A A A

Par bērnu drošību

Vidzemes televīzijas sagatavotajā sižetā aktualizēts jautājums par bērnu drošību un vecāku atbildību.