A A A

Nolikumi

Nolikums „Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Valmieras pilsētas pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam” (.doc) apstiprināts ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 15.10.2009. sēdes lēmumu Nr.601.

Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Valmieras pilsētas pašvaldībai finansējuma saņemšanai sporta atbalstam.

Iesniedzējs adresē rakstisku iesniegumu Valmieras sporta attīstības padomei, to iesniedzot Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30.oktobrim par nākamam gadam nepieciešamo finansiālo atbalstu.

Lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Valmieras pilsētas pašvaldības dome, ņemot vērā Valmieras sporta attīstības padomes atzinumu.

ZIŅOJUMS Par naudas balvu piešķiršanu Valmieras pilsētas pašvaldības jauniešu komandas sportistiem un treneriem (219.64 KB)