A A A

Tu jautā

Nosūtīt

Abildes uz jautājumiem

Jautājums Jautājuma tēma Datums
Jautājums par gājēju celiņa uzturēšanu ziemā. Līdz šim nav novērots, ka gājēju ceļš, kas apzīmēts ar zīmi vecā dzelzceļa posmā no bijušā Maizes kombināta līdz Cēsu ielai nevienu gadu nav tīrīts. Varbūt LŪDZU pašvaldība varētu sākt tīrīt sniegu arī šajā gājēju ceļa posmā, jo diezgan daudzi gājēji un arī velo braucēji to izmanto arī ziemas sezonā. Nemaz nav jēga runāt par visai nabadzīgo apgaismojumu šajā ceļa posmā, kur izgaismots laukums ir tikai pie laternas, bet starp tām ir visai liela tumsa. Bet derētu salabot nedegošo apgaismojumu pie vecā dzelzceļa tilta Pārgaujas pusē.
Paldies par jautājumu! Informācija par nedegošo apgaismojumu ir nodota atbildīgajiem dienestiem, kas tuvākajā laikā nedegošo apgaismojumu salabos. Arī gājēju ceļš šogad ir iekļauts regulāri tīrāmo gājēju ietvju sarakstā. 
Sagatavota: 27.10.2017.
Ceļu uzturēšana26.10.2017 09:58
Labdien! Es vēlējos pajautāt (iespējams, varat palīdzēt) - ja ņem bezalgas atvaļinājumu grūtniecības laikā, cik lielā mērā tas ietekmē bērna kopšanas pabalstu un bērna kopšanas pabalstu apmēru izmaksas. Lielumlielais paldies, Maija
Slimības naudas un bērna kopšanas atvaļinājumu aprēķina, vadoties no pēdējo mēnešu ienākumiem. Tādēļ bezalgas atvaļinājums, iespējams, ietekmēs turpmākā pabalsta apmēru. Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu, sazinieties ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) klientu apkalpošanas speciālistiem.  VSAA Valmieras reģionālā nodaļa atrodas Meža ielā 7. Apmeklētāji tiek pieņemti pirmdien plkst.8.30-19.00, otrdien-ceturtdien plkst.8.30-17.00 un piektdien plkst.8.30-15.00. Iespējams arī iepriekš vienoties par konkrētu apmeklējuma laiku, zvanot pa tālruni 64207343, vai rakstot e-pastu valmiera@vsaa.lv. 
Sagatavota: 23.10.2017.   
Sociālie jautājumi22.10.2017 22:31
Labdien. Dzīvoju uz Brīvības un Loku ielas. Kolektīvo vēstuli , kur paudām neapmierinātību par Loku ielas seguma stāvokli un noslogotību šīs ielas iedzīvotāji ir rakstījuši vairākkārt. Kaut Loku ielā diezgan bieži tiek greiderēts, divas dienas pēc tā- ielas stāvoklis atgriežas iepriekšējā stāvoklī un šobrīd tas ir katastrofāls. Pabraukt pa grantēto ielas daļu nav iespējams. Lietus ūdens novadīšana nav atrisināta. Ūdens plūst māju pagrabos. Iedzīvotāju pacietība ir vienkārši apbrīnojama. Lūdzu norādiet konkrētu laiku, kad ir paredzēta Loku ielas grantētā seguma nomaiņa un atrisināta lietus ūdens novadīšana.
Lai novērstu bedru veidošanos un lietus ūdens uzkrāšanos uz grantētā Loku ielas seguma, ir nepieciešama Loku ielas asfaltēšana. Plānotās ielu apstrādes un pārbūves apstiprina Valmieras pilsētas pašvaldības dome, lemjot par pašvaldības budžeta izlietojumu katram gadam. Šobrīd notiek kompleksa visu Valmieras grantēto ielu tehniskā stāvokļa izvērtēšana, katrai ielai izvērtējot piemērotākās remonta metodes, nosakot nepieciešamos darbus ielas stāvokļa uzlabošanai, aprēķinot nepieciešamās izmaksas remontu veikšanai. Ielas, tai skaitā arī grantētās ielas, kurām 2018.gadā plānoti remontdarbi, būs zināmas pēc 2018.gada budžeta apstiprināšanas.  2017.gadā tika pārbūvēts grantētās Smiltenes ielas posms no Stacijas ielas līdz Gaides ielai, ieklājot asfaltbetona virsmas segumu 235m garumā. Savukārt divkāršā virsmas apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju tika veikta Austrumu un Beverīnas ielu posmiem Burkānciemā. Cietais virsmas segums tika uzlikts grantētajos posmos 261m garumā Austrumu ielā un 384m garumā Beverīnas ielā.
Sagatavota: 27.10.2017.
Ceļu uzturēšana16.10.2017 13:33
Sveicināti, nu jau kārtējo rudeni līdz ar ilgstošām lietavām Valmierā, Sēļu ielā starp 19 un 21 mājām izveidojas milzīga peļķe visa ceļa platumā, kura neizžust bet paliek tik lielāka. vai ir iespējams rast risinājumu šai problēmai?
Paldies par iesūtīto informāciju! Vietā, kur veidojas lielā peļķe Sēļu ielā, Starp namiem Sēļu ielā 19 un 21, tika atvesta papildu grants, izlīdzinot ielas virskārtu. 
Sagatavota: 25.10.2017.
Ceļu uzturēšana15.10.2017 11:33
Labdien! Vēlos rīkot publisku pasākumu par veselīgu dzīvesveidu, bet nevaru atrast nevienu afišas stendu, kur varētu uzlīmēt savu afišu un informēt cilvēkus par pasākumu. Vai Jūs nevarētu atbildēt par iespējām informēt cilvēkus, lūdzu? Paldies!
Lai informētu sabiedrību par publisku pasākumu, aicinām sūtīt Worda formātā sagatavotu informāciju, kā arī klāt pievienotu fotogrāfiju vai afišu uz e-pastu info@valmiera.lv. Informāciju par bezmaksas pasākumiem varēsim ievietot Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā "Jaunumi" un "Pasākumi". Laicīgi atsūtot, par pasākumu var tikt informēti mediji, kas informāciju par aktuālajiem nedēļas pasākumiem saņem reizi nedēļā, pirmdienās līdz plkst.12.00. Informāciju par Valmierā notiekošajiem pasākumiem varat ievietot arī pašvaldības mobilajā lietotnē "Mana Valmiera". Informāciju lietotnē ievieto Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieki. Lai ievietotu informāciju par pasākumu aplikācijā "Mana Valmiera", būs nepieciešams īss pasākuma apraksts, kā arī kvalitatīva, pasākumu ilustrējoša fotogrāfija. Ja tas ir maksas pasākums, papildu pozitīvai pasākuma publicitātei varat piedāvāt lietotnes lietotājiem īpašas atlaides, kas Valmierā deklarētajiem iedzīvotājiem būtu lielākas. Ja vēlaties informēt lietotnes lietotājus par Jūsu organizētajiem pasākumiem, kā arī piedāvāt atlaides maksas pasākumu apmeklēšanai, Jums nepieciešams reģistrēties. Lai to izdarītu, lūdzu, sūtiet reģistrācijas e-pastu ar informāciju par sevi (uzņēmuma/biedrības nosaukums; kontaktpersonas vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs) uz adresi manapilseta@valmiera.lv.Informāciju par Valmierā notiekošajiem pasākumiem varat izvietot arī pašvaldības elektroniskajā informācijas stendā, kas izvietots Cēsu ielā pie Valmieras integrētās bibliotēkas ēkas. Informācijas izvietošana šajā stendā ir bez maksas. Informāciju šajā stendā var ievietot atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības domes noteikumiem "Par informācijas izvietošanu digitālajā informatīvajā stendā". Ar noteikumiem varat iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā "Pakalpojumi" - "Publiskie pasākumi"  - "Informācijas ievietošana digitālajā informatīvajā stendā". Ja pasākumu plānojat rīkot ārpus telpām, iespējams, pasākuma norisi nepieciešams saskaņot ar Valmieras pilsētas pašvaldību. Vairāk informācijas par šo, lūdzu, lasiet Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā "Pakalpojumi" - "Publiskie pasākumi" - "Publisku pasākumu saskaņošana". 
Sagatavota: 23.10.2017.
Citi13.10.2017 20:26
Kāpēc Smiltenes un Ūdens ielas krustojumā, braucot no Stacijas ielas, ir uzstādīta 298.1 ceļazīme "Vienvirziena ceļš", ja ceļš nav paredzēts, tas ir, nav pareizs ceļa apzīmējums, tiek lietota nepareiza ceļazīme, lai norādītu to, ka beidzas šis "vienvirziena ceļš", braukšanai vienā virzienā? Lūdzu, izlabot šo praktiski un faktiski nepareizo ceļu, jo tas viegli var radīt negadījuma situacijas. Ar cieņu, Braucējs
Smiltenes iela pēc pārbūves būs iela, kur braukšana tiks organizēta vienā virzienā. Uz tās esošās zīmes ir izvietotas pareizi. 
Sagatavota: 09.10.2017
Satiksme07.10.2017 15:29
Labdien! Jau 5 gadus dzīvojam Valmierā, bet dažādu apsvērumu dēļ neesam deklarējušies šeit (pārsvarā tāpēc, ka īres dzīvokļa īpašnieki tam nepiekrīt). Mūsu ģimenē septembrī piedzima bērniņš. Plānojam, ka bērns apmeklēs bērnu dārzu Valmierā. Jautājums, kādas ir bērnudārza iespējas bērniem, kuri nav deklārēti Valmierā, bet dzīvo šeit? Ar cieņu Elīna Smilga
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi, kas nosaka bērnu reģistrēšanas kārtību, uzņemšanai Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs, un vietu nodrošināšanas kārtību, nosaka, ka prioritāri ar vietu dārziņā tiek nodrošināti bērni, kuri paši un vismaz viens no vecākiem ir deklarēti Valmierā. Nodrošinot vietas dārziņos Valmierā deklarētajiem bērniem, rindas kārtībā vietas tiek piešķirtas arī citās pašvaldībās deklarētajiem bērniem. Līdz ar to deklarētajai adresei ir būtiska nozīme. Taču rindā uz dārziņu tiek iekļauti visi bērni, neatkarīgi no faktiskās/deklarētās dzīvesvietas. Līdz ar to, aicinām Jūs Valmieras pilsētas pašvaldībā iesniegt pieteikumu par bērna reģistrāciju pirmsskolas izglītības iestādē. Precīzāk par iesnieguma iesniegšanu un cita ar šo saistīta informācija aplūkojama Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā "Izglītībba" - "Pirmsskolas izglītība" - "Bērnu uzņemšana PII" - "Iesniedzamie/ uzrādāmie dokumenti" 
Sagatavota: 05.10.2017.
Izglītība03.10.2017 15:26
Labdien! Lūdzu rast risinājumu ielas seguma sakārtošanai Mednieku un Sloku ielas krustojumā, kur patvaļīgi ūdens novadīšanai no savas privātteritorijas dažādos veidos, rokot grāvjus pāri ielas segumam, kraujot akmeņus un kokus, tādējādi bojājot grantētās ielas segumu, bojā ielas iedzīvotāji.
Paldies par iesūtīto jautājumu! Ielas segums Mednieku un Sloku ielas krustojumā ir ticis salabots un tiek uzraudzīts. Ar Mednieku ielas iedzīvotājiem ir veiktas arī preventīvas pārrunas, piedāvājot risinājumus, lai novērstu ūdens krāšanos īpašumā un nepieciešamību lieko ūdeni novadīt uz ielas brauktuves. 
Sagatavota: 25.10.2017.
Ceļu uzturēšana30.09.2017 19:58
Labdien! No atbildes par zaļo atkritumu bezmaksas akciju var saprast, ka pilsēta šoruden neatbalstīs iedzīvotājus, bet lobēs ZAAO! Vai arī EKO laukumā zaļos atkritumus varēs nodot bezmaksas? Lāgā nav saprotams! Visi uzskaitītie normatīvie akti-tas ir labi un skaisti, bet jautājums nebija par liekajām dabas veltēm un lielajiem kokiem!
Rudens lapu akcija šogad Valmierā norisināsies no 9.līdz 31.oktobrim. Mājsaimniecībām, pie kurām ar Valmieras pilsētas pašvaldības atzinumu atrodas lielie, vērtīgie ozoli, rudens lapu izvešana tiks nodrošināta bez maksas.  Mājsaimniecību, kurām piešķirti bezmaksas lapu maisi, adreses iespējams uzzināt, zvanot Valmieras pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam pa tālruni 28314534. Maisu skaits tiks izsniegts pēc vajadzības. Par maisu izsniegšanu un savākšanu jāvienojas ar SIA “ZAAO” (ZAAO) pa tālruni 29225862 vai e-pastu zaao@zaao.lv. Piepildītos maisus lūgums novietot specializētajam transportam viegli pieejamā vietā. Taču akcijas laikā ZAAO EKO laukumā Dzelzceļa ielā 5 Valmierā deklarētajiem iedzīvotājiem, nosaucot līguma numuru un dzīvesvietas adresi, būs iespējams bez maksas nodot rudens lapas. Cita veida zaļie atkritumi (dārza augu atliekas, bojāti augļi un dārzeņi) tiek pieņemti saskaņā ar ZAAO cenrādi.
Sagatavota: 06.10.2017.
Vides jautājumi27.09.2017 14:14
Labdien! Man ir jautājums par vārnām Valmierā. Ko Valmieras pilsētas pašvaldība pēdējos gadus ir darījusi, lai ierobežotu vārnu populāciju Valmierā un tās apkārtnē? Kā tiek risināta šī problēma? Jau vairākus gadus var redzēt milzīgus šo putnu barus, kuri uzturas Valmierā, pasliktinot vidi, demolējot un iznīcinot citu putnu ligzdas, izmētājot atkritumus no atkritumu konteineriem, ar savām defekāciju bioloģiskajiem produktiem smērējot pilsētvidi un pat redzēti daži gadījumi, kad uzbrūk mājdzīvniekiem un pat cilvēkiem.
Paldies par jautājumu! Valmieras pilsētā ir neliela vārnu populācija, kas parasti cilvēkus neapdraud. Šī iemesla dēļ līdz šim nav tikusi apsvērta nepieciešamība vārnu populāciju mākslīgi ietekmēt, lai ierobežotu putnu apmešanos pilsētā. Saskaņā ar putnu vērotāja Andra Klepera veikto uzskaiti Valmierā varētu uzturēties ap 600 kovārņu un 200 vārnu. Salīdzinājumam A.Klepers min baru lielumu Rīgā, ziemas mēnešos pārsniedzot pat 4000 kovārņu vienkopus. Valmierai līdzīgs skaits vārnveidīgo putnu koncentrējas arī Liepājā vai Jelgavā. Valmiera kā dzīvesvide vārnveidīgajiem putniem ir piemērota – ērtāk pieejama barība, ir lieli, veci koki. Tos putniem patīk izvēlēties gan ligzdošanai, gan nakšņošanai.  Rudeņos un ziemās putni dienā izklīst. Vakaros tie lasās kopā, veidojot barus. Nakšņošana baros vārnveidīgajiem putniem raksturīga drošības apsvērumu dēļ.  Taču lielām vārnveidīgo putnu populācijām būtu grūti nodrošināt sevi ar barību. Nepieļaujot lielu vārnveidīgo putnu populāciju veidošanos Valmierā, efektīvi darbojas atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Pilsētā izmantotie lielie metāla atkritumu konteineri ir aizverami. Uzlabojot higiēnu un pilsētvides sakoptību, Valmierā ir uzstādīti arī pieci 1,3 m3 ietilpīgi pazemes konteineri stiklam, kā arī 43 pazemes atkritumu konteineri sadzīves un šķirotajiem atkritumiem. To tilpums ir 5 m3, vienam šādam konteineram aizstājot piecus metāla atkritumu konteinerus. Putnu piekļuve šajos konteineros esošajai barībai ir ļoti apgrūtināta. Salīdzinoši vieglāk barību ir iegūt no vairāk nekā 200 Valmierā uzstādītajām atkritumu urnām, kas paredzētas ārpus mājām radušos sadzīves atkritumu savākšanai. Taču arī daļa šo urnu ir aprīkotas ar vāku, apgrūtinot putnu piekļuvi urnu saturam. Pavasari ir putnu ligzdošanas laiks, kad putnu mazuļi var nejauši izkrist no ligzdas vai arī mācās lidot. Tāpēc šajā laikā iespējama sastapšanās ar agresīviem putnu vecākiem, īpaši vārnām, kas, aizsargājot savu mazuli, var pikēt virs garāmgājējiem vai pat uzbrukt. Lai pasargātu sevi, bērnus un mājdzīvniekus, kā arī lai nenodarītu kaitējumu putniem, zemē atrastus putnu mazuļus noteikti nevajadzētu ņemt rokās. Ja tuvojas agresīvs putns, labāk doties pēc iespējas ātrāk prom.  
Sagatavota: 27.10.2017.
Vides jautājumi27.09.2017 14:02
Labdien! Vai šogad būs bezmaksas zaļo atkritumu nodošanas akcija?
Tā kā zemes īpašnieki nodrošina īpašumiem piegulošo publiskā lietošanā esošu teritoriju uzturēšanu un pilsētā ir aizliegts dedzināt atkritumus, Valmieras pilsētas pašvaldība arī šogad atbalstīs mājsaimniecības, kuru iedzīvotāji kopj ielām piegulošās zaļās zonas ar lielajiem kokiem. Oktobrī tiks organizēta bezmaksas rudens lapu savākšanas akcija no šīm mājsaimniecībām. Akcijas norises laiks tiks precizēts, ņemot vērā laikapstākļus šajā rudenī un lapkriša iestāšanos. Savu īpašumu sakopšanai, dārza un zaļo atkritumu nodošanai, SIA “ZAAO” piedāvā iespēju nodot dārza atkritumus pilsētas EKO laukumā Dzelzceļa ielā 5. Savukārt saimniecību un mazdārziņu īpašnieki, kuriem dabas velšu ir ļoti daudz, un pašiem nav iespējams visu apēst, aicināti augļus un dārzeņus ziedot labdarības zupas virtuvei Valmierā, pirms tam sazvanoties pa tālruni 28365703. Plašāka informācija par iespēju nodot zaļos atkritumus pieejama SIA “ZAAO” mājaslapas www.zaao.lv sadaļā “Privātpersonām” - “Zaļo atkritumu savākšana”, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā “Zaļā Valmiera”. Kārtību, kādā kopjama Valmieras pilsētas teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību un aizsardzību, nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 195 “Valmieras pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”. Savukārt prasības, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību, teritorijas sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu, tai skaitā arī atkritumu dedzināšanas aizliegumu, nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 203 “Valmieras pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”.
Sagatavota: 27.09.2017.
Vides jautājumi26.09.2017 15:43
Vecpuišu parkā it kā jau viss būtu ar labiekārtošanu būtu "štokos". Taču ir viens liels un trekns BET... .SOLI... Būt jau tie ir, bet tiem līmētiem dēļukiem jau ir "HANĀ". Nu nevar tā būt,ka daudzi dēļuki jau ir salauzti... 
Paldies par vērību! Vecpuišu parka soliem ir atlīmējušās līmējuma vietas. Soli ir nekvalitatīvi, un bojātās līstes tiks nomainītas. 
Sagatavota: 25.09.2017.
Vides jautājumi22.09.2017 09:52
Skolas un vanagu ielas krustojumā, nedeg pa nakti kādas 2 vai 3 laternas pēc kārtas uz Rīgas ielas pusi, pa skolas ielu. Ļoti tumšs posms apmēram 100m.
Paldies par iesūtīto informāciju! Ielas apgaismojums tika apsekots un salabots tuvākajās dienās. 
Sagatavota: 20.09.2017.
Ielu apgaismojums16.09.2017 09:45
Bija jautajums par nojumem autobusu pieturas G.Apina ielā - solini ir uzstādīti, bet nojumes kā nav,ta nav. Cik ilgi vēl būs jagaida? Vai autobusu gaiditajiem vēl ilgi būs jāmirkst lietū?
12.septembrī noslēdzās izsole „Par tiesībām nomāt zemes gabalus Valmieras pilsētā sabiedriskā transporta pieturvietu ar reklāmas nesēju uzstādīšanai”. Tiks slēgts līgums ar uzstādītāju, izstrādāts paskaidrojuma raksts nojumju uzlikšanai. Tiek plānots, ka nojumes Georga Apiņa ielas autobusu pieturvietās varētu tikt uzstādīts līdz oktobra beigām. 
Sagatavota: 21.09.2017.
Vides jautājumi14.09.2017 13:55
Sveicināti. Paldies par sakārtoto asfaltbetona seguma virskārtu Rubenes ielā no Raiņa ielas līdz Apiņa ielai. Segums labā kvalitātē noturējās precīzi divas nedēļas. Uz doto brīdi, šo posmu par gludu nosaukt ir ļoti sarežģīti (sevišķi daļu pie SuperNetto veikala). Rodas jautājumi: * vai šis nelīdzenais segums tiks atstāts tā kā tas ir tagad * vai šis segums tiks sakārtots par būvnieka līdzekļiem garantijas ietvaros * vai šī seguma sakārtošanai tiks izsludināts jauns iepirkums Paldies par atbildi
Augusta beigās tika pabeigta Rubenes ielas asfaltbetona seguma virskārtas atjaunošana. Taču tehnikas bojājumu dēļ ieklātais asfalts atsevišķās vietās bija nelīdzens. Būvuzņēmums ir veicis jaunā ielas seguma izvērtēšanu, konstatējot brāķētos virskārtas posmus.  Plānots, ka, saglabājoties labvēlīgiem laikapstākļiem, ielas segums tiks salabots līdz septembra beigām. Nepieciešamo remontdarbu izmaksas segs būvuzņēmums.
Sagatavota: 21.09.2017.
Ceļu uzturēšana07.09.2017 16:33
G.Apiņa ielas ,,SAPŅU PILS,, - zāle izaugusi līdz debesīm 100 km augstumā...KAM PIEDER ĪPAŠUMS???Dzirdēts,ka jurists nopircis... Skats no tiltiņa pār Rātes upīti. Arī  tur zāle sen nav redzējusi izkapti... 
Īpašums Georga Apiņa ielā 27A nav Valmieras pilsētas pašvaldībai piederošs īpašums. Pašvaldības atbildīgie dienesti sazinājās ar nekoptā zemes gabala īpašnieku, saņemot apstiprinājumu, ka zāliens tuvākajā laikā tiks nopļauts. Savukārt aiz Valmieras muzeja esošā Rātes upītes ieleja ir pilsētā esošs dabisks zālājs, kam pļaušana netiek plānota. 
Sagatavota: 05.09.2017. 
Vides jautājumi01.09.2017 15:17
Paula Valdena un Brenguļu ielas krustojumā tiek celtas gājēju barjeras. Problēma ir tajā, ka šīs jaunās barjeras ir novietotas tieši pa vidu veloceļam.
Barjeras Brenguļu un Paula Valdena ielu krustojumā bija nepieiešamas, lai novērstu krustojma šķērsošanu tam neparedzētās vietās. Gar Brenguļu ielu tiek virzīts kopīgs gājēju un velosipēdistu ceļš. Tādēļ šajā gadījumā sarkanas krāsas bruģis norāda vēlamo  velosipēdistu braukšanas vietu, ja pretī nāk gājējs. Esošajā situācijā, kad barjeras jau uzliktas, paliek 1.15m velosipēdistiem un 1m gājējiem (kopā 2.5m kopīgs gājēju un velosipēdistu ceļš + 0.15m apmale). Tas ir pietiekami gājēju un velosipēdistu apmaiņai.
Sagatavota: 10.08.2018.
Ceļu uzturēšana10.08.2017 09:28
Valmieras Domei bija nosūtīts jautājums par situāciju ap Ingūnas Liepas kundzes ''korupcijas'' skandālu. Vai būs iespējams sagaidīt atbildi?
Valmieras pilsētas pašvaldība, veicot SIA "Vidzemes slimnīca" saimnieciskās darbības izvērtējumu (auditu), sabiedrības valdes darbībās konstatēja vairākus normatīvo aktu pārkāpumus, kā rezultātā SIA "Vidzemes slimnīca" dalībnieku sapulce pieņēma lēmumu par valdes atsaukšanu. Saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem informācija tika iesniegta arī tiesību aizsardzības iestādēm jautājuma izlemšanai par iespējamu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, taču tālāki procesi netika uzsākti, vienlaikus neapšaubot pieļauto normatīvo aktu pārkāpumus.
Sagatavota: 31.08.2017.
Citi04.08.2017 08:12
Sveiki! Kad beigsies bardaks uz Rubenes ielas starp Raiņa un Apina ielām. Ceļu iesāka remontēt, nu jau kādu laiku nekas nenotiek - vienas bedres, pat tās neviens neaizber. Vai ar auto iespējams pabraukt? Maksājam tik vien nodokļus vairāk!!! Vēlēšanas cauri, vai ne??
Šobrīd Rubenes ielas posmā no Georga Apiņa ielas darbu zonas līdz Raiņa ielai veikti komunikāciju sakārtošanas darbi, kā arī nomainītas apmales un sakārtotas gājēju ietves. Ir uzmērīts arī veicamais darbu apjoms un izsludināts iepirkums ielas asfaltbetona seguma virskārtas atjaunošanai. Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 25.07.2017. Šajā Rubenes ielas posmā plānots atjaunot asfaltbetona seguma virskārtu visā ielas platumā, izlabojot  profilu, kur tas nepieciešams. Komunikāciju turētājam norādīts, ka līdz asfaltbetona ieklāšanai nepieciešmas veikt regulāru tranšeju piepildīšanu ar materiālu. Plānots, ka izrakstās tranšejas tiks sakārtotas līdz jūlija beigām, savukārt virskārtas atjaunošanas darbi tiks veikti augustā. 
Sagatavota: 24.07.2017.
Ceļu uzturēšana20.07.2017 15:59
Sakiet, lūdzu, kad Georga Apiņa ielā tiks ierīkotas nojumes un solini jaunizveidotajās autobusu pieturvietās.
Lai visā pilsētā būtu vienots autobusu pieturu paviljonu dizains, to uzstādīšanai ir uzrunāts uzņēmums, kas iepriekš šos paviljonus uzstādīja arī citur pilsētā. Atbilde no uzņēmuma tiek gaidīta līdz šīs nedēļas beigām. Autobusu pieturu paviljonu uzstādīšanas tālāko gaitu noteiks uzņēmuma sniegtā atbilde. 
Sagatavota: 20.07.2017.
Vides jautājumi13.07.2017 15:36