LatviešuEnglish

Trešdiena, 16.Aprīlis, 2014, Mintauts, Alfs, Bernadeta
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Amatpersonu atalgojums

Versija drukāšanai

Amatpersonām izmaksātā darba alga par 2014.gada MARTU

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Izmaksātā darba alga, kopā
1 Inesis Boķis Pašvaldības domes priekšsēdētājs 1711.54
Budžeta komisijas priekšsēdētājs
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas  priekšsēdētājs
2 Ričards Gailums Pašvaldības domes deputāts 395.94
Budžeta komisijas loceklis
Satiksmes drošības komisijas loceklis
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs
3 Ieva Stiģe Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja 69.19
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētāja
4 Olga Ozola Juridiskās nodaļas juriste 642.57
5 Vugars Ecmanis Pašvaldības domes deputāts 222.54
6 Andris Klepers Pašvaldības domes deputāts 222.54
7 Jānis Zemļickis Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors 1056.51
8 Uldis Jansons Pašvaldības domes deputāts 1226.63
Valmieras Viestura vidusskolas direktora vietas izpildītājs
9 Juris Jakovins Pašvaldības domes deputāts 222.54
10 Ventis Beķeris Pašvaldības domes deputāts 222.54
11 Evita Sniedze Pašvaldības domes deputāts 222.54
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja
12 Ivo Lakučs Pašvaldības domes deputāts 280.14
13 Jānis Baiks Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 2089.58
Budžeta komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Zemes komisijas loceklis
Satiksmes drošības komisijas loceklis
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
14 Aigars Vītols Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors 1673.33
Satiksmes drošības komisijas loceklis
Budžeta komisijas loceklis
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas loceklis
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) priekšsēdētājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis
Pastāvīgās iepirkumu komisijas loceklis
Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas loceklis
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas priekšēdētājs
15 Inta Štefenberga Finanšu direktore 1754.00
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas locekle
Budžeta komisijas locekle
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
16 Rūta Zaļaiskalna Galvenā grāmatvede 1019.36
17 Gunita Jansone Nekustamā īpašuma nodokļa ekonomiste 667.59
18 Armands Miķelsons Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks 792.74
Vidi degr.ēku(būvju)un nekoptu terit.apzināš.komisijas loceklis
19 Gints Konošonoks Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieks 943.21
Iepirkumu komisijas loceklis
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis
20 Ieva Miķīte-Plusniņa Juridiskās nodaļas vadītāja 956.68
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja
21 Rita Jemšika Iepirkumu komisijas locekle 1134.41
Koku novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja
Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas locekle
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) priekšsēdētāja vietniece
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas priekšēdētāja vietniece
22 Ilmārs Eglītis Dzīvokļu komisijas loceklis 881.99
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas loceklis
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) sekretārs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas loceklis
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas loceklis
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks
23 Gunta Upīte Galvenā speciāliste dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos 541.75
Apmeklētāju pieņemšanas centra iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas priekšsēdētāja
24 Evija Stračinska Galvenā speciāliste telpu nomas jautājumos 626.25
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas sekretāre
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas priekšsēdētājas vietniece
25 Sandra Kārkliņa Galvenā speciāliste dzīvokļu jautājumos 395.84
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas locekle
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekle
26 Anda Saliņa Galvenā speciāliste zemes nomas jautājumos 649.37
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas locekle
Zemes komisijas locekle
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietniece
27 Iveta Sokola-Sokolova Valmieras Sociālā dienesta vadītāja 1060.21
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekle
Dzīvokļu komisijas locekle
Valmieras bāriņtiesas locekle
28 Jana Beķere Valmieras Sociālā dienesta vadītājas vietniece 573.90
29 Anete Andžejevska Finanšu dienesta finanšu direktores vietniece 1081.72
30 Rita Viļumsone Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 813.83
31 Vija Kuģe Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnice 671.67
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas priekšsēdētāja
32 Iveta Pāže Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja 962.27
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekle
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
33 Līga Šmukste Budžeta ekonomiste 608.61
34 Ilze Polka Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja 898.86
Bērnu tiesību aizsardzības komisijaspriekšsēdētāja
35 Andris Alpeus Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 792.21
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas loceklis
Administratīvās komisijas priekšēdētāja vietnieks
36 Guntars Štrombergs Pašvaldības domes deputāts 259.90
Budžeta komisijas loceklis
37 Inese Ķirse Valmieras bāriņtiesas locekle 97.95
38 Jolanta Brūniņa Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītāja – pilsētas galvenā arhitekte 1050.66
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) locekle
Avārijas ēku (būvju) apzināšanas komisijas priekšsēdētāja
Zemes komisijas locekle
39 Juris Zariņš Valmieras pilsētas Būvvaldes vbadītāja vietnieks - zemes ierīkotājs 885.25
Zemes komisijas priekšsēdētājs
Satiksmes drošības komisijas loceklis
40 Juris Mellēns Valmieras pilsētas galvenais būvinspektors 799.67
Ēku un būvju ekspluatācijas pieņemšanas komisijas priekšsēdētājs
41 Teiksma Rusmane Pansionāta „Valmiera” direktore 970.28
42 Daiga Rokpelne Valmieras bibliotēkas direktore 1426.93
43 Iveta Blūma Valmieras novadpētniecības muzeja direktore 0.00
44 Elita Skrastiņa Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes „Ezītis” vadītāja 706.05
45 Sarmīte Indriksone Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja 628.71
46 Evija Lipe Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” vadītāja 620.96
47 Iveta Nolberga Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes „Kārliena” vadītāja 384.29
48 Guntra Kukjāne Valmieras speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītāja 712.90
49 Baiba Valpētere Valmieras  pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” vadītāja 580.10
50 Ligita Audēja Valmieras  pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” pārzine 371.70
51 Artūrs Skrastiņš Valmieras pamatskolas direktors 1034.01
Pašvaldības domes deputāts
Budžeta komisijas loceklis
52 Viktors Litaunieks Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktors 768.33
53 Rudīte Markus Valmieras 5.vidusskolas direktore 932.60
54 Agita Zariņa Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktore 980.57
55 Andrejs Gluhovs Pašvaldības domes deputāts 1040.98
Valmieras 2.vidusskolas direktors
56 Edgars Bogdāns Valmieras Mākslas vidusskolas direktors 753.44
57 Aivars Cepītis Valmieras Mūzikas skolas direktors 713.10
58 Līga Dzene Valmieras Bērnu sporta skolas direktore 870.36
59 Andris Tauriņš Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktors 878.71
60 Dāvis Sirmais Jauniešu centra "Vinda"direktors 690.44
61 Valdis Jēgers Dzīvokļus komisijas loceklis 0
Satiksmes drošības komisijas loceklis
62 Indulis Rūsis Administratīvās komisijas loceklis 48.97
63 Valdis Stiģis Satiksmes drošības komisijas priekšsēdētājs 68.64
64 Inga Markava Nekustamā īpašuma nodokļa administratore 678.77
65 Evija Voitkāne Valmieras pilsētas pašvaldības domes izpilddirektora vietniece 1453.22
Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas locekle
Budžeta komisijas locekle
66 Ilva Lakuča Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jautājumos 988.73
Valmieras bāriņtiesas locekle
67 Ināra Allika Administratīvās komisijas locekle 568.75
Bāriņtiesas priekšēdētāja palīgs
68 Indra Zaula Pansionāta „Valmiera” direktores vietniece 678.19
69 Velga Krieva Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 787.21
70 Aiga Ieviņa Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn.izglītības jomā 712.35
71 Kaspars Žogots Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn.izglītības jomā 397.55
72 Ilze Brice Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 738.36
73 Diāna Rudzīte Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 683.47
74 Alberts Noviks Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. saimnieciskajā jomā 518.93
75 Inta Ādamsone Valmieras sākumskolas  direktora vietniece izglītības jomā 771.08
76 Inese Zēģele Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā jomā 710.22
77 Sanita Eglīte Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā  jomā 785.64
78 Zintis Krūklis Valmieras sākumskolas direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 528.15
79 Ingūna Ozola Valmieras Mākslas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 677.01
80 Ilze Lielkāja Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītājas vietniece adm.saimnieciskajā darbā 381.90
81 Daina Liepiņa Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietniece izglītības  jomā 511.54
82 Ineta Vanaga Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” vadītājas vietniece izglītības jomā 435.13
83 Guna Vorpa Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis"vadītājas vietniece izglītības jomā 471.91
Darbinieku novērtēšanas komisijas locekle
84 Gunta Lāce Valmieras Valsts ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā 908.52
85 Māris Bušmanis Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietn. izglītības jomā 958.15
86 Ināra Punkstiņa Valmieras Pārgaujas ģimāzijas direktores vietn.  Izglītības jomā 806.96
87 Arta Pūgule-Ignate Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietn. izglītības jomā 818.32
Piemaksu noteikšanas ped.kom.locekle
88 Jānis Ķīsis Valmieras Pārgaujas ģimnazijas direktores vietn. saimnieciskā darbā 558.76
Tehnisko darbinieku novērtēšanas komisijas loceklis
89 Anda Asafreja Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas piemaksu noteikšanas ped.kom.locekle 724.64
Tehnisko darbinieku novērtēšanas komisijas locekle
90 Guna Medne Valmiera muzeja direktores vietniece 787.60
91 Toms Upners Valmieras kultūras centra direktors 909.06
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas loceklis
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas priekšsēdētājs
92 Līga Tarbuna Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadīt. vietniece 0.00
93 Aija Ose Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu konsultante/skaidras naudas darīj. 588.08
94 Rita Pole Finanšu dienesta galvenā grāmatveža vietniece 657.00
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) priekšsēdētāja vietniece
95 Gints Bērtiņš Kapitāla pārvaldības nodaļas finanšu analītiķis 743.39
96 Irina Kreičmane Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 533.25
97 Daiga Ramata Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 649.21
98 Svetlana Ņesterova Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 636.24
99 Klāra Arefjeva Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 560.12
100 Jeļena Morozova Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 570.28
101 Vjačeslavs Piskunovs Valmieras 2.vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā 662.98
102 Rudīte Sviķe Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 587.80
103 Natālija Šilde Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 679.00
104 Ingūna Vācmane  Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 649.30
105 Gita Krūkle Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 690.22
106 Ilga Verovkina Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 811.93
107 Karmena Goba Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 553.10
108 Astra Pacēviča Piemaksu noteikšanas pedagogiem komisijas locekle 866.82
109 Tatjana Lūkina Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks mācību darbā 774.26
110 Vineta Ragevičiusa Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks mācību darbā 620.24
111 Ilze Kaupe Sociālā dienesta sociālā darbiniece 726.53
Administratīvās komisijas locekle
112 Iveta Kļaviņa Vidzemes reģiona iekļaujošas izglītības atbalsta centra vadītāja 642.57
113 Dace Elbrete Valmieras pilsētas Būvvaldes teritorijas plānotāja - ainavu arhitekte 508.24
Koku novērtēšanas komisijas locekle
114 Iveta Dobelniece Valmieras speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītājas vietniece izglītības jomā 527.97
115 Dace Jase Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja 1050.28
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
116 Inita Kūlīte Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas tūrisma informācijas konsultante 519.40
117 Didzis Stāvausis Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists 633.58
118 Anita Deigele Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas tūrisma projektu vadītāja 601.95
119 Antra Andersone Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 507.74
120 Jolanta Rutkovska Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 537.14
121 Līga Oliņa Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 567.75
122 Līga Jakobsone Valmieras Sociālā dienesta sociālā darbiniece 547.34
123 Laine Ločmele Valmieras Sociālā dienesta sociālā darbiniece 586.94
124 Sandra Lapiņa Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 475.87
125 Maija Zālamane Attīstības un projektu vadības nodaļas projektu vadītāja 1020.34
126 Veronika Časnoviča Valmieras Turisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultante 519.40
127 Jānis Bērziņš Informācijas tehnoloģiju nodaļas  vadītājs 1000.98
128 Ilze Brēdenfelde Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja 948.09
129 Līga Solovjova Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja vietniece 686.78
130 Baiba Tūtina Juridiskās nodaļas juriste 706.23
131 Uldis Ābeltiņš Valmieras Viestura vidusskolas skolotājs 560.25
Interešu izglītības skolotājs jauniešu centrā "Vinda"
Administratīvās komisijas loceklis
132 Mārtiņš Ābele Valmieras sākumskolas direktora vietnieks informātikas jomā 618.77
133 Rudīte Ortlova Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks izglītības jomā  647.92
134 Aiga Akmentiņa Sabiedriosko attiecību un tūrisma nodaļas informācijas konsultante 0.00
135 Rasma Grasberga Pašvaldības policijas vecākā inspektore 669.20
136 Oskars Bērziņš Pašvaldības policijas  inspektors 113.30
137 Rimants Bluķis Pašvaldības policijas  inspektors 171.06
138 Paulis Bojārs Pašvaldības policijas  inspektors 113.30
139 Valda Cīrule Pašvaldības policijas  inspektore 77.69
140 Ināra Briede Pašvaldības policijas  inspektore 113.30
141 Diāna Čimburidze Pašvaldības policijas  inspektore 171.41
142 Agris Drande Pašvaldības policijas  inspektors 123.01
143 Sandis Hlizovs Pašvaldības policijas  inspektors 113.30
144 Rolands Jēgers Pašvaldības policijas  inspektors 108.44
145 Aigars Jēkabsons Pašvaldības policijas  inspektors 113.30
146 Gatis Ķerpe Pašvaldības policijas  inspektors 226.59
147 Dzintars Ķerpe Pašvaldības policijas  inspektors 190.42
148 Aivis Latišs Pašvaldības policijas  vecākais inspektors 308.91
149 Egons Leonovs Pašvaldības policijas  inspektors 482.85
150 Normunds Mačs Pašvaldības policijas  inspektors 561.36
151 Ainārs Matvejevs Pašvaldības policijas  inspektors 118.15
152 Rita Ozarska Pašvaldības policijas  inspektore 168.33
153 Andra Penka Pašvaldības policijas  inspektore 113.30
154 Mikus Pētersons Pašvaldības policijas  inspektore 172.54
155 Raimonds Rībelis Pašvaldības policijas  inspektors 407.27
156 Pēteris Seleckis Pašvaldības policijas  inspektors 87.41
157 Laura Serģe Pašvaldības policijas  inspektore 139.19
158 Aleksandrs Šmeļ Pašvaldības policijas  inspektors 113.30
159 Ilgvars Ulmanis Pašvaldības policijas  inspektors 184.69
160 Igors Vills Pašvaldības policijas  inspektors 113.30
161 Mārtiņš Zurģis Pašvaldības policijas  inspektors 158.62
162 Agris Jansons Pašvaldības policijas  inspektors 438.23
163 Normunds Martinsons Pašvaldības policijas  inspektors 441.49
164 Vilnis Zvārgulis Pašvaldības policijas  inspektors 516.15
165 Ludmila Ozola Pašvaldības policijas  inspektors 451.28
166 Mirdza Liepiņa Pašvaldības policijas  inspektors 430.62
167 Inese Andersone Valmieras Mākslas vidusskolas kursu koordinatore 824.89
168 Irita Melece Valmieras Mākslas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 587.38
169 Sigita Tama Izglītības pārvaldes galvenais speciālists-metodiķis 642.57
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
170 Sanita Loze Speciālists izglītības jautājumos 934.19
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
171 Sarmīte Šata Valmieras Jaunatnes centra "Vinda" direktora vietniece izglītības jomā 270.33
172 Sanda Sokolovska Valmieras bāriņtiesas locekle 626.10

© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība