A A A

Valmieras sporta vienība

Vienība izveidota ar mērķi atbalstīt un uzlabot Valmieras labāko sportistu mācību-treniņu darbu augstā līmenī, radīt apstākļus, lai sportistiem būtu iespēja sasniegt augstas klases rezultātus valsts nozīmes un starptautiskajās sacensībās. Vienība izveidota, lai sekmētu Valmieras sportistu piedalīšanos valsts nozīmes sacensībās, pasaules, Eiropas čempionātos, Olimpiskajās spēlēs un citās starptautiskās sacensībās, tādējādi popularizējot Valmieras pilsētas tēlu.

Vienības nolikums paredz, ka vienības sastāvu veido:

  • individuālo Olimpisko sporta veidu sportisti;
  • individuāli Olimpisko sporta veidu sporta spēļu komandu sportisti.

Nolikums (678.44 KB)

Sportistu var iekļaut Vienības sastāvā, ja viņš (viņa) atbilst šādiem kritērijiem:

 
Individuālo Olimpisko sporta veidu sportisti
Olimpisko sporta veidu sporta spēļu komandu sportisti
Olimpiskās spēles
dalība
1.-16.vieta
Pasaules čempionāts
1.-18.vieta
1.-16.vieta
Eiropas čempionāts
1.-16.vieta
1.-12.vieta