LatviešuEnglish

Piektdiena, 30.Janvāris, 2015, Tīna, Valentīna, Pārsla
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Amatpersonu atalgojums

Versija drukāšanai

Amatpersonām izmaksātā darba alga par 2014.gada DECEMBRI

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Izmaksātā darba alga, kopā
1 Jānis Baiks Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs 2472.15
2 Ričards Gailums Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 1624.86
3 Aigars Vītols Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors 2257.04
4 Evija Voitkāne Valmieras pilsētas pašvaldības  izpilddirektora vietniece 1457.29
5 Vugars Ecmanis Pašvaldības domes deputāts 222.54
6 Andris Klepers Pašvaldības domes deputāts 259.90
7 Jānis Zemļickis Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors 923.50
8 Uldis Jansons Valmieras Viestura vidusskolas direktors, pašvaldības  domes deputāts 1228.78
9 Juris Jakovins Pašvaldības domes deputāts 222.54
10 Ventis Beķeris Pašvaldības domes deputāts 222.54
11 Evita Sniedze Pašvaldības domes deputāts 222.54
12 Ivo Lakučs Pašvaldības domes deputāts 292.81
13 Inta Štefenberga Finanšu dienesta finanšu direktore 1983.78
14 Rūta Zaļaiskalna Finanšu dienesta galvenā grāmatvede 1017.89
15 Gunita Jansone Nekustamā īpašuma nodokļa ekonomiste 667.59
16 Armands Miķelsons Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks 949.45
17 Gints Konošonoks Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieks 943.21
18 Ieva Miķīte-Plusniņa Juridiskās nodaļas vadītāja 1077.30
19 Olga Ozola Juridiskās nodaļas juriste 720.57
20 Lelde Birkenšteina-Putniņa Juridiskās nodaļas juriste 627.94
21 Rita Jemšika Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja 1130.26
22 Ilmārs Eglītis Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks 1493.21
23 Gunta Upīte Galvenā speciāliste dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos 539.34
24 Evija Stračinska Galvenā speciāliste telpu nomas jautājumos 740.49
25 Sandra Kārkliņa Valmieras sociālā dienesta vadītāja pienākumu izpildītāja 785.14
26 Anda Saliņa Galvenā speciāliste zemes nomas jautājumos 688.83
27 Iveta Sokola-Sokolova Valmieras Sociālā dienesta vadītāja 0.00
28 Jana Beķere Valmieras Sociālā dienesta vadītājas vietniece 602.97
29 Anete Andžejevska Finanšu dienesta finanšu direktores vietniece 1614.05
30 Rita Viļumsone Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 813.83
31 Vija Kuģe Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece 811.11
32 Iveta Pāže Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja 953.12
33 Līga Šmukste Budžeta ekonomiste 609.77
34 Ilze Polka Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja 898.86
35 Andris Alpeus Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 790.72
36 Guntars Štrombergs Pašvaldības domes deputāts 259.90
37 Inese Ķirse Valmieras bāriņtiesas locekle 97.95
38 Jolanta Brūniņa Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītāja – pilsētas galvenā arhitekte 1043.89
39 Juris Zariņš Valmieras pilsētas Būvvaldes vbadītāja vietnieks - zemes ierīkotājs 885.25
40 Juris Mellēns Valmieras pilsētas galvenais būvinspektors 914.87
41 Teiksma Rusmane Pansionāta „Valmiera” direktore 970.23
42 Daiga Rokpelne Valmieras bibliotēkas direktore 1217.87
43 Iveta Blūma Valmieras novadpētniecības muzeja direktore 914.65
44 Elita Skrastiņa Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes „Ezītis” vadītāja 739.01
45 Sarmīte Indriksone Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja 677.79
46 Evija Lipe Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” vadītāja 677.79
47 Iveta Nolberga Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes „Kārliena” vadītāja 596.32
48 Guntra Kukjāne Valmieras speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītāja 739.01
49 Baiba Valpētere Valmieras  pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” vadītāja 583.42
50 Sandra Boluža Valmieras  pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” darba kvalitātes komisijas locekle 489.19
51 Artūrs Skrastiņš Valmieras sākumskolas direktors,pašvaldības domes deputāts 1138.72
52 Viktors Litaunieks Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktors 775.86
53 Rudīte Markus Valmieras 5.vidusskolas direktore 823.04
54 Agita Zariņa Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktore 999.26
55 Andrejs Gluhovs Valmieras 2.vidusskolas direktors,pašvaldības domes deputāts 1084.72
56 Edgars Bogdāns Valmieras Mākslas vidusskolas direktors 768.30
57 Aivars Cepītis Valmieras Mūzikas skolas direktors 637.41
58 Līga Dzene Valmieras Bērnu sporta skolas direktore 849.71
59 Andris Tauriņš Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktors 898.89
60 Dāvis Sirmais Jauniešu centra "Vinda" direktors 656.45
61 Valdis Jēgers Dzīvokļus komisijas loceklis 0.00
62 Indulis Rūsis Administratīvās komisijas loceklis 48.97
63 Valdis Stiģis Satiksmes drošības komisijas priekšsēdētājs 68.64
64 Inga Markava Nekustamā īpašuma nodokļa administratore 678.77
65 Ieva Stiģe Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja 69.19
66 Ilva Lakuča Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jautājumos 890.86
67 Ināra Allika Administratīvās komisijas locekle 568.75
68 Indra Zaula Pansionāta „Valmiera” direktores vietniece 683.38
69 Velga Krieva Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 780.71
70 Aiga Ieviņa Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn.izglītības jomā 0.00
71 Kaspars Žogots Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn.izglītības jomā 412.86
72 Ilze Brice Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 833.99
73 Diāna Rudzīte Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 589.66
74 Alberts Noviks Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. saimnieciskajā jomā 518.93
75 Inta Ādamsone Valmieras sākumskolas  direktora vietniece izglītības jomā 682.13
76 Inese Zēģele Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā jomā 671.68
77 Sanita Eglīte Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā  jomā 776.50
78 Zintis Krūklis Valmieras sākumskolas direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 528.15
79 Ingūna Ozola Valmieras Mākslas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 660.20
80 Ilze Lielkāja Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītājas vietniece adm.saimnieciskajā darbā 381.90
81 Daina Liepiņa Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietniece izglītības  jomā 524.74
82 Ineta Vanaga Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” vadītājas vietniece izglītības jomā 436.32
83 Guna Vorpa Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis"vadītājas vietniece izglītības jomā 508.42
84 Mudīte Maculēviča Valmieras Valsts ģimnāzijas direktora vietniece metodiskajā darbā 673.34
85 Baiba Bikše Valmieras Valsts ģimnāzijas direktora vietniece metodiskajā darbā 889.60
86 Māris Bušmanis Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietn. izglītības jomā 902.96
87 Ināra Punkstiņa Valmieras Pārgaujas ģimāzijas direktores vietn.  Izglītības jomā 757.19
88 Arta Pūgule-Ignate Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietn. izglītības jomā 788.31
89 Jānis Ķīsis Valmieras Pārgaujas ģimnazijas direktores vietn. saimnieciskā darbā 550.07
90 Jānis Sekačs Valmieras 5.vidusskolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 463.29
91 Anda Asafreja Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas piemaksu noteikšanas ped.kom.locekle 759.94
92 Guna Medne Valmiera muzeja direktores vietniece 787.60
93 Toms Upners Valmieras kultūras centra direktors 909.06
94 Guntis Braslis Speciālists mājokļu jautājumos 547.34
95 Aija Ose Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu konsultante/skaidras naudas darīj. 562.16
96 Rita Pole Finanšu dienesta galvenā grāmatveža vietniece 848.82
97 Gints Bērtiņš Kapitāla pārvaldības nodaļas finanšu analītiķis 743.39
98 Baiba Balode Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā 722.93
99 Daiga Ramata Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 607.08
100 Irina Kreičmane Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 533.15
101 Klāra Arefjeva Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 730.41
102 Jeļena Morozova Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 693.08
103 Vjačeslavs Piskunovs Valmieras 2.vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā 702.35
104 Rudīte Sviķe Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 484.43
105 Natālija Šilde Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 705.74
106 Ingūna Vācmane  Valmieras Viestura vidusskolas direktora vietn. izglītības jomā 629.25
107 Inese Melnalksne Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes "Kārliena" vadītāja vietnieks izglītības jomā  389.69
108 Ilga Verovkina Valmieras Viestura vidusskolas direktora vietn. izglītības jomā 759.71
109 Karmena Goba Valmieras Viestura vidusskolas direktora vietn. izglītības jomā 579.12
110 Astra Pacēviča Piemaksu noteikšanas pedagogiem komisijas locekle 958.70
111 Agnese Degle Valmieras Viestura vidusskolas direktora vietnies izglītības jomā 646.00
112 Līga Vaite Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks mācību darbā 775.42
113 Ilze Kaupe Sociālā dienesta sociālā darbiniece 726.53
114 Iveta Kļaviņa Speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos 642.57
115 Dace Elbrete Valmieras pilsētas Būvvaldes teritorijas plānotāja - ainavu arhitekte 827.59
116 Iveta Dobelniece Valmieras speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītājas vietniece izglītības jomā 528.15
117 Dace Jase Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja 1054.88
118 Inita Kūlīte Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas tūrisma informācijas konsultante 528.15
119 Kalvis Zaļaiskalns Valmieras Viestura vidusskolas direktora vietnies izglītības jomā 585.35
120 Anita Tīlena Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas tūrisma projektu vadītāja 0.00
121 Antra Andersone Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 507.74
122 Jolanta Rutkovska Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 537.14
123 Līga Oliņa Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 567.75
124 Līga Jakobsone Valmieras Sociālā dienesta sociālā darbiniece 547.34
125 Laine Ločmele Valmieras Sociālā dienesta sociālā darbiniece 547.34
126 Sandra Lapiņa Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 426.40
127 Maija Zālamane Attīstības un projektu vadības nodaļas projektu vadītāja 1228.10
128 Gints Stikāns Informācijas tehnoloģiju nodaļas  vadītāja vietnieks 733.65
129 Ilze Brēdenfelde Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja 1064.62
130 Līga Solovjova Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja vietniece 647.18
131 Baiba Tūtina Juridiskās nodaļas juriste 300.39
132 Uldis Ābeltiņš Valmieras Viestura vidusskolas skolotājs 716.23
133 Iluta Bērziņa Tūrisma informācijas centra tūrisma projektu vadītāja 703.79
134 Rudīte Ortlova Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks izglītības jomā  678.18
135 Aiga Akmentiņa Sabiedriosko attiecību un tūrisma nodaļas informācijas konsultante 0.00
136 Rasma Grasberga Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece 661.52
137 Oskars Bērziņš Pašvaldības policijas  inspektors 166.31
138 Rimants Bluķis Pašvaldības policijas  inspektors 103.59
139 Paulis Bojārs Pašvaldības policijas  inspektors 148.90
140 Valda Cīrule Pašvaldības policijas  inspektors 0.00
141 Ināra Briede Pašvaldības policijas  inspektors 148.90
142 Diāna Roberta Pašvaldības policijas  inspektors 92.61
143 Agris Drande Pašvaldības policijas  inspektors 117.42
144 Sandis Hlizovs Pašvaldības policijas  inspektors 219.26
145 Rolands Jēgers Pašvaldības policijas  inspektors 148.91
146 Aigars Jēkabsons Pašvaldības policijas  inspektors 113.30
147 Gatis Ķerpe Pašvaldības policijas  inspektors 521.18
148 Dzintars Ķerpe Pašvaldības policijas  inspektors 203.15
149 Aivis Latišs Pašvaldības policijas vecākais inspektors 282.32
150 Egons Leonovs Pašvaldības policijas  inspektors 335.75
151 Normunds Mačs Pašvaldības policijas  inspektors 356.74
152 Ainārs Matvejevs Pašvaldības policijas  inspektors 0.00
153 Rita Ozarska Pašvaldības policijas  inspektors 148.90
154 Andra Penka Pašvaldības policijas  inspektors 103.59
155 Mikus Pētersons Pašvaldības policijas  inspektors 178.26
156 Raimonds Rībelis Pašvaldības policijas  inspektors 359.32
157 Pēteris Seleckis Pašvaldības policijas  inspektors 158.62
158 Laura Serģe Pašvaldības policijas  inspektors 103.59
159 Juris Engers Pašvaldības policijas  inspektors 120.78
160 Ilgvars Ulmanis Pašvaldības policijas  inspektors 187.75
161 Igors Vills Pašvaldības policijas  inspektors 148.90
162 Mārtiņš Zurģis Pašvaldības policijas  inspektors 174.80
163 Agris Jansons Pašvaldības policijas jaunākais  inspektors 449.10
164 Normunds Martinsons Pašvaldības policijas jaunākais  inspektors 451.28
165 Vilnis Zvārgulis Pašvaldības policijas  inspektors 478.07
166 Ludmila Ozola Pašvaldības policijas  jaunākā inspektore 455.64
167 Mirdza Liepiņa Pašvaldības policijas  inspektors 435.01
168 Inese Andersone Valmieras Mākslas vidusskolas kursu koordinatore 804.25
169 Irita Melece Valmieras Mākslas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 0.00
170 Sigita Tama Izglītības pārvaldes galvenais speciālists-metodiķis 642.57
171 Sanita Loze Speciālists izglītības jautājumos 721.77
172 Sarmīte Šata Valmieras Jaunatnes centra "Vinda" direktora vietniece izglītības jomā 451.10
173 Sanda Sokolovska Valmieras bāriņtiesas locekle 626.10
174 Santa Tanenberga Valmieras Mūzikas skolas direktora vietniece izglītības jomā 535.93
175 Lāsma Meldere - Šestakova Valmieras Mūzikas skolas direktora vietniece izglītības jomā 523.86
176 Aivars Tomiņš Valmieras Mūzikas skolas direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 302.69
177 Mairita Lakstiņa Juridiskās nodaļas juriste 602.97
178 Mārtiņš Apinis Informācijas tehnoloģiju nodaļas  vadītājs 915.33

© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība