00-18.00
Sestdiena: plkst.10.00-17.00
Svētdiena: plkst.10.00-15.00
1.septembris - 31.maijs
Pirmdiena - piektdiena: plkst.9.00-18.00
Sestdiena: plkst.10.00-15.00 

 

SABIEDRISKO ATTIECĪBU UN TŪRISMA NODAĻAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

Nodaļas mērķi:

 • veicināt Valmieras pilsētas un pašvaldības atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī;
 • nodrošināt informācijas pieejamību pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai par pašvaldības darbību, aktualitātēm, domes lēmumiem, kā arī pilsētas tūrisma piedāvājumu Valmierā un tās apkārtnē.

Nodaļas vispārējie uzdevumi:

 • sadarbībā ar pašvaldības vadību, izstrādāt un noteikt pašvaldības mērķus un uzdevumus komunikācijas, tūrisma un ārējo sakaru jomās;
 • izstrādāt pašvaldības iekšējās un ārējās komunikācijas stratēģiju, tūrisma veicināšanas stratēģiju un ārējo sakaru politiku, kā arī aktivitāšu plānu kārtējam kalendāram gadam;
 • nodrošināt pašvaldības oficiālā viedokļa paušanu un informācijas izplatīšanu medijos;
 • sniegt pašvaldības domes apstiprinātos maksas pakalpojumus;
 • sagatavot lēmumu projektus pašvaldības domes sēdēm par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • savā darbībā sadarboties ar citām pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm.

Uzdevumi sabiedrisko attiecību jomā:

 • organizēt preses konferences un citus mediju pasākumus;
 • veikt preses publikāciju analīzi;
 • nodrošināt līgumu par raidlaiku rezervēšanu izpildi;
 • veikt sabiedriskās domas izpēti par pašvaldības darbību un sniegtajiem pakalpojumiem;
 • nodrošināt pašvaldības simbolikas lietošanu un izmantošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • nodrošināt pašvaldības oficiālo apbalvojumu „Gada valmierietis”, „Goda valmierietis”, „Pateicība” sagatavošanu;
 • nodrošināt portāla www.valmiera.lv satura veidošanu;
 • veicināt iekšējo komunikāciju pašvaldībā, uzturēt un attīstīt iekštīklu mana.valmiera.lv;
 • sagatavot izdošanai pašvaldības informatīvo izdevumu;
 • veicināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām;
 • apzināt un uzturēt datu bāzi par nevalstiskajām organizācijām Valmieras pilsētā;
 • organizēt tādus pasākumus, kas veicinātu nevalstisko organizāciju iesaistīšanos pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā un citās aktīvās darbībās;
 • nodrošināt pašvaldības oficiālo prezentāciju sagatavošanu;
 • nodrošināt pašvaldības un tās struktūrvienību un iestāžu maksas publikāciju sagatavošanu un publicēšanu.

Uzdevumi tūrisma jomā:

 • apzināt, veidot, uzturēt un atjaunot datu bāzi par tūrisma objektiem un pakalpojumiem Valmierā un tās apkārtnē;
 • apzināt un uzturēt informāciju par tūrisma objektiem Vidzemē un Latvijā;
 • sniegt tūrisma informāciju un iespēju robežās sniegt palīdzību tūrisma pakalpojumu izmantošanā ikvienam interesentiem;
 • sadarboties ar uzņēmējiem tūrisma piedāvājuma sagatavošanā un popularizēšanā;
 • sagatavot un izplatīt informatīvus materiālus par Valmieras pilsētu un pašvaldību;
 • nodrošināt Valmieras pilsētas un pašvaldības suvenīru un reprezentācijas priekšmetu sagatavošanu.

Uzdevumi ārējo sakaru jomā:

 • koordinēt ārvalstu sadarbības kontaktus pašvaldībā un tās struktūrvienībās un iestādēs;
 • sadarbības līgumu ietvaros veicināt, atbalstīt un koordinēt sadarbības partneru kontaktus starp dažādām pilsētu organizācijām, iestādēm un interešu grupām;
 • veicināt jaunu ārvalstu sadarbības projektu veidošanos;
 • sniegt informāciju par sadarbības iespējām ārvalstīs pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, kā arī nevalstiskajām organizācijām un komercsabiedrībām;
 • sadarbībā ar citām pašvaldības struktūrvienībām organizēt ārvalstu vizītes un ārvalstu delegāciju uzņemšanu pašvaldībā;
 • organizēt, realizēt vai piedalīties projektos, kas veicina pašvaldības un Valmieras pilsētas tēla popularizēšanu nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī sekmē tūrisma jomas attīstību.

Uzdevumi vides komunikācijas jomā:

 • izstrādāt vidēja termiņa pašvaldības vides komunikācijas stratēģiju, ikgadējo aktivitāšu plānus un īstenot tos;
 • apkopot un sistematizēt informāciju par Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā īstenotajiem vides komunikācijas pasākumiem;
 • koordinēt, popularizēt un veicināt jaunu vides komunikācijas pasākumu īstenošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • koordinēt vides izglītības aktivitātes mērķgrupai (skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm u.c.);
 • plānot un ieviest pašvaldības iniciētas vides izglītības aktivitātes mērķgrupām (pasākumi, kampaņas u.tml.);
 • piedalīties sabiedrības izglītošanas un informēšanas aktivitātēs, kuras īsteno citas iestādes, organizācijas, uzņēmumi; savas kompetences ietvaros pārstāvēt pašvaldību tajās;
 • nodrošināt informācijas plūsmu vides un dabas aizsardzības jautājumiem starp pašvaldību un sabiedrību;
 • sagatavot un izdot izglītojošas informācijas materiālus vides izglītības jomā;
 • veicināt videi draudzīgas rīcības pasākumu ieviešanu pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās;
 • savas kompetences ietvaros iesaistīties iniciatīvās un projektos saistītos ar vides komunikāciju.

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas nolikums


© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība