LatviešuEnglish

Svētdiena, 19.Aprīlis, 2015, Vēsma, Fanija
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Nodibinājums „Fonds „Iespēju tilts”” sāk darbību

Versija drukāšanai

Viens no Nodibinājuma „Fonds „Iespēju tilts”” (turpmāk - Fonds) galvenajiem darbiem ir izveidot Darba rehabilitācijas centru cilvēkiem ar invaliditāti. Šajā Darba rehabilitācijas centrā paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti radīt ikdienā nodarbošanos atbilstoši viņu spējām un savus radītos darbus pārdot veikalā, kurš būs iekārtots šajā mājā.Mūsu organizācija ir dibināta 2011.gada 08.martā un ir Sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis ir veikt efektīvus un atbilstošus pasākumus, lai atvieglotu un uzlabotu sociālās labklājības celšanu, lai aktivizētu pilnīgu iekļaušanos un līdzdalību sabiedrības dzīvē personām ar invaliditāti un maznodrošināto personu grupai, kā arī šīm personām sniegt nepieciešamo informāciju par viņiem interesējošiem jautājumiem; piedāvāt apgūt jaunas darba prasmes (amatniecības); mācīties ar interneta palīdzību saņemt nepieciešamo informāciju un saņemt jurista pakalpojumus.
Paredzēts iegādāties transportu, lai varētu cilvēkus no pagastiem un arī valmieriešus atvest uz Darba rehabilitācijas Centru.
Personas ar invaliditāti vairākkārt izteikuši vēlmi mācīties dažādas amatprasmes (aušanu, tamborēšanu, pērļošanu, batikošanu, šūšanu, ādas suvenīru gatavošanu, zīda apgleznošanu, floristiku u.t.t.), tās ik pa brīdim mainās attiecībā no pieprasījuma.
Viens no Fonda uzdevumiem ir piedāvāt informāciju un apmainīties ar pieredzi kā pārvarēt vientulību un atstumtību, un palīdzēt tiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība, kā arī tiem, kuri vēlas piedalīties un palīdzēt (brīvprātīgie), un varbūt nezin kā palīdzēt, lai attīstītu un atvērtu sabiedrību sadarbībai.
Aicinām pieteikties cilvēkus ar invaliditāti, kuri jūtas vientuļi, bet labprāt dalītos ar savu dzīves pieredzi un ilgojas rast savai ikdienai jēgpilnu dzīvi.
Tāpat aicinām cilvēkus, kuri ir apguvuši dažādas dzīvei noderīgas prasmes un labprāt dalītos ar tām un iesaistītos brīvprātīgo darbā, lai palīdzētu ar savu padomu un kopā radītu dzīvei noderīgas lietas, priecātos un skumtu par veiksmēm un neveiksmēm.
Telpas atrodas pilsētas centrā Garā iela 10, Valmierā, kur kādreiz bija Valmieras „Jauno tehniķu stacija” - automodelisms un dažādi pulciņi.
Ar Valmieras pilsētas pašvaldību noslēgts telpu nomas līgums un telpas nodotas bezatlīdzības lietošanā līdz 2021. gadam četrām NVO; nodibinājumam „ Fonds „ Iespēju tilts””, nodibinājumam „ Valmieras novada fonds”, Latvijas Sarkanā krusta Valmieras nodaļai un Valmieras rajona bērnu un jauniešu invalīdu biedrībai „Saulīte”.
Māja ir apmierinošā stāvoklī, bet nepieciešams liels kosmētiskais remonts un telpu remonts, kā arī telpu pielāgošana Darba rehabilitācijas Centra vajadzībām. Nepieciešama palīdzība dažādu inventāru iegādei, lai iekārtotu telpas - galdi, krēsli, datori. Rokdarbu telpām stelles, šujmašīnas, adāmmašīnas un kokapstrādes darbgalds un tiem piederošas lietas.
Sadarbību ir apsolījuši ziedotāju un atbalstītāju grupa no Norvēģijas, aicinām pievienoties un atbalstīt Darba rehabilitācijas centra izveidošanu vietējiem Valmieras un Latvijas cilvēkiem.
Apsolām izvietot Jūsu uzņēmuma reklāmu ar jūsu līdzdalību pie mājas sienas, māja atrodas pilsētai un valmieriešiem izdevīgā vietā.
Aicinām ciemos, lai Jūs redzētu nepieciešamo darbu apjomu un mēs pastāstīsim sīkāk par savu sen loloto sapni, kuru izdevās realizēt satiekot cilvēkus, kuriem tas arī ir sens sapnis.
Telpas, kuras nepieciešams iekārtot:
1. darba terapijas telpas cilvēkiem ar invaliditāti un garīgu atpalicību (5 telpas nodarbībām un atpūtai, 106 m2);
2. datorpakalpojumu centru, kur prasmes un pakalpojumus saņems cilvēki ar invaliditāti un maznodrošinātie cilvēki (40 m2);
3. rokdarbu darbnīcu (šūšanas, adīšanas, aušanas, ādas piekšmetu gatavošanas, floristikas, pērļošanas un suvenīru gatavošanas, 36 m2);
4. saimniecisko pakalpojumu centru (veļas mazgāšanas, virtuvi, 14m2);
5. izstādi – veikalu (darbu pārdošanai, 23 m2).
Vienlaicīgi ar telpu labiekārtošanu veicam organizācijas prezentācijas pasākumus, lai piesaistītu klientus un meklētu mecenātus, ziedotājus un sponsorus.
Aicinām brīvprātīgos, kuri gribētu un varētu palīdzēt ar savu izdomu darba telpu sakopšanai un sekmētu organizācijas darbu, lai organizācija varētu uzsāktu savu darbību.

Ceram uz Jūsu atbalstu un jau iepriekš pateicamies par jebkādu palīdzību.

 

Informāciju sagatavoja:

Nodibinājuma „Fonds „Iespēju Tilts””
Valdes priekšsēdētāja Zita Gustavsone
Tālr.29904159; e-pasts: iespejutilts@gmail.com

 


  • 1-0 no 0
© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība