LatviešuEnglish

Piektdiena, 24.Oktobris, 2014, Renāte, Modrīte, Mudrīte
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Amatpersonu atalgojums

Versija drukāšanai

Amatpersonām izmaksātā darba alga par 2014.gada SEPTEMBRI

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Izmaksātā darba alga, kopā
1 Inesis Boķis Pašvaldības domes priekšsēdētājs 1711.54
Budžeta komisijas priekšsēdētājs
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas  priekšsēdētājs
2 Ričards Gailums Pašvaldības domes deputāts 395.94
Budžeta komisijas loceklis
Satiksmes drošības komisijas loceklis
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs
3 Ieva Stiģe Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja 69.19
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētāja
4 Olga Ozola Juridiskās nodaļas juriste 553.20
5 Vugars Ecmanis Pašvaldības domes deputāts 222.54
6 Andris Klepers Pašvaldības domes deputāts 222.54
7 Jānis Zemļickis Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors 882.01
8 Uldis Jansons Pašvaldības domes deputāts 1228.78
Valmieras Viestura vidusskolas direktors
9 Juris Jakovins Pašvaldības domes deputāts 222.54
10 Ventis Beķeris Pašvaldības domes deputāts 222.54
11 Evita Sniedze Pašvaldības domes deputāts 222.54
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja
12 Ivo Lakučs Pašvaldības domes deputāts 292.81
13 Jānis Baiks Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 1655.26
Budžeta komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Zemes komisijas loceklis
Satiksmes drošības komisijas loceklis
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
14 Aigars Vītols Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors 1673.21
Satiksmes drošības komisijas loceklis
Budžeta komisijas loceklis
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas loceklis
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) priekšsēdētājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis
Pastāvīgās iepirkumu komisijas loceklis
Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas loceklis
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas priekšēdētājs
15 Inta Štefenberga Finanšu direktore 1380.34
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas locekle
Budžeta komisijas locekle
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
16 Rūta Zaļaiskalna Galvenā grāmatvede 1017.89
17 Gunita Jansone Nekustamā īpašuma nodokļa ekonomiste 667.59
18 Armands Miķelsons Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks 792.74
Vidi degr.ēku(būvju)un nekoptu terit.apzināš.komisijas loceklis
19 Gints Konošonoks Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieks 1035.12
Iepirkumu komisijas loceklis
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis
20 Ieva Miķīte-Plusniņa Juridiskās nodaļas vadītāja 956.68
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja
21 Rita Jemšika Iepirkumu komisijas locekle 1170.07
Koku novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja
Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas locekle
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) priekšsēdētāja vietniece
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas priekšēdētāja vietniece
22 Ilmārs Eglītis Dzīvokļu komisijas loceklis 881.99
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas loceklis
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) sekretārs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas loceklis
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas loceklis
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks
23 Gunta Upīte Galvenā speciāliste dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos 541.75
Apmeklētāju pieņemšanas centra iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas priekšsēdētāja
24 Evija Stračinska Galvenā speciāliste telpu nomas jautājumos 586.65
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas sekretāre
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas priekšsēdētājas vietniece
25 Sandra Kārkliņa Valmieras sociālā dienesta vadītāja pienākumu izpildītāja 624.38
Galvenā speciāliste dzīvokļu jautājumos
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas locekle
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekle
26 Anda Saliņa Galvenā speciāliste zemes nomas jautājumos 659.49
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas locekle
Zemes komisijas locekle
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietniece
27 Iveta Sokola-Sokolova Valmieras Sociālā dienesta vadītāja 0.00
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekle
Dzīvokļu komisijas locekle
Valmieras bāriņtiesas locekle
28 Jana Beķere Valmieras Sociālā dienesta vadītājas vietniece 608.12
29 Anete Andžejevska Finanšu dienesta finanšu direktores vietniece 1081.72
30 Rita Viļumsone Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 812.28
31 Vija Kuģe Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnice 693.96
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas priekšsēdētāja
32 Iveta Pāže Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja 922.67
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekle
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
33 Līga Šmukste Budžeta ekonomiste 609.77
34 Ilze Polka Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja 956.59
Bērnu tiesību aizsardzības komisijaspriekšsēdētāja
35 Andris Alpeus Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 792.21
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas loceklis
Administratīvās komisijas priekšēdētāja vietnieks
36 Guntars Štrombergs Pašvaldības domes deputāts 259.90
Budžeta komisijas loceklis
37 Inese Ķirse Valmieras bāriņtiesas locekle 97.95
38 Jolanta Brūniņa Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītāja – pilsētas galvenā arhitekte 1050.15
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) locekle
Avārijas ēku (būvju) apzināšanas komisijas priekšsēdētāja
Zemes komisijas locekle
39 Juris Zariņš Valmieras pilsētas Būvvaldes vbadītāja vietnieks - zemes ierīkotājs 885.25
Zemes komisijas priekšsēdētājs
Satiksmes drošības komisijas loceklis
40 Juris Mellēns Valmieras pilsētas galvenais būvinspektors 914.87
Ēku un būvju ekspluatācijas pieņemšanas komisijas priekšsēdētājs
41 Teiksma Rusmane Pansionāta „Valmiera” direktore 970.28
42 Daiga Rokpelne Valmieras bibliotēkas direktore 1217.87
43 Iveta Blūma Valmieras novadpētniecības muzeja direktore 940.43
44 Elita Skrastiņa Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes „Ezītis” vadītāja 739.01
45 Sarmīte Indriksone Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja 677.79
46 Evija Lipe Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” vadītāja 677.79
47 Iveta Nolberga Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes „Kārliena” vadītāja 689.86
48 Guntra Kukjāne Valmieras speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītāja 739.01
49 Baiba Valpētere Valmieras  pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” vadītāja 609.77
50 Ligita Audēja Valmieras  pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” pārzine 371.70
51 Artūrs Skrastiņš Valmieras pamatskolas direktors 1138.72
Pašvaldības domes deputāts
Budžeta komisijas loceklis
52 Viktors Litaunieks Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktors 739.17
53 Rudīte Markus Valmieras 5.vidusskolas direktore 823.04
54 Agita Zariņa Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktore 999.26
55 Andrejs Gluhovs Pašvaldības domes deputāts 1047.36
Valmieras 2.vidusskolas direktors
56 Edgars Bogdāns Valmieras Mākslas vidusskolas direktors 782.07
57 Aivars Cepītis Valmieras Mūzikas skolas direktors 736.53
58 Līga Dzene Valmieras Bērnu sporta skolas direktore 849.71
59 Andris Tauriņš Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktors 898.89
60 Dāvis Sirmais Jauniešu centra "Vinda"direktors 669.78
61 Valdis Jēgers Dzīvokļus komisijas loceklis 0
Satiksmes drošības komisijas loceklis
62 Indulis Rūsis Administratīvās komisijas loceklis 48.97
63 Valdis Stiģis Satiksmes drošības komisijas priekšsēdētājs 68.64
64 Inga Markava Nekustamā īpašuma nodokļa administratore 692.32
65 Evija Voitkāne Valmieras pilsētas pašvaldības domes izpilddirektora vietniece 1453.22
Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas locekle
Budžeta komisijas locekle
66 Ilva Lakuča Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jautājumos 906.78
Valmieras bāriņtiesas locekle
67 Ināra Allika Administratīvās komisijas locekle 568.75
Bāriņtiesas priekšēdētāja palīgs
68 Indra Zaula Pansionāta „Valmiera” direktores vietniece 683.38
69 Velga Krieva Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 682.09
70 Aiga Ieviņa Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn.izglītības jomā 590.80
71 Kaspars Žogots Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn.izglītības jomā 412.86
72 Ilze Brice Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 837.66
73 Diāna Rudzīte Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 589.66
74 Alberts Noviks Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. saimnieciskajā jomā 518.93
