LatviešuEnglish

Sestdiena, 28.Marts, 2015, Ginta, Gunda, Gunta
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Amatpersonu atalgojums

Versija drukāšanai

Amatpersonām izmaksātā darba alga par 2015.gada FEBRUĀRI 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Izmaksātā darba alga, kopā
1 Jānis Baiks Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs 2058.03
2 Ričards Gailums Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 1744.37
3 Aigars Vītols Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors 1618.05
4 Evija Voitkāne Valmieras pilsētas pašvaldības  izpilddirektora vietniece 1554.05
5 Vugars Ecmanis Pašvaldības domes deputāts 291.82
6 Andris Klepers Pašvaldības domes deputāts 351.30
7 Jānis Zemļickis Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors 975.20
8 Uldis Jansons Valmieras Viestura vidusskolas direktors, pašvaldības  domes deputāts 1299.04
9 Juris Jakovins Pašvaldības domes deputāts 291.82
10 Ventis Beķeris Pašvaldības domes deputāts 291.82
11 Evita Ašeradena Pašvaldības domes deputāts 291.82
12 Ivo Lakučs Pašvaldības domes deputāts 378.99
13 Antra Kupriša Pašvaldības domes deputāts 291.82
14 Inta Štefenberga Finanšu dienesta finanšu direktore 1400.00
15 Rūta Zaļaiskalna Finanšu dienesta galvenā grāmatvede 1016.51
16 Gunita Jansone Nekustamā īpašuma nodokļa ekonomiste 678.83
17 Armands Miķelsons Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks 852.98
18 Gints Konošonoks Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieks 849.63
19 Ieva Miķīte-Plusniņa Juridiskās nodaļas vadītāja 1031.68
20 Olga Ozola Juridiskās nodaļas juriste 716.78
21 Lelde Birkenšteina-Putniņa Juridiskās nodaļas juriste 623.70
22 Rita Jemšika Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja 1245.32
23 Ilmārs Eglītis Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks 1014.45
24 Gunta Upīte Galvenā speciāliste dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos 569.95
25 Evija Stračinska Galvenā speciāliste telpu nomas jautājumos 640.98
26 Sandra Kārkliņa Valmieras sociālā dienesta vadītāja pienākumu izpildītāja 975.30
27 Anda Saliņa Galvenā speciāliste zemes nomas jautājumos 703.00
28 Iveta Sokola-Sokolova Valmieras Sociālā dienesta vadītāja 0.00
29 Jana Beķere Valmieras Sociālā dienesta vadītājas vietniece 609.92
30 Mārtiņš Apinis Informācijas tehnoloģiju nodaļas  vadītājs 899.40
31 Rita Viļumsone Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 957.96
32 Vija Kuģe Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece 751.19
33 Iveta Pāže Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja 918.39
34 Līga Šmukste Budžeta ekonomiste 623.70
35 Ilze Polka Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja 935.20
36 Andris Alpeus Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 820.16
37 Guntars Štrombergs Pašvaldības domes deputāts 351.30
38 Inese Ķirse Valmieras bāriņtiesas locekle 110.26
39 Jolanta Brūniņa Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītāja – pilsētas galvenā arhitekte 907.37
40 Ieva Alhasova Attīstības un projektu vadības nodaļas  vadītāja 1181.89
41 Juris Zariņš Valmieras pilsētas Būvvaldes vbadītāja vietnieks - zemes ierīkotājs 935.20
42 Juris Mellēns Valmieras pilsētas galvenais būvinspektors 1110.91
43 Teiksma Rusmane Pansionāta „Valmiera” direktore 982.06
44 Daiga Rokpelne Valmieras bibliotēkas direktore 1232.91
45 Iveta Blūma Valmieras novadpētniecības muzeja direktore 885.58
46 Elita Skrastiņa Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes „Ezītis” vadītāja 747.75
47 Sarmīte Indriksone Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja 685.73
48 Evija Lipe Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” vadītāja 685.73
49 Iveta Nolberga Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes „Kārliena” vadītāja 706.40
50 Guntra Kukjāne Valmieras speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītāja 747.75
51 Baiba Valpētere Valmieras  pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” vadītāja 616.81
52 Sandra Boluža Valmieras  pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” darba kvalitātes komisijas locekle 503.80
53 Artūrs Skrastiņš Valmieras sākumskolas direktors,pašvaldības domes deputāts 1291.52
54 Viktors Litaunieks Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktors 837.75
55 Rudīte Markus Valmieras 5.vidusskolas direktore 866.64
56 Agita Zariņa Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktore 1023.53
57 Andrejs Gluhovs Valmieras 2.vidusskolas direktors,pašvaldības domes deputāts 1147.07
58 Edgars Bogdāns Valmieras Mākslas vidusskolas direktors 803.38
59 Aivars Cepītis Valmieras Mūzikas skolas direktors 708.14
60 Līga Dzene Valmieras Bērnu sporta skolas direktore 947.41
61 Andris Tauriņš Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktors 914.88
62 Dāvis Sirmais Jauniešu centra "Vinda" direktors 675.43
63 Valdis Jēgers Dzīvokļus komisijas loceklis 0.00
64 Indulis Rūsis Administratīvās komisijas loceklis 68.91
65 Valdis Stiģis Satiksmes drošības komisijas priekšsēdētājs 83.56
66 Inga Markava Nekustamā īpašuma nodokļa administratore 685.82
67 Ieva Stiģe Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja 101.08
68 Ilva Lakuča Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jautājumos 969.07
69 Ināra Allika Administratīvās komisijas locekle 600.88
70 Indra Zaula Pansionāta „Valmiera” direktores vietniece 689.22
71 Velga Krieva Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 787.90
72 Aiga Ieviņa Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn.izglītības jomā 0.00
73 Kaspars Žogots Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn.izglītības jomā 447.28
74 Ilze Brice Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 787.63
75 Diāna Rudzīte Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 739.80
76 Alberts Noviks Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. saimnieciskajā jomā 544.00
77 Inta Ādamsone Valmieras sākumskolas  direktora vietniece izglītības jomā 727.94
78 Inese Zēģele Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā jomā 709.93
79 Sanita Eglīte Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā  jomā 806.92
80 Zintis Krūklis Valmieras sākumskolas direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 537.55
81 Lolita Trauliņa Valmieras sākumskolas vispārējās pamtizglītības skolotāja 765.73
82 Ingūna Ozola Valmieras Mākslas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 670.92
83 Ilze Lielkāja Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītājas vietniece adm.saimnieciskajā darbā 419.78
84 Daina Liepiņa Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietniece izglītības  jomā 538.24
85 Ineta Vanaga Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” vadītājas vietniece izglītības jomā 438.62
86 Guna Vorpa Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis"vadītājas vietniece izglītības jomā 514.12
87 Mudīte Maculēviča Valmieras Valsts ģimnāzijas direktora vietniece metodiskajā darbā 696.02
88 Baiba Bikše Valmieras Valsts ģimnāzijas direktora vietniece metodiskajā darbā 921.58
89 Māris Bušmanis Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietn. izglītības jomā 931.44
90 Ināra Punkstiņa Valmieras Pārgaujas ģimāzijas direktores vietn.  Izglītības jomā 775.50
91 Arta Pūgule-Ignate Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietn. izglītības jomā 758.39
92 Jānis Ķīsis Valmieras Pārgaujas ģimnazijas direktores vietn. saimnieciskā darbā 561.55
93 Jānis Sekačs Valmieras 5.vidusskolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 476.98
94 Anda Asafreja Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas piemaksu noteikšanas ped.kom.locekle 779.96
95 Guna Medne Valmiera muzeja direktores vietniece 799.52
96 Toms Upners Valmieras kultūras centra direktors 983.44
97 Guntis Braslis Speciālists mājokļu jautājumos 558.28
98 Aija Ose Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu konsultante/skaidras naudas darīj. 580.75
99 Rita Pole Finanšu dienesta galvenā grāmatveža vietniece 854.66
100 Gints Bērtiņš Kapitāla pārvaldības nodaļas finanšu analītiķis 724.57
101 Baiba Balode Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā 755.84
102 Daiga Ramata Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 744.04
103 Irina Kreičmane Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 523.48
104 Klāra Arefjeva Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 706.51
105 Jeļena Morozova Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 730.60
106 Vjačeslavs Piskunovs Valmieras 2.vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā 81.51
107 Rudīte Sviķe Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 479.03
108 Natālija Šilde Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 712.62
109 Ingūna Vācmane  Valmieras Viestura vidusskolas direktora vietn. izglītības jomā 562.71
110 Inese Melnalksne Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes "Kārliena" vadītāja vietnieks izglītības jomā  433.43
111 Ilga Verovkina Valmieras Viestura vidusskolas direktora vietn. izglītības jomā 761.74
112 Karmena Goba Valmieras Viestura vidusskolas direktora vietn. izglītības jomā 581.90
113 Astra Pacēviča Valmieras Pārgaujas ģināzijas vispārējās vidējās izglītības skolotāja 990.06
114 Agnese Degle Valmieras Viestura vidusskolas direktora vietnies izglītības jomā 647.55
115 Līga Vaite Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks mācību darbā 880.98
116 Ilze Kaupe Sociālā dienesta sociālā darbiniece 751.33
117 Iveta Kļaviņa Speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos 702.68
118 Dace Elbrete Valmieras pilsētas Būvvaldes teritorijas plānotāja - ainavu arhitekte 611.39
119 Iveta Dobelniece Valmieras speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītājas vietniece izglītības jomā 534.11
120 Dace Jase Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja 1264.65
121 Inita Kūlīte Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas tūrisma informācijas konsultante 616.81
122 Kalvis Zaļaiskalns Valmieras Viestura vidusskolas direktora vietnies izglītības jomā 587.92
123 Anita Tīlena Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas tūrisma projektu vadītāja 0.00
124 Antra Andersone Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 516.88
125 Jolanta Rutkovska Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 554.83
126 Līga Oliņa Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 575.50
127 Līga Jakobsone Valmieras Sociālā dienesta sociālā darbiniece 525.30
128 Laine Ločmele Valmieras Sociālā dienesta sociālā darbiniece 558.28
129 Sandra Lapiņa Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 473.05
130 Maija Zālamane Attīstības un projektu vadības nodaļas projektu vadītāja 1119.13
131 Gints Stikāns Informācijas tehnoloģiju nodaļas  vadītāja vietnieks 744.30
132 Ilze Brēdenfelde Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja 929.34
133 Līga Solovjova Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja vietniece 709.20
134 Baiba Tūtina Juridiskās nodaļas juriste 0.00
135 Uldis Ābeltiņš Valmieras Viestura vidusskolas skolotājs 688.69
136 Iluta Bērziņa Tūrisma informācijas centra tūrisma projektu vadītāja 728.66
137 Rudīte Ortlova Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks izglītības jomā  689.28
138 Aiga Akmentiņa Sabiedriosko attiecību un tūrisma nodaļas informācijas konsultante 0.00
139 Rasma Grasberga Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece 696.31
140 Oskars Bērziņš Pašvaldības policijas  inspektors 124.18
141 Rimants Bluķis Pašvaldības policijas  inspektors 114.38
142 Paulis Bojārs Pašvaldības policijas  inspektors 205.28
143 Valda Cīrule Pašvaldības policijas  inspektors 0.00
144 Ināra Briede Pašvaldības policijas  inspektors 98.03
145 Diāna Roberta Pašvaldības policijas  inspektors 0.00
146 Agris Drande Pašvaldības policijas  inspektors 147.47
147 Sandis Hlizovs Pašvaldības policijas  inspektors 140.52
148 Rolands Jēgers Pašvaldības policijas  inspektors 114.38
149 Aigars Jēkabsons Pašvaldības policijas  inspektors 42.48
150 Gatis Ķerpe Pašvaldības policijas  inspektors 284.31
151 Dzintars Ķerpe Pašvaldības policijas  inspektors 114.38
152 Aivis Latišs Pašvaldības policijas vecākais inspektors 475.50
153 Egons Leonovs Pašvaldības policijas  inspektors 445.21
154 Normunds Mačs Pašvaldības policijas  inspektors 419.48
155 Ainārs Matvejevs Pašvaldības policijas  inspektors 0.00
156 Rita Ozarska Pašvaldības policijas  inspektors 133.99
157 Andra Penka Pašvaldības policijas  inspektors 114.38
158 Mikus Pētersons Pašvaldības policijas  inspektors 114.38
159 Raimonds Rībelis Pašvaldības policijas  inspektors 272.04
160 Pēteris Seleckis Pašvaldības policijas  inspektors 114.38
161 Laura Serģe Pašvaldības policijas  inspektors 176.47
162 Juris Engers Pašvaldības policijas  inspektors 114.38
163 Ilgvars Ulmanis Pašvaldības policijas  inspektors 114.38
164 Igors Vills Pašvaldības policijas  inspektors 150.33
165 Mārtiņš Zurģis Pašvaldības policijas  inspektors 114.38
166 Agris Jansons Pašvaldības policijas jaunākais  inspektors 465.53
167 Normunds Martinsons Pašvaldības policijas jaunākais  inspektors 465.53
168 Vilnis Zvārgulis Pašvaldības policijas  inspektors 186.83
169 Ludmila Ozola Pašvaldības policijas  jaunākā inspektore 441.17
170 Mirdza Liepiņa Pašvaldības policijas  inspektors 452.94
171 Iveta Pāže Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja 918.39
172 Inese Andersone Valmieras Mākslas vidusskolas kursu koordinatore 841.20
173 Sigita Tama Izglītības pārvaldes galvenais speciālists-metodiķis 706.44
174 Sanita Loze Speciālists izglītības jautājumos 809.91
175 Sarmīte Šata Valmieras Jaunatnes centra "Vinda" direktora vietniece izglītības jomā 461.75
176 Sanda Sokolovska Valmieras bāriņtiesas locekle 678.83
177 Santa Tanenberga Valmieras Mūzikas skolas direktora vietniece izglītības jomā 537.65
178 Lāsma Meldere - Šestakova Valmieras Mūzikas skolas direktora vietniece izglītības jomā 528.25
179 Aivars Tomiņš Valmieras Mūzikas skolas direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 399.71
180 Mairita Lakstiņa Juridiskās nodaļas juriste 623.70
181 Mikus Krišāns Tūrisma informācijas konsultants 611.64
182 Maira Andžejevska Sabiedrisko attiecību speciāliste 745.21

© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība