LatviešuEnglish

Svētdiena, 21.Septembris, 2014, Matīss, Modris, Mariss
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Amatpersonu atalgojums

Versija drukāšanai

Amatpersonām izmaksātā darba alga par 2014.gada AUGUSTU

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Izmaksātā darba alga, kopā
1 Inesis Boķis Pašvaldības domes priekšsēdētājs 1732.23
Budžeta komisijas priekšsēdētājs
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas  priekšsēdētājs
2 Ričards Gailums Pašvaldības domes deputāts 395.94
Budžeta komisijas loceklis
Satiksmes drošības komisijas loceklis
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs
3 Ieva Stiģe Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja 69.19
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētāja
4 Olga Ozola Juridiskās nodaļas juriste 796.61
5 Vugars Ecmanis Pašvaldības domes deputāts 222.54
6 Andris Klepers Pašvaldības domes deputāts 222.54
7 Jānis Zemļickis Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors 1078.33
8 Uldis Jansons Pašvaldības domes deputāts 1246.20
Valmieras Viestura vidusskolas direktors
9 Juris Jakovins Pašvaldības domes deputāts 222.54
10 Ventis Beķeris Pašvaldības domes deputāts 222.54
11 Evita Sniedze Pašvaldības domes deputāts 222.54
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja
12 Ivo Lakučs Pašvaldības domes deputāts 292.81
13 Jānis Baiks Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 1695.51
Budžeta komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Zemes komisijas loceklis
Satiksmes drošības komisijas loceklis
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
14 Aigars Vītols Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors 2073.45
Satiksmes drošības komisijas loceklis
Budžeta komisijas loceklis
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas loceklis
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) priekšsēdētājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis
Pastāvīgās iepirkumu komisijas loceklis
Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas loceklis
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas priekšēdētājs
15 Inta Štefenberga Finanšu direktore 1426.33
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas locekle
Budžeta komisijas locekle
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
16 Rūta Zaļaiskalna Galvenā grāmatvede 1017.89
17 Gunita Jansone Nekustamā īpašuma nodokļa ekonomiste 667.83
18 Armands Miķelsons Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks 792.74
Vidi degr.ēku(būvju)un nekoptu terit.apzināš.komisijas loceklis
19 Gints Konošonoks Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieks 943.21
Iepirkumu komisijas loceklis
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis
20 Ieva Miķīte-Plusniņa Juridiskās nodaļas vadītāja 982.70
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja
21 Rita Jemšika Iepirkumu komisijas locekle 1186.45
Koku novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja
Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas locekle
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) priekšsēdētāja vietniece
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas priekšēdētāja vietniece
22 Ilmārs Eglītis Dzīvokļu komisijas loceklis 917.48
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas loceklis
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) sekretārs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas loceklis
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas loceklis
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks
23 Gunta Upīte Galvenā speciāliste dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos 567.02
Apmeklētāju pieņemšanas centra iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas priekšsēdētāja
24 Evija Stračinska Galvenā speciāliste telpu nomas jautājumos 626.25
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas sekretāre
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas priekšsēdētājas vietniece
25 Sandra Kārkliņa Galvenā speciāliste dzīvokļu jautājumos 626.54
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas locekle
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekle
26 Anda Saliņa Galvenā speciāliste zemes nomas jautājumos 699.57
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas locekle
Zemes komisijas locekle
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietniece
27 Iveta Sokola-Sokolova Valmieras Sociālā dienesta vadītāja 0.00
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekle
Dzīvokļu komisijas locekle
Valmieras bāriņtiesas locekle
28 Jana Beķere Valmieras Sociālā dienesta vadītājas vietniece 755.07
29 Anete Andžejevska Finanšu dienesta finanšu direktores vietniece 1081.72
30 Rita Viļumsone Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 813.83
31 Vija Kuģe Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnice 671.67
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas priekšsēdētāja
32 Iveta Pāže Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja 929.17
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekle
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
33 Līga Šmukste Budžeta ekonomiste 645.91
34 Ilze Polka Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja 898.86
Bērnu tiesību aizsardzības komisijaspriekšsēdētāja
35 Andris Alpeus Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 855.13
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas loceklis
Administratīvās komisijas priekšēdētāja vietnieks
36 Guntars Štrombergs Pašvaldības domes deputāts 259.90
Budžeta komisijas loceklis
37 Inese Ķirse Valmieras bāriņtiesas locekle 97.95
38 Jolanta Brūniņa Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītāja – pilsētas galvenā arhitekte 1077.70
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) locekle
Avārijas ēku (būvju) apzināšanas komisijas priekšsēdētāja
Zemes komisijas locekle
39 Juris Zariņš Valmieras pilsētas Būvvaldes vbadītāja vietnieks - zemes ierīkotājs 887.20
Zemes komisijas priekšsēdētājs
Satiksmes drošības komisijas loceklis
40 Juris Mellēns Valmieras pilsētas galvenais būvinspektors 914.87
Ēku un būvju ekspluatācijas pieņemšanas komisijas priekšsēdētājs
41 Teiksma Rusmane Pansionāta „Valmiera” direktore 970.28
42 Daiga Rokpelne Valmieras bibliotēkas direktore 1217.87
43 Iveta Blūma Valmieras novadpētniecības muzeja direktore 1137.99
44 Elita Skrastiņa Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes „Ezītis” vadītāja 687.58
45 Sarmīte Indriksone Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja 647.84
46 Evija Lipe Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” vadītāja 620.96
47 Iveta Nolberga Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes „Kārliena” vadītāja 821.62
48 Guntra Kukjāne Valmieras speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītāja 721.27
49 Baiba Valpētere Valmieras  pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” vadītāja 662.78
50 Ligita Audēja Valmieras  pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” pārzine 372.45
51 Artūrs Skrastiņš Valmieras pamatskolas direktors 1005.12
Pašvaldības domes deputāts
Budžeta komisijas loceklis
52 Viktors Litaunieks Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktors 774.94
53 Rudīte Markus Valmieras 5.vidusskolas direktore 952.05
54 Agita Zariņa Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktore 1008.54
55 Andrejs Gluhovs Pašvaldības domes deputāts 1051.86
Valmieras 2.vidusskolas direktors
56 Edgars Bogdāns Valmieras Mākslas vidusskolas direktors 741.98
57 Aivars Cepītis Valmieras Mūzikas skolas direktors 780.56
58 Līga Dzene Valmieras Bērnu sporta skolas direktore 881.23
59 Andris Tauriņš Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktors 826.41
60 Dāvis Sirmais Jauniešu centra "Vinda"direktors 696.94
61 Valdis Jēgers Dzīvokļus komisijas loceklis 0
Satiksmes drošības komisijas loceklis
62 Indulis Rūsis Administratīvās komisijas loceklis 48.97
63 Valdis Stiģis Satiksmes drošības komisijas priekšsēdētājs 68.64
64 Inga Markava Nekustamā īpašuma nodokļa administratore 678.72
65 Evija Voitkāne Valmieras pilsētas pašvaldības domes izpilddirektora vietniece 1456.61
Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas locekle
Budžeta komisijas locekle
66 Ilva Lakuča Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jautājumos 1018.41
Valmieras bāriņtiesas locekle
67 Ināra Allika Administratīvās komisijas locekle 703.26
Bāriņtiesas priekšēdētāja palīgs
68 Indra Zaula Pansionāta „Valmiera” direktores vietniece 683.38
69 Velga Krieva Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 787.21
70 Aiga Ieviņa Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn.izglītības jomā 712.35
71 Kaspars Žogots Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn.izglītības jomā 406.24
72 Ilze Brice Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 687.80
73 Diāna Rudzīte Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 683.47
74 Alberts Noviks Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. saimnieciskajā jomā 552.14
75 Inta Ādamsone Valmieras sākumskolas  direktora vietniece izglītības jomā 676.54
76 Inese Zēģele Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā jomā 725.66
77 Sanita Eglīte Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā  jomā 817.48
78 Zintis Krūklis Valmieras sākumskolas direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 528.15
79 Ingūna Ozola Valmieras Mākslas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 681.13
80 Ilze Lielkāja Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītājas vietniece adm.saimnieciskajā darbā 383.35
81 Daina Liepiņa Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietniece izglītības  jomā 525.26
82 Ineta Vanaga Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” vadītājas vietniece izglītības jomā 475.95
83 Guna Vorpa Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis"vadītājas vietniece izglītības jomā 461.41
Darbinieku novērtēšanas komisijas locekle
84 Gunta Lāce Valmieras Valsts ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā 1041.42
85 Māris Bušmanis Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietn. izglītības jomā 967.29
86 Ināra Punkstiņa Valmieras Pārgaujas ģimāzijas direktores vietn.  Izglītības jomā 831.76
87 Arta Pūgule-Ignate Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietn. izglītības jomā 845.63
Piemaksu noteikšanas ped.kom.locekle
88 Jānis Ķīsis Valmieras Pārgaujas ģimnazijas direktores vietn. saimnieciskā darbā 550.07
Tehnisko darbinieku novērtēšanas komisijas loceklis
89 Anda Asafreja Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas piemaksu noteikšanas ped.kom.locekle 739.35
Tehnisko darbinieku novērtēšanas komisijas locekle
90 Guna Medne Valmiera muzeja direktores vietniece 809.60
91 Toms Upners Valmieras kultūras centra direktors 911.04
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas loceklis
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas priekšsēdētājs
92 Līga Tarbuna Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadīt. vietniece 184.22
93 Aija Ose Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu konsultante/skaidras naudas darīj. 563.35
94 Rita Pole Finanšu dienesta galvenā grāmatveža vietniece 1024.24
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) priekšsēdētāja vietniece
95 Gints Bērtiņš Kapitāla pārvaldības nodaļas finanšu analītiķis 753.92
96 Irina Kreičmane Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 588.74
97 Daiga Ramata Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 660.35
98 Svetlana Ņesterova Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 592.91
99 Klāra Arefjeva Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 572.53
100 Jeļena Morozova Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 650.83
101 Vjačeslavs Piskunovs Valmieras 2.vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā 675.40
102 Rudīte Sviķe Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 601.17
103 Natālija Šilde Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 698.33
104 Ingūna Vācmane  Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 659.91
105 Gita Krūkle Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 698.93
106 Ilga Verovkina Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 798.01
107 Karmena Goba Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 567.21
108 Astra Pacēviča Piemaksu noteikšanas pedagogiem komisijas locekle 898.84
109 Tatjana Lūkina Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks mācību darbā 781.21
110 Vineta Ragevičiusa Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks mācību darbā 627.46
111 Ilze Kaupe Sociālā dienesta sociālā darbiniece 758.31
Administratīvās komisijas locekle
112 Iveta Kļaviņa Vidzemes reģiona iekļaujošas izglītības atbalsta centra vadītāja 642.57
113 Dace Elbrete Valmieras pilsētas Būvvaldes teritorijas plānotāja - ainavu arhitekte 832.45
Koku novērtēšanas komisijas locekle
114 Iveta Dobelniece Valmieras speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītājas vietniece izglītības jomā 534.73
115 Dace Jase Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja 1076.11
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
116 Inita Kūlīte Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas tūrisma informācijas konsultante 529.41
117 Didzis Stāvausis Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists 633.58
118 Anita Tīlena Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas tūrisma projektu vadītāja 0.00
119 Antra Andersone Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 518.72
120 Jolanta Rutkovska Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 537.09
121 Līga Oliņa Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 567.75
122 Līga Jakobsone Valmieras Sociālā dienesta sociālā darbiniece 547.34
123 Laine Ločmele Valmieras Sociālā dienesta sociālā darbiniece 539.46
124 Sandra Lapiņa Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 548.69
125 Maija Zālamane Attīstības un projektu vadības nodaļas projektu vadītāja 1009.00
126 Veronika Časnoviča Valmieras Turisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultante 528.15
127 Jānis Bērziņš Informācijas tehnoloģiju nodaļas  vadītājs 1448.45
128 Ilze Brēdenfelde Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja 776.93
129 Līga Solovjova Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja vietniece 836.57
130 Baiba Tūtina Juridiskās nodaļas juriste 779.98
131 Uldis Ābeltiņš Valmieras Viestura vidusskolas skolotājs 451.70
Interešu izglītības skolotājs jauniešu centrā "Vinda"
Administratīvās komisijas loceklis
132 Mārtiņš Ābele Valmieras sākumskolas direktora vietnieks informātikas jomā 619.75
133 Rudīte Ortlova Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks izglītības jomā  659.00
134 Aiga Akmentiņa Sabiedriosko attiecību un tūrisma nodaļas informācijas konsultante 0.00
135 Rasma Grasberga Pašvaldības policijas vecākā inspektore 669.20
136 Oskars Bērziņš Pašvaldības policijas  inspektors 129.48
137 Rimants Bluķis Pašvaldības policijas  inspektors 129.48
138 Paulis Bojārs Pašvaldības policijas  inspektors 7.04
139 Valda Cīrule Pašvaldības policijas  inspektore 0
140 Ināra Briede Pašvaldības policijas  inspektore 97.11
141 Diāna Čimburidze Pašvaldības policijas  inspektore 234.33
142 Agris Drande Pašvaldības policijas  inspektors 148.90
143 Sandis Hlizovs Pašvaldības policijas  inspektors 203.93
144 Rolands Jēgers Pašvaldības policijas  inspektors 186.13
145 Aigars Jēkabsons Pašvaldības policijas  inspektors 116.61
146 Gatis Ķerpe Pašvaldības policijas  inspektors 247.64
147 Dzintars Ķerpe Pašvaldības policijas  inspektors 113.30
148 Aivis Latišs Pašvaldības policijas  vecākais inspektors 171.54
149 Egons Leonovs Pašvaldības policijas  inspektors 609.80
150 Normunds Mačs Pašvaldības policijas  inspektors 550.25
151 Ainārs Matvejevs Pašvaldības policijas  inspektors 184.42
152 Rita Ozarska Pašvaldības policijas  inspektore 123.01
153 Andra Penka Pašvaldības policijas  inspektore 129.48
154 Mikus Pētersons Pašvaldības policijas  inspektore 132.72
155 Raimonds Rībelis Pašvaldības policijas  inspektors 165.09
156 Pēteris Seleckis Pašvaldības policijas  inspektors 142.42
157 Laura Serģe Pašvaldības policijas  inspektore 188.48
158 Aleksandrs Šmeļ Pašvaldības policijas  inspektors 113.30
159 Ilgvars Ulmanis Pašvaldības policijas  inspektors 188.07
160 Igors Vills Pašvaldības policijas  inspektors 634.47
161 Mārtiņš Zurģis Pašvaldības policijas  inspektors 148.9
162 Agris Jansons Pašvaldības policijas  inspektors 451.28
163 Normunds Martinsons Pašvaldības policijas  inspektors 603.06
164 Vilnis Zvārgulis Pašvaldības policijas  inspektors 604.87
165 Ludmila Ozola Pašvaldības policijas  inspektors 444.76
166 Mirdza Liepiņa Pašvaldības policijas  inspektors 474.05
167 Inese Andersone Valmieras Mākslas vidusskolas kursu koordinatore 811.48
168 Irita Melece Valmieras Mākslas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 524.58
169 Sigita Tama Izglītības pārvaldes galvenais speciālists-metodiķis 564.88
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
170 Sanita Loze Speciālists izglītības jautājumos 687.13
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
171 Sarmīte Šata Valmieras Jaunatnes centra "Vinda" direktora vietniece izglītības jomā 432.04
172 Sanda Sokolovska Valmieras bāriņtiesas locekle 729.52
173 Santa Tanenberga Valmieras Mūzikas skolas direktora vietniece izglītības jomā 512.60
174 Aldis Apsītis Valmieras Mūzikas skolas direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 294.94
175 Gints Stikāns Informācijas tehnoloģiju nodaļas  vadītāja vietnieks 737.58
176 Mikus Krišāns Tūrisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultants 605.92
177 Iluta Bērziņa Tūrisma informācijas centra tūrisma projektu vadītāja 693.62

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Izmaksātā darba alga, kopā
1 Inesis Boķis Pašvaldības domes priekšsēdētājs 1732.23
Budžeta komisijas priekšsēdētājs
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas  priekšsēdētājs
2 Ričards Gailums Pašvaldības domes deputāts 395.94
Budžeta komisijas loceklis
Satiksmes drošības komisijas loceklis
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs
3 Ieva Stiģe Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja 69.19
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētāja
4 Olga Ozola Juridiskās nodaļas juriste 796.61
5 Vugars Ecmanis Pašvaldības domes deputāts 222.54
6 Andris Klepers Pašvaldības domes deputāts 222.54
7 Jānis Zemļickis Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors 1078.33
8 Uldis Jansons Pašvaldības domes deputāts 1246.20
Valmieras Viestura vidusskolas direktors
9 Juris Jakovins Pašvaldības domes deputāts 222.54
10 Ventis Beķeris Pašvaldības domes deputāts 222.54
11 Evita Sniedze Pašvaldības domes deputāts 222.54
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja
12 Ivo Lakučs Pašvaldības domes deputāts 292.81
13 Jānis Baiks Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 1695.51
Budžeta komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Zemes komisijas loceklis
Satiksmes drošības komisijas loceklis
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
14 Aigars Vītols Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors 2073.45
Satiksmes drošības komisijas loceklis
Budžeta komisijas loceklis
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas loceklis
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) priekšsēdētājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis
Pastāvīgās iepirkumu komisijas loceklis
Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas loceklis
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas priekšēdētājs
15 Inta Štefenberga Finanšu direktore 1426.33
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas locekle
Budžeta komisijas locekle
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
16 Rūta Zaļaiskalna Galvenā grāmatvede 1017.89
17 Gunita Jansone Nekustamā īpašuma nodokļa ekonomiste 667.83
18 Armands Miķelsons Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks 792.74
Vidi degr.ēku(būvju)un nekoptu terit.apzināš.komisijas loceklis
19 Gints Konošonoks Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieks 943.21
Iepirkumu komisijas loceklis
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis
20 Ieva Miķīte-Plusniņa Juridiskās nodaļas vadītāja 982.70
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja
21 Rita Jemšika Iepirkumu komisijas locekle 1186.45
Koku novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja
Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas locekle
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) priekšsēdētāja vietniece
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas priekšēdētāja vietniece
22 Ilmārs Eglītis Dzīvokļu komisijas loceklis 917.48
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas loceklis
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) sekretārs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas loceklis
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas loceklis
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks
23 Gunta Upīte Galvenā speciāliste dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos 567.02
Apmeklētāju pieņemšanas centra iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas priekšsēdētāja
24 Evija Stračinska Galvenā speciāliste telpu nomas jautājumos 626.25
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas sekretāre
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas priekšsēdētājas vietniece
25 Sandra Kārkliņa Galvenā speciāliste dzīvokļu jautājumos 626.54
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas locekle
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekle
26 Anda Saliņa Galvenā speciāliste zemes nomas jautājumos 699.57
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas locekle
Zemes komisijas locekle
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietniece
27 Iveta Sokola-Sokolova Valmieras Sociālā dienesta vadītāja 0.00
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekle
Dzīvokļu komisijas locekle
Valmieras bāriņtiesas locekle
28 Jana Beķere Valmieras Sociālā dienesta vadītājas vietniece 755.07
29 Anete Andžejevska Finanšu dienesta finanšu direktores vietniece 1081.72
30 Rita Viļumsone Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 813.83
31 Vija Kuģe Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnice 671.67
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas priekšsēdētāja
32 Iveta Pāže Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja 929.17
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekle
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
33 Līga Šmukste Budžeta ekonomiste 645.91
34 Ilze Polka Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja 898.86
Bērnu tiesību aizsardzības komisijaspriekšsēdētāja
35 Andris Alpeus Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 855.13
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas loceklis
Administratīvās komisijas priekšēdētāja vietnieks
36 Guntars Štrombergs Pašvaldības domes deputāts 259.90
Budžeta komisijas loceklis
37 Inese Ķirse Valmieras bāriņtiesas locekle 97.95
38 Jolanta Brūniņa Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītāja – pilsētas galvenā arhitekte 1077.70
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) locekle
Avārijas ēku (būvju) apzināšanas komisijas priekšsēdētāja
Zemes komisijas locekle
39 Juris Zariņš Valmieras pilsētas Būvvaldes vbadītāja vietnieks - zemes ierīkotājs 887.20
Zemes komisijas priekšsēdētājs
Satiksmes drošības komisijas loceklis
40 Juris Mellēns Valmieras pilsētas galvenais būvinspektors 914.87
Ēku un būvju ekspluatācijas pieņemšanas komisijas priekšsēdētājs
41 Teiksma Rusmane Pansionāta „Valmiera” direktore 970.28
42 Daiga Rokpelne Valmieras bibliotēkas direktore 1217.87
43 Iveta Blūma Valmieras novadpētniecības muzeja direktore 1137.99
44 Elita Skrastiņa Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes „Ezītis” vadītāja 687.58
45 Sarmīte Indriksone Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja 647.84
46 Evija Lipe Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” vadītāja 620.96
47 Iveta Nolberga Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes „Kārliena” vadītāja 821.62
48 Guntra Kukjāne Valmieras speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītāja 721.27
49 Baiba Valpētere Valmieras  pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” vadītāja 662.78
50 Ligita Audēja Valmieras  pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” pārzine 372.45
51 Artūrs Skrastiņš Valmieras pamatskolas direktors 1005.12
Pašvaldības domes deputāts
Budžeta komisijas loceklis
52 Viktors Litaunieks Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktors 774.94
53 Rudīte Markus Valmieras 5.vidusskolas direktore 952.05
54 Agita Zariņa Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktore 1008.54
55 Andrejs Gluhovs Pašvaldības domes deputāts 1051.86
Valmieras 2.vidusskolas direktors
56 Edgars Bogdāns Valmieras Mākslas vidusskolas direktors 741.98
57 Aivars Cepītis Valmieras Mūzikas skolas direktors 780.56
58 Līga Dzene Valmieras Bērnu sporta skolas direktore 881.23
59 Andris Tauriņš Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktors 826.41
60 Dāvis Sirmais Jauniešu centra "Vinda"direktors 696.94
61 Valdis Jēgers Dzīvokļus komisijas loceklis 0
Satiksmes drošības komisijas loceklis
62 Indulis Rūsis Administratīvās komisijas loceklis 48.97
63 Valdis Stiģis Satiksmes drošības komisijas priekšsēdētājs 68.64
64 Inga Markava Nekustamā īpašuma nodokļa administratore 678.72
65 Evija Voitkāne Valmieras pilsētas pašvaldības domes izpilddirektora vietniece 1456.61
Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas locekle
Budžeta komisijas locekle
66 Ilva Lakuča Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jautājumos 1018.41
Valmieras bāriņtiesas locekle
67 Ināra Allika Administratīvās komisijas locekle 703.26
Bāriņtiesas priekšēdētāja palīgs
68 Indra Zaula Pansionāta „Valmiera” direktores vietniece 683.38
69 Velga Krieva Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 787.21
70 Aiga Ieviņa Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn.izglītības jomā 712.35
71 Kaspars Žogots Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn.izglītības jomā 406.24
72 Ilze Brice Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 687.80
73 Diāna Rudzīte Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 683.47
74 Alberts Noviks Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. saimnieciskajā jomā 552.14
75 Inta Ādamsone Valmieras sākumskolas  direktora vietniece izglītības jomā 676.54
76 Inese Zēģele Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā jomā 725.66
77 Sanita Eglīte Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā  jomā 817.48
78 Zintis Krūklis Valmieras sākumskolas direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 528.15
79 Ingūna Ozola Valmieras Mākslas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 681.13
80 Ilze Lielkāja Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītājas vietniece adm.saimnieciskajā darbā 383.35
81 Daina Liepiņa Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietniece izglītības  jomā 525.26
82 Ineta Vanaga Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” vadītājas vietniece izglītības jomā 475.95
83 Guna Vorpa Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis"vadītājas vietniece izglītības jomā 461.41
Darbinieku novērtēšanas komisijas locekle
84 Gunta Lāce Valmieras Valsts ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā 1041.42
85 Māris Bušmanis Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietn. izglītības jomā 967.29
86 Ināra Punkstiņa Valmieras Pārgaujas ģimāzijas direktores vietn.  Izglītības jomā 831.76
87 Arta Pūgule-Ignate Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietn. izglītības jomā 845.63
Piemaksu noteikšanas ped.kom.locekle
88 Jānis Ķīsis Valmieras Pārgaujas ģimnazijas direktores vietn. saimnieciskā darbā 550.07
Tehnisko darbinieku novērtēšanas komisijas loceklis
89 Anda Asafreja Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas piemaksu noteikšanas ped.kom.locekle 739.35
Tehnisko darbinieku novērtēšanas komisijas locekle
90 Guna Medne Valmiera muzeja direktores vietniece 809.60
91 Toms Upners Valmieras kultūras centra direktors 911.04
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas loceklis
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas priekšsēdētājs
92 Līga Tarbuna Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadīt. vietniece 184.22
93 Aija Ose Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu konsultante/skaidras naudas darīj. 563.35
94 Rita Pole Finanšu dienesta galvenā grāmatveža vietniece 1024.24
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) priekšsēdētāja vietniece
95 Gints Bērtiņš Kapitāla pārvaldības nodaļas finanšu analītiķis 753.92
96 Irina Kreičmane Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 588.74
97 Daiga Ramata Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 660.35
98 Svetlana Ņesterova Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 592.91
99 Klāra Arefjeva Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 572.53
100 Jeļena Morozova Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 650.83
101 Vjačeslavs Piskunovs Valmieras 2.vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā 675.40
102 Rudīte Sviķe Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 601.17
103 Natālija Šilde Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 698.33
104 Ingūna Vācmane  Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 659.91
105 Gita Krūkle Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 698.93
106 Ilga Verovkina Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 798.01
107 Karmena Goba Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 567.21
108 Astra Pacēviča Piemaksu noteikšanas pedagogiem komisijas locekle 898.84
109 Tatjana Lūkina Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks mācību darbā 781.21
110 Vineta Ragevičiusa Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks mācību darbā 627.46
111 Ilze Kaupe Sociālā dienesta sociālā darbiniece 758.31
Administratīvās komisijas locekle
112 Iveta Kļaviņa Vidzemes reģiona iekļaujošas izglītības atbalsta centra vadītāja 642.57
113 Dace Elbrete Valmieras pilsētas Būvvaldes teritorijas plānotāja - ainavu arhitekte 832.45
Koku novērtēšanas komisijas locekle
114 Iveta Dobelniece Valmieras speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītājas vietniece izglītības jomā 534.73
115 Dace Jase Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja 1076.11
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
116 Inita Kūlīte Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas tūrisma informācijas konsultante 529.41
117 Didzis Stāvausis Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists 633.58
118 Anita Tīlena Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas tūrisma projektu vadītāja 0.00
119 Antra Andersone Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 518.72
120 Jolanta Rutkovska Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 537.09
121 Līga Oliņa Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 567.75
122 Līga Jakobsone Valmieras Sociālā dienesta sociālā darbiniece 547.34
123 Laine Ločmele Valmieras Sociālā dienesta sociālā darbiniece 539.46
124 Sandra Lapiņa Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 548.69
125 Maija Zālamane Attīstības un projektu vadības nodaļas projektu vadītāja 1009.00
126 Veronika Časnoviča Valmieras Turisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultante 528.15
127 Jānis Bērziņš Informācijas tehnoloģiju nodaļas  vadītājs 1448.45
128 Ilze Brēdenfelde Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja 776.93
129 Līga Solovjova Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja vietniece 836.57
130 Baiba Tūtina Juridiskās nodaļas juriste 779.98
131 Uldis Ābeltiņš Valmieras Viestura vidusskolas skolotājs 451.70
Interešu izglītības skolotājs jauniešu centrā "Vinda"
Administratīvās komisijas loceklis
132 Mārtiņš Ābele Valmieras sākumskolas direktora vietnieks informātikas jomā 619.75
133 Rudīte Ortlova Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks izglītības jomā  659.00
134 Aiga Akmentiņa Sabiedriosko attiecību un tūrisma nodaļas informācijas konsultante 0.00
135 Rasma Grasberga Pašvaldības policijas vecākā inspektore 669.20
136 Oskars Bērziņš Pašvaldības policijas  inspektors 129.48
137 Rimants Bluķis Pašvaldības policijas  inspektors 129.48
138 Paulis Bojārs Pašvaldības policijas  inspektors 7.04
139 Valda Cīrule Pašvaldības policijas  inspektore 0
140 Ināra Briede Pašvaldības policijas  inspektore 97.11
141 Diāna Čimburidze Pašvaldības policijas  inspektore 234.33
142 Agris Drande Pašvaldības policijas  inspektors 148.90
143 Sandis Hlizovs Pašvaldības policijas  inspektors 203.93
144 Rolands Jēgers Pašvaldības policijas  inspektors 186.13
145 Aigars Jēkabsons Pašvaldības policijas  inspektors 116.61
146 Gatis Ķerpe Pašvaldības policijas  inspektors 247.64
147 Dzintars Ķerpe Pašvaldības policijas  inspektors 113.30
148 Aivis Latišs Pašvaldības policijas  vecākais inspektors 171.54
149 Egons Leonovs Pašvaldības policijas  inspektors 609.80
150 Normunds Mačs Pašvaldības policijas  inspektors 550.25
151 Ainārs Matvejevs Pašvaldības policijas  inspektors 184.42
152 Rita Ozarska Pašvaldības policijas  inspektore 123.01
153 Andra Penka Pašvaldības policijas  inspektore 129.48
154 Mikus Pētersons Pašvaldības policijas  inspektore 132.72
155 Raimonds Rībelis Pašvaldības policijas  inspektors 165.09
156 Pēteris Seleckis Pašvaldības policijas  inspektors 142.42
157 Laura Serģe Pašvaldības policijas  inspektore 188.48
158 Aleksandrs Šmeļ Pašvaldības policijas  inspektors 113.30
159 Ilgvars Ulmanis Pašvaldības policijas  inspektors 188.07
160 Igors Vills Pašvaldības policijas  inspektors 634.47
161 Mārtiņš Zurģis Pašvaldības policijas  inspektors 148.9
162 Agris Jansons Pašvaldības policijas  inspektors 451.28
163 Normunds Martinsons Pašvaldības policijas  inspektors 603.06
164 Vilnis Zvārgulis Pašvaldības policijas  inspektors 604.87
165 Ludmila Ozola Pašvaldības policijas  inspektors 444.76
166 Mirdza Liepiņa Pašvaldības policijas  inspektors 474.05
167 Inese Andersone Valmieras Mākslas vidusskolas kursu koordinatore 811.48
168 Irita Melece Valmieras Mākslas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 524.58
169 Sigita Tama Izglītības pārvaldes galvenais speciālists-metodiķis 564.88
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
170 Sanita Loze Speciālists izglītības jautājumos 687.13
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
171 Sarmīte Šata Valmieras Jaunatnes centra "Vinda" direktora vietniece izglītības jomā 432.04
172 Sanda Sokolovska Valmieras bāriņtiesas locekle 729.52
173 Santa Tanenberga Valmieras Mūzikas skolas direktora vietniece izglītības jomā 512.60
174 Aldis Apsītis Valmieras Mūzikas skolas direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 294.94
175 Gints Stikāns Informācijas tehnoloģiju nodaļas  vadītāja vietnieks 737.58
176 Mikus Krišāns Tūrisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultants 605.92
177 Iluta Bērziņa Tūrisma informācijas centra tūrisma projektu vadītāja 693.62

© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība