A A A

Par koku kopšanu Valmierā

Pavasaris, kad atmostas daba, ir īstais laiks apkārtnes un dārzu sakopšanas darbiem, tai skaitā arī bojāto koku un to zaru apzāģēšanai. Pilsētā katrs koks ir ar īpašu vērtību ne tikai tā īpašniekam, bet arī sabiedrībai kopumā. Pilsētas koki var būt nozīmīgi daudzējādā ziņā – ainaviski, ekoloģiski, kultūrvēsturiski un dendroloģiski. Tādēļ patvaļīga koku ciršana pilsētā nav pieļaujama, un to uzrauga Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija. Arī patvaļīga koku galotņu apzāģēšana ir kaitnieciska un administratīvi sodāma rīcība.