LatviešuEnglish

Piektdiena, 27.Marts, 2015, Tālrīts, Gustavs, Gusts
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Vidzemes slimnīcā -strukturālas izmaiņas

Versija drukāšanai

 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā - neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļu, reanimācijas un anestezioloģijas nodaļu, jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļu un asins kabinetu. Ķirurģiskajā klīnikā apvienotas ķirurģijas nodaļa, traumatoloģijas nodaļa, dzemdību un ginekoloģijas nodaļa, operāciju nodaļa, ķirurģiskā dienas stacionāra nodaļa un konsultatīvā nodaļa.  Internās medicīnas klīniku veido bērnu slimību nodaļa, infekciju slimību nodaļa, neiroloģijas nodaļa (ar insulta vienību), terapijas nodaļa un aprūpes nodaļa Valkā. Klīniskā atbalsta dienests sevī  ietver: aptieku, ambulatoro nodaļu, rehabilitācijas nodaļu , centrālās sterilizācijas nodaļu, medicīniskās mājas aprūpes nodaļu, hemodialīzes nodaļu, peritonālo dialīzi un diētas māsu. Diagnostikas dienestā ietilpst diagnostiskās radioloģijas nodaļa, endoskopiju nodaļa, laboratorija, patoloģijas nodaļa, asins sagatavošanas nodaļa un funkcionālās diagnostikas nodaļa. 

Kad beidzamo gadu laikā valstī vairākkārt tika mainīti veselības aprūpes finansējuma nosacījumi un daudz tika runāts par strukturālo reformu nepieciešamību, Vidzemes slimnīcā tās jau bija sākušās. Lai optimizētu resursus un operatīvi vadītu slimnīcas ikdienas darbu un reizē varētu realizēt uzņēmuma ilgtspējas mērķus, pērnruden sākās darbs pie stratēģiskās vadības komandas izveides. Notika pārrunas ar kolēģiem, kuri bija pierādījuši savas organizatoriskās spējas, lojalitāti slimnīcai un ieinteresētību tās attīstībā.

Kā atzina viens no viņiem – Aivars Baurovskis,  bijušais traumatoloģijas nodaļas, bet tagad Ķirurģiskās klīnikas vadītājs,  tas viņam bija jauns izaicinājums - kļūt par klīnikas vadītāju un turpmāk pārraudzīt jau ievērojami lielāku spēles laukumu un vadīt ievērojami lielāku kolektīvu, vienlaikus savas profesionālās ambīcijas pieklusināt vadītāja un organizatora pienākumu priekšā.

Neiroloģe Vaira Martinova savu izaugsmi Vidzemes slimnīcā sauc par jebkura Rīgas daktera sapņu karjeru – tŗīs gadu laikā kopš pārnākšanas no klīnikas Rīgā uz Vidzemes slimnīcu Valmierā, no neiroloģijas nodaļas ārstes kļūt par internās medicīnas klīnikas vadītāju!

Aicinot Inetu Šakali uzņemties vadīt klīniskā atbalsta dienestu, tika ņemts vērā viņas ar lielu atbildību veiktais darbs bērnu slimību nodaļas virsmāsas un slimnīcas alvenās māsas amatos, kā arī  būtiskais ieguldījums medicīniskās aprūpes mājās izveidē.

Sandra Siliņa, pieredzējusi laboratorijas vadītāja, ir apguvusi un tagad vada slimnīcas diagnostikas dienesta daudzveidīgo saimniecību.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības klīnikas vadītāja Inga Ozoliņa 16 gadus strādājusi par dežūrējošo neonatoloģi jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā un krājusi peronāla vadības pieredzi farmācijas firmā, bet, pieņemot piedāvājumu vadīt klīniku, piekritusi būtiskajām izmaiņām savā mediķes karjerā.

Strukturālas pārmaiņas skārušas arī līdzšinējo nodaļu vadītāju funkcijas un amata nosaukumu. Tagad nodaļām ir virsārsti, kuru galvenais uzdevums – medicīniskā pakalpojuma apjoma, kvalitātes un inovāciju nodrošinājums attiecīgajā specialitātē.  Par šo jautājumu svarīgumu liecina arī tas, ka uz līdzšinējās uzskaites un statistikas daļas bāzes izveidota jauna – pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un  kvalitātes kontroles daļa, kuru uzticēts vadīt bijušajai  uzskaites un statistikas daļas vadītājai Olga Rudzītei.  Savukārt  bijušais izpilddirektors ārstnieciskajā darbā Jānis Batalauskis tagad ir  medicīnisko pakalpojumu kvalitātes kontroles  nodaļas vadītājs jaunajā nodaļā.

5. aprīļa Vidzemes slimnīcas valde sēdē tika apstiprināta slimnīcas jaunā struktūra. Par būtisku ieguvumu reformas realizācijā  Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa nosauca arī faktu, ka pārmaiņas nav prasījušas papildus finansējumu, viss ieplānotais noticis un notiek esošā algu fonda ietvaros.

 

Benita Brila

Vidzemes slimnīcā


  • 1-0 no 0
© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība