LatviešuEnglish

Pirmdiena, 02.Marts, 2015, Tālavs, Tālis, Marts
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Amatpersonu atalgojums

Versija drukāšanai

Amatpersonām izmaksātā darba alga par 2015.gada JANVĀRI

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Izmaksātā darba alga, kopā
1 Jānis Baiks Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs 2058.03
2 Ričards Gailums Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 1744.37
3 Aigars Vītols Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors 1828.41
4 Evija Voitkāne Valmieras pilsētas pašvaldības  izpilddirektora vietniece 1554.05
5 Vugars Ecmanis Pašvaldības domes deputāts 291.82
6 Andris Klepers Pašvaldības domes deputāts 351.30
7 Jānis Zemļickis Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors 975.20
8 Uldis Jansons Valmieras Viestura vidusskolas direktors, pašvaldības  domes deputāts 1299.04
9 Juris Jakovins Pašvaldības domes deputāts 291.82
10 Ventis Beķeris Pašvaldības domes deputāts 291.82
11 Evita Sniedze Pašvaldības domes deputāts 291.82
12 Ivo Lakučs Pašvaldības domes deputāts 378.99
13 Inta Štefenberga Finanšu dienesta finanšu direktore 2155.99
14 Rūta Zaļaiskalna Finanšu dienesta galvenā grāmatvede 1193.95
15 Gunita Jansone Nekustamā īpašuma nodokļa ekonomiste 678.83
16 Armands Miķelsons Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks 852.98
17 Gints Konošonoks Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieks 839.90
18 Ieva Miķīte-Plusniņa Juridiskās nodaļas vadītāja 1031.68
19 Olga Ozola Juridiskās nodaļas juriste 716.78
20 Lelde Birkenšteina-Putniņa Juridiskās nodaļas juriste 623.70
21 Rita Jemšika Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja 1245.32
22 Ilmārs Eglītis Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks 1014.45
23 Gunta Upīte Galvenā speciāliste dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos 569.95
24 Evija Stračinska Galvenā speciāliste telpu nomas jautājumos 640.98
25 Sandra Kārkliņa Valmieras sociālā dienesta vadītāja pienākumu izpildītāja 753.16
26 Anda Saliņa Galvenā speciāliste zemes nomas jautājumos 703.00
27 Iveta Sokola-Sokolova Valmieras Sociālā dienesta vadītāja 0.00
28 Jana Beķere Valmieras Sociālā dienesta vadītājas vietniece 609.92
29 Anete Andžejevska Finanšu dienesta finanšu direktores vietniece 2159.52
30 Rita Viļumsone Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 957.94
31 Vija Kuģe Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece 751.19
32 Iveta Pāže Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja 971.77
33 Līga Šmukste Budžeta ekonomiste 739.22
34 Ilze Polka Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja 935.20
35 Andris Alpeus Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 820.16
36 Guntars Štrombergs Pašvaldības domes deputāts 351.30
37 Inese Ķirse Valmieras bāriņtiesas locekle 110.26
38 Jolanta Brūniņa Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītāja – pilsētas galvenā arhitekte 1117.87
39 Ieva Alhasova Attīstības un projektu vadības nodaļas  vadītāja 1069.33
40 Juris Zariņš Valmieras pilsētas Būvvaldes vbadītāja vietnieks - zemes ierīkotājs 935.20
41 Juris Mellēns Valmieras pilsētas galvenais būvinspektors 1080.27
42 Teiksma Rusmane Pansionāta „Valmiera” direktore 982.06
43 Daiga Rokpelne Valmieras bibliotēkas direktore 1232.91
44 Iveta Blūma Valmieras novadpētniecības muzeja direktore 885.58
45 Elita Skrastiņa Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes „Ezītis” vadītāja 747.75
46 Sarmīte Indriksone Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja 685.73
47 Evija Lipe Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” vadītāja 682.58
48 Iveta Nolberga Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes „Kārliena” vadītāja 706.40
49 Guntra Kukjāne Valmieras speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītāja 748.57
50 Baiba Valpētere Valmieras  pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” vadītāja 616.81
51 Sandra Boluža Valmieras  pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” darba kvalitātes komisijas locekle 503.80
52 Artūrs Skrastiņš Valmieras sākumskolas direktors,pašvaldības domes deputāts 1331.31
53 Viktors Litaunieks Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktors 880.17
54 Rudīte Markus Valmieras 5.vidusskolas direktore 866.64
55 Agita Zariņa Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktore 1070.55
56 Andrejs Gluhovs Valmieras 2.vidusskolas direktors,pašvaldības domes deputāts 1147.07
57 Edgars Bogdāns Valmieras Mākslas vidusskolas direktors 785.53
58 Aivars Cepītis Valmieras Mūzikas skolas direktors 708.14
59 Līga Dzene Valmieras Bērnu sporta skolas direktore 897.32
60 Andris Tauriņš Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktors 914.88
61 Dāvis Sirmais Jauniešu centra "Vinda" direktors 675.43
62 Valdis Jēgers Dzīvokļus komisijas loceklis 0.00
63 Indulis Rūsis Administratīvās komisijas loceklis 68.91
64 Valdis Stiģis Satiksmes drošības komisijas priekšsēdētājs 83.56
65 Inga Markava Nekustamā īpašuma nodokļa administratore 685.82
66 Ieva Stiģe Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja 101.08
67 Ilva Lakuča Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jautājumos 853.47
68 Ināra Allika Administratīvās komisijas locekle 582.90
69 Indra Zaula Pansionāta „Valmiera” direktores vietniece 689.22
70 Velga Krieva Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 786.47
71 Aiga Ieviņa Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn.izglītības jomā 385.51
72 Kaspars Žogots Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn.izglītības jomā 430.74
73 Ilze Brice Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 878.16
74 Diāna Rudzīte Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. izglītības jomā 688.32
75 Alberts Noviks Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietn. saimnieciskajā jomā 544.00
76 Inta Ādamsone Valmieras sākumskolas  direktora vietniece izglītības jomā 727.94
77 Inese Zēģele Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā jomā 706.01
78 Sanita Eglīte Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā  jomā 806.92
79 Zintis Krūklis Valmieras sākumskolas direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 537.55
80 Lolita Trauliņa Valmieras sākumskolas skolotāja 765.73
81 Ingūna Ozola Valmieras Mākslas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 670.92
82 Ilze Lielkāja Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītājas vietniece adm.saimnieciskajā darbā 118.15
83 Daina Liepiņa Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietniece izglītības  jomā 538.24
84 Ineta Vanaga Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes „Buratino” vadītājas vietniece izglītības jomā 441.07
85 Guna Vorpa Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis"vadītājas vietniece izglītības jomā 663.19
86 Mudīte Maculēviča Valmieras Valsts ģimnāzijas direktora vietniece metodiskajā darbā 696.02
87 Baiba Bikše Valmieras Valsts ģimnāzijas direktora vietniece metodiskajā darbā 917.05
88 Māris Bušmanis Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietn. izglītības jomā 943.83
89 Ināra Punkstiņa Valmieras Pārgaujas ģimāzijas direktores vietn.  Izglītības jomā 775.5
90 Arta Pūgule-Ignate Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktores vietn. izglītības jomā 730.15
91 Jānis Ķīsis Valmieras Pārgaujas ģimnazijas direktores vietn. saimnieciskā darbā 561.55
92 Jānis Sekačs Valmieras 5.vidusskolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 476.98
93 Anda Asafreja Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas piemaksu noteikšanas ped.kom.locekle 792.26
94 Guna Medne Valmiera muzeja direktores vietniece 799.52
95 Toms Upners Valmieras kultūras centra direktors 980.39
96 Guntis Braslis Speciālists mājokļu jautājumos 558.28
97 Aija Ose Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu konsultante/skaidras naudas darīj. 581.34
98 Rita Pole Finanšu dienesta galvenā grāmatveža vietniece 826.59
99 Gints Bērtiņš Kapitāla pārvaldības nodaļas finanšu analītiķis 827.09
100 Baiba Balode Valmieras sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā 543.19
101 Daiga Ramata Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 585.85
102 Irina Kreičmane Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 513.88
103 Klāra Arefjeva Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 706.51
104 Jeļena Morozova Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 670.93
105 Vjačeslavs Piskunovs Valmieras 2.vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā 622.83
106 Rudīte Sviķe Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 429.59
107 Natālija Šilde Valmieras 2.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 682.42
108 Ingūna Vācmane  Valmieras Viestura vidusskolas direktora vietn. izglītības jomā 644.85
109 Inese Melnalksne Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes "Kārliena" vadītāja vietnieks izglītības jomā  441.07
110 Ilga Verovkina Valmieras Viestura vidusskolas direktora vietn. izglītības jomā 800.70
111 Karmena Goba Valmieras Viestura vidusskolas direktora vietn. izglītības jomā 538.51
112 Astra Pacēviča Piemaksu noteikšanas pedagogiem komisijas locekle 989.55
113 Agnese Degle Valmieras Viestura vidusskolas direktora vietnies izglītības jomā 493.36
114 Līga Vaite Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks mācību darbā 845.53
115 Ilze Kaupe Sociālā dienesta sociālā darbiniece 751.33
116 Iveta Kļaviņa Speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos 659.80
117 Dace Elbrete Valmieras pilsētas Būvvaldes teritorijas plānotāja - ainavu arhitekte 791.84
118 Iveta Dobelniece Valmieras speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītājas vietniece izglītības jomā 534.11
119 Dace Jase Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja 1268.74
120 Inita Kūlīte Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas tūrisma informācijas konsultante 568.57
121 Kalvis Zaļaiskalns Valmieras Viestura vidusskolas direktora vietnies izglītības jomā 587.92
122 Anita Tīlena Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas tūrisma projektu vadītāja 0.00
123 Antra Andersone Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 516.88
124 Jolanta Rutkovska Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 554.83
125 Līga Oliņa Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 575.50
126 Līga Jakobsone Valmieras Sociālā dienesta sociālā darbiniece 554.83
127 Laine Ločmele Valmieras Sociālā dienesta sociālā darbiniece 558.28
128 Sandra Lapiņa Valmieras Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore 630.73
129 Maija Zālamane Attīstības un projektu vadības nodaļas projektu vadītāja 1150.61
130 Gints Stikāns Informācijas tehnoloģiju nodaļas  vadītāja vietnieks 749.60
131 Ilze Brēdenfelde Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja 1139.81
132 Līga Solovjova Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja vietniece 668.49
133 Baiba Tūtina Juridiskās nodaļas juriste 0.00
134 Uldis Ābeltiņš Valmieras Viestura vidusskolas skolotājs 628.03
135 Iluta Bērziņa Tūrisma informācijas centra tūrisma projektu vadītāja 716.78
136 Rudīte Ortlova Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra direktora vietnieks izglītības jomā  684.86
137 Aiga Akmentiņa Sabiedriosko attiecību un tūrisma nodaļas informācijas konsultante 0.00
138 Rasma Grasberga Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece 696.31
139 Oskars Bērziņš Pašvaldības policijas  inspektors 140.52
140 Rimants Bluķis Pašvaldības policijas  inspektors 130.72
141 Paulis Bojārs Pašvaldības policijas  inspektors 150.33
142 Valda Cīrule Pašvaldības policijas  inspektors 0.00
143 Ināra Briede Pašvaldības policijas  inspektors 176.47
144 Diāna Roberta Pašvaldības policijas  inspektors 102.66
145 Agris Drande Pašvaldības policijas  inspektors 159.79
146 Sandis Hlizovs Pašvaldības policijas  inspektors 215.68
147 Rolands Jēgers Pašvaldības policijas  inspektors 140.52
148 Aigars Jēkabsons Pašvaldības policijas  inspektors 205.88
149 Gatis Ķerpe Pašvaldības policijas  inspektors 290.85
150 Dzintars Ķerpe Pašvaldības policijas  inspektors 140.52
151 Aivis Latišs Pašvaldības policijas vecākais inspektors 447.19
152 Egons Leonovs Pašvaldības policijas  inspektors 427.40
153 Normunds Mačs Pašvaldības policijas  inspektors 313.73
154 Ainārs Matvejevs Pašvaldības policijas  inspektors 0.00
155 Rita Ozarska Pašvaldības policijas  inspektors 104.58
156 Andra Penka Pašvaldības policijas  inspektors 104.57
157 Mikus Pētersons Pašvaldības policijas  inspektors 124.18
158 Raimonds Rībelis Pašvaldības policijas  inspektors 321.89
159 Pēteris Seleckis Pašvaldības policijas  inspektors 133.99
160 Laura Serģe Pašvaldības policijas  inspektors 150.33
161 Juris Engers Pašvaldības policijas  inspektors 35.95
162 Ilgvars Ulmanis Pašvaldības policijas  inspektors 145.42
163 Igors Vills Pašvaldības policijas  inspektors 124.18
164 Mārtiņš Zurģis Pašvaldības policijas  inspektors 160.13
165 Agris Jansons Pašvaldības policijas jaunākais  inspektors 477.45
166 Normunds Martinsons Pašvaldības policijas jaunākais  inspektors 510.84
167 Vilnis Zvārgulis Pašvaldības policijas  inspektors 408.17
168 Ludmila Ozola Pašvaldības policijas  jaunākā inspektore 522.75
169 Mirdza Liepiņa Pašvaldības policijas  inspektors 472.21
170 Inese Andersone Valmieras Mākslas vidusskolas kursu koordinatore 782.13
171 Sigita Tama Izglītības pārvaldes galvenais speciālists-metodiķis 706.44
172 Sanita Loze Speciālists izglītības jautājumos 809.91
173 Sarmīte Šata Valmieras Jaunatnes centra "Vinda" direktora vietniece izglītības jomā 461.60
174 Sanda Sokolovska Valmieras bāriņtiesas locekle 625.21
175 Santa Tanenberga Valmieras Mūzikas skolas direktora vietniece izglītības jomā 537.65
176 Lāsma Meldere - Šestakova Valmieras Mūzikas skolas direktora vietniece izglītības jomā 528.25
177 Aivars Tomiņš Valmieras Mūzikas skolas direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā 399.71
178 Mairita Lakstiņa Juridiskās nodaļas juriste 623.70
179 Mārtiņš Apinis Informācijas tehnoloģiju nodaļas  vadītājs 899.40

© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība