A A A

Atkritumu šķirošana un ZAAO autoparka darbība

Valmierā iedzīvotājiem šķiroto atkritumu nodošanai ir pieejami vairāk nekā 60 Eko punkti ar dalītās vākšanas konteineriem. Lai samazinātu radīto atkritumu apjomu, tos nepieciešams šķirot, atsevišķi nododot pārstrādei derīgos materiālus. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA "ZAAO" automašīnas kursē saskaņā ar noteiktu grafiku, izvedot atkritumus no pareizi piepildītiem dalītās atkritumu vākšanas konteineriem. Pēc tam šie atkritumi tiek pāršķiroti vēlreiz, sadalot tos atbilstoši pārstrādes iespējām. 

Plašāka informācija par atkritumu apsaimniekošanu Valmierā pieejama šeit