LatviešuEnglish

Piektdiena, 25.Jūlijs, 2014, Jēkabs, Žaklīna
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Dzīvesvietas deklarēšana, reģistrācija, anulēšana

Versija drukāšanai
Personas dzīvesvietas deklarēšana un deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
 
Mēneša laikā pēc dzīvesvietas maiņas jāiesniedz dzīvesvietas deklarācija.
 
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?
 • Personīgi jāierodas Valmieras pilsētas pašvaldībā pie iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistes - Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 104.kabinetā
 • Jāaizpilda dzīvesvietas deklarēšanas veidlapa, jāuzrāda nepieciešamie dokumenti (skat. zemāk)
 • Jāsamaksā valsts nodeva.
 • Pakalpojumu iespējams saņemt arī elektroniski bez maksas. Sekojiet norādījumiem (skat. norādes 6.punktā)
Kādi dokumenti man nepieciešami?
 • Personas pase ar derīgu termiņu vai eID karte (autovadītāja apliecība neder), ārvalstniekiem - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegta uzturēšanās atļauja.

 • Pilnvarotā persona uzrāda pilnvarojumu.

Bērnus līdz 18 gadiem reģistrē vecāki. Nepieciešamie dokumenti:
1) bērna dzimšanas apliecība
2) vecāku pase
3. Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?
4. Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?
5. Kāda ir pakalpojuma maksa?
 • Izmantojot deklarēšanas iespēju www.latvija.lv, pakalpojums ir bezmaksas.
 • Valsts nodeva EUR 4,27 jāiemaksā uz vietas Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2.
 • No valsts nodevas atbrīvotas:

  1) politiski represētās personas,      
  2) reģistrējot bērna pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu,    
  3) invalīdi,        
  4) Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībnieki,   
  5) pensionāri, kuru pensija nepārsniedz valsts noteikto minimālo algu,  
  6) personas, kuras atzītas par trūcīgām.
Lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, personai jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments.
6. Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
 • Pakalpojumu var saņemt, personīgi ierodoties pie iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistes Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 104.kabinetā (1.stāvs).
 • Portālā www.latvija.lv varat deklarēt dzīvesvietu elektroniski, skat. norādes (Dzīvesvietas deklarēšana internetā_instrukcija)
  Deklarējot dzīvesvietu elektroniski:
  - nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jo pakalpojuma pieprasītājs tiek identificēts pēc elektroniskā paraksta vai internetbankas autentifikācijas līdzekļa;
  - ja dzīvesvieta tiek deklarēta savam nepilngadīgajam bērnam, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, nav jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments, jo ziņas par personas likumisko pārstāvi tiek automātiski pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā;
  - deklarējamās dzīvesvietas adreses ievadīšanai tiek izmantoti Valsts adrešu reģistra dati, līdz ar to tiek nodrošināta automātiska adreses esamības pārbaude;
  - ziņas par jauno dzīvesvietu tiek uzreiz aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā; 
  - par pakalpojumu nav jāmaksā valsts nodeva.
7. Lēmuma pieņemšanas termiņš
Pakalpojums tiek veikts uzreiz.
8. Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?
Ar Valmieras pilsētas pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisti Guntu Upīti, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 104.kabinetā, pa tālruni 64207144 vai e-pastu gunta.upite@valmiera.lv
 

 


© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība