A A A

Pieejams elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums Valmierā

Valmieras pilsētas pašvaldība ir partneris Labklājības ministrijas īstenotajā projektā “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kuri strādā nestandarta darba laiku”.  
Projekta mērķis ir attīstīt elastīgu bērnu aprūpes pakalpojumu nestandarta darbalaiku strādājošu vecāku bērniem, izveidojot ilgtermiņa modeli šī pakalpojuma subsidēšanai. Nodrošinot šādu pakalpojumu, tiek veicināta vecāku nodarbinātība un darba un ģimenes dzīves saskaņošana.

Valmieras pilsētas pašvaldība aicina projektā iesaistīties uzņēmumus, kuru darbiniekiem šāds pakalpojums varētu būt nepieciešams.  

Vairāk informācijas šeit.