A A A

Konference par saimnieciski izdevīgiem iepirkumiem un konkurenci būvniecībā

22.septembrī Valmierā norisinājās konference par saimnieciski izdevīgiem iepirkumiem un godīgu konkurenci būvniecībā.