75 Inta Ādamsone Valmieras sākumskolas  direktora vietniece izglītības jomā 682.13
76 Inese Zēģele Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā jomā 671.68
77 Sanita Eglīte Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā  jomā 800.77
78 Zintis Krūklis Valmieras sākumskolas direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 528.15
79 Ingūna Ozola Valmieras Mākslas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 660.20
80 Ilze Lielkāja Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītājas vietniece adm.saimnieciskajā darbā 299.20
81 Daina Liepiņa Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietniece izglītības  jomā 524.74
82 Ineta Vanaga Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” vadītājas vietniece izglītības jomā 440.42
83 Guna Vorpa Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis"vadītājas vietniece izglītības jomā 508.42
Darbinieku novērtēšanas komisijas locekle
84 Mudīte Maculēviča Valmieras Valsts ģimnāzijas direktora vietniece metodiskajā darbā 673.34
85 Baiba Bikše Valmieras Valsts ģimnāzijas direktora vietniece metodiskajā darbā 944.52
86 Māris Bušmanis Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietn. izglītības jomā 902.96
87 Ināra Punkstiņa Valmieras Pārgaujas ģimāzijas direktores vietn.  Izglītības jomā 800.96
88 Arta Pūgule-Ignate Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietn. izglītības jomā 788.31
Piemaksu noteikšanas ped.kom.locekle
89 Jānis Ķīsis Valmieras Pārgaujas ģimnazijas direktores vietn. saimnieciskā darbā 550.07
Tehnisko darbinieku novērtēšanas komisijas loceklis
90 Anda Asafreja Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas piemaksu noteikšanas ped.kom.locekle 749.77
Tehnisko darbinieku novērtēšanas komisijas locekle
91 Guna Medne Valmiera muzeja direktores vietniece 831.97
92 Toms Upners Valmieras kultūras centra direktors 909.06
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas loceklis
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle
Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas priekšsēdētājs
93 Līga Tarbuna Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadīt. vietniece 778.61
94 Aija Ose Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu konsultante/skaidras naudas darīj. 562.16
95 Rita Pole Finanšu dienesta galvenā grāmatveža vietniece 813.38
Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas (līdzfinansēj.piešķ.) priekšsēdētāja vietniece
96 Gints Bērtiņš Kapitāla pārvaldības nodaļas finanšu analītiķis 743.39
97 Baiba Balode Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā 582.92
98 Daiga Ramata Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 675.33
99 Irina Kreičmane Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 549.47
100 Klāra Arefjeva Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 730.41
101 Jeļena Morozova Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 693.08
102 Vjačeslavs Piskunovs Valmieras 2.vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā 702.35
103 Rudīte Sviķe Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 484.43
104 Natālija Šilde Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 705.74
105 Ingūna Vācmane  Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 659.15
106 Inese Melnalksne Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes "Kārliena" vadītāja vietnieks izglītības jomā  436.32
107 Ilga Verovkina Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 763.60
108 Karmena Goba Valmieras Viestura vidusskolas direktores vietn. izglītības jomā 579.12
109 Astra Pacēviča Piemaksu noteikšanas pedagogiem komisijas locekle 888.90
110 Tatjana Lūkina Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks mācību darbā 749.82
111 Vineta Ragevičiusa Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks mācību darbā 607.51
112 Ilze Kaupe Sociālā dienesta sociālā darbiniece 742.05
Administratīvās komisijas locekle
113 Iveta Kļaviņa Vidzemes reģiona iekļaujošas izglītības atbalsta centra vadītāja 642.57
114 Dace Elbrete Valmieras pilsētas Būvvaldes teritorijas plānotāja - ainavu arhitekte 827.59
Koku novērtēšanas komisijas locekle
115 Iveta Dobelniece Valmieras speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītājas vietniece izglītības jomā 528.15
116 Dace Jase Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja 1134.02
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
117 Inita Kūlīte Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas tūrisma informācijas konsultante 528.15
118 Didzis Stāvausis Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists 783.81
119 Anita Tīlena Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas tūrisma projektu vadītāja 0.00
120 Antra Andersone Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 507.74
121 Jolanta Rutkovska Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 537.14
122 Līga Oliņa Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 567.75
123 Līga Jakobsone Valmieras Sociālā dienesta sociālā darbiniece 547.34
124 Laine Ločmele Valmieras Sociālā dienesta sociālā darbiniece 547.34
125 Sandra Lapiņa Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 537.45
126 Maija Zālamane Attīstības un projektu vadības nodaļas projektu vadītāja 1014.54
127 Veronika Časnoviča Valmieras Turisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultante 535.52
128 Gints Stikāns Informācijas tehnoloģiju nodaļas  vadītāja vietnieks 735.61
129 Ilze Brēdenfelde Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja 950.32
130 Līga Solovjova Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja vietniece 647.18
131 Baiba Tūtina Juridiskās nodaļas juriste 863.14
132 Uldis Ābeltiņš Valmieras Viestura vidusskolas skolotājs 681.25
Interešu izglītības skolotājs jauniešu centrā "Vinda"
Administratīvās komisijas loceklis
133 Mārtiņš Ābele Valmieras sākumskolas direktora vietnieks informātikas jomā 988.11
134 Rudīte Ortlova Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks izglītības jomā  673.85
135 Aiga Akmentiņa Sabiedriosko attiecību un tūrisma nodaļas informācijas konsultante 0.00
136 Rasma Grasberga Pašvaldības policijas vecākā inspektore 669.20
137 Oskars Bērziņš Pašvaldības policijas  inspektors 103.59
138 Rimants Bluķis Pašvaldības policijas  inspektors 103.59
139 Paulis Bojārs Pašvaldības policijas  inspektors 140.55
140 Valda Cīrule Pašvaldības policijas  inspektore 0.00
141 Ināra Briede Pašvaldības policijas  inspektore 161.42
142 Diāna Roberta Pašvaldības policijas  inspektore 87.41
143 Agris Drande Pašvaldības policijas  inspektors 123.01
144 Sandis Hlizovs Pašvaldības policijas  inspektors 139.11
145 Rolands Jēgers Pašvaldības policijas  inspektors 113.30
146 Aigars Jēkabsons Pašvaldības policijas  inspektors 129.36
147 Gatis Ķerpe Pašvaldības policijas  inspektors 479.09
148 Dzintars Ķerpe Pašvaldības policijas  inspektors 87.41
149 Aivis Latišs Pašvaldības policijas  vecākais inspektors 228.72
150 Egons Leonovs Pašvaldības policijas  inspektors 478.27
151 Normunds Mačs Pašvaldības policijas  inspektors 408.20
152 Ainārs Matvejevs Pašvaldības policijas  inspektors 61.51
153 Rita Ozarska Pašvaldības policijas  inspektore 145.66
154 Andra Penka Pašvaldības policijas  inspektore 103.59
155 Mikus Pētersons Pašvaldības policijas  inspektore 113.30
156 Raimonds Rībelis Pašvaldības policijas  inspektors 187.76
157 Pēteris Seleckis Pašvaldības policijas  inspektors 200.70
158 Laura Serģe Pašvaldības policijas  inspektore 161.86
159 Aleksandrs Šmeļ Pašvaldības policijas  inspektors 183.82
160 Ilgvars Ulmanis Pašvaldības policijas  inspektors 152.46
161 Igors Vills Pašvaldības policijas  inspektors 230.68
162 Mārtiņš Zurģis Pašvaldības policijas  inspektors 182.55
163 Agris Jansons Pašvaldības policijas  inspektors 468.71
164 Normunds Martinsons Pašvaldības policijas  inspektors 463.15
165 Vilnis Zvārgulis Pašvaldības policijas  inspektors 505.15
166 Ludmila Ozola Pašvaldības policijas  inspektors 462.17
167 Mirdza Liepiņa Pašvaldības policijas  inspektors 454.78
168 Inese Andersone Valmieras Mākslas vidusskolas kursu koordinatore 733.93
169 Irita Melece Valmieras Mākslas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 474.60
170 Sigita Tama Izglītības pārvaldes galvenais speciālists-metodiķis 717.94
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle
171 Sanita Loze Speciālists izglītības jautājumos 776.11
Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas locekle
172 Sarmīte Šata Valmieras Jaunatnes centra "Vinda" direktora vietniece izglītības jomā 456.73
173 Sanda Sokolovska Valmieras bāriņtiesas locekle 654.14
174 Santa Tanenberga Valmieras Mūzikas skolas direktora vietniece izglītības jomā 456.16
175 Aldis Apsītis Valmieras Mūzikas skolas direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 268.37
176 Aivars Tomiņš Valmieras Mūzikas skolas direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 192.62
177 Iluta Bērziņa Tūrisma informācijas centra tūrisma projektu vadītāja 722.15

© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība