A A A

Pilnveidots aprūpes mājās pakalpojums

No 2017.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim Valmieras pilsētas pašvaldība slēdz deleģēšanas līgumu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” par aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanu personas dzīvesvietā Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā. Šāds lēmums tika pieņemts 2016.gada 27.oktobra domes sēdē. Plašāka informācija šeit